ANNETEKODA 2020/2021

Annetekoda aitab suunata rohkem inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning innustab julgusele ennast avada laiemale vaatajaskonnale. Fastivaliga aitame kaasa maapiirkondade kultuurielu elavdamisele.

Annetekoda 2020 kutsub kõiki Eestimaa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal.

ANNETEKODA 2020 STATUUT:

  • Eelvoorus osalemiseks on vaja soovijatel saata 2-3 minutiline videomaterjal oma loomingust hiljemalt 30. septembriks 2020 aadressile tegevjuht@kultuurikoda.eu.
  • žürii valib saadetud videomaterjalide seast 15-20 esitlust igasse eelvooru, mis toimuvad Zoomi vahendusel. Edasipääsenutega võetakse ühendust jooksvalt;
  • igast eelvoorust valib žürii parimad 3-minutilised esitlused Tallinnas toimuvale finaakontserdile 20. oktoobril Tallinnas.
  • finaalis esinejaid hindab minimaalselt 5-liikmeline žürii, kuhu kuulub üks rahvusvaheline ekspert ja Annetekoja patroon;
  • esimesed viis žürii poolt välja valitud esitlust saavad rahalise auhinna.
  • finaalkontserdil antakse välja ka publiku lemmiku preemia.

Annetekoda korraldab Eesti Kultuuri Koda koos Muusikute fondiga PLMF ning mitmete kultuuriasutustega.

Annetekoja loomise vajadusest:

  • tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima tunnetuseni;
  • väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
  • andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.