Kongressi ajakava

23.11 kell 10.45-18.00 Teaduste Akadeemia saalis
teaduskeskne päev “Inimese arengu ja kasvatuse(protsessi) peegeldusi teadustes”

Eesmärk: Kultuuri- ja hariduskongressi teaduspäev on kokku kutsutud, et teadvustada teaduste ühist rolli ja vastutust haridusteaduse edendamisel ja Eesti haridustegelikkuse kujundamisel.

Teaduspäeva põhiküsimused:
1. Millised on erinevate teaduste (loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste)
vaatekohalt hariduse ja kasvatuse suurimad väljakutsed Eestis?
2. Kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks hariduse ja
õppimise sisu kujundamisel?
3. Kuidas aitab Eesti teadus (selle erinevad valdkonnad) kaasa inimeste suutlikkuse
kujunemisele elamiseks ja tegutsemiseks järjest keerulisemaks muutuvas
maailmas (globaalhoovused, keskkond, väärtuste murenemine jm)?

10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.45 Avamine
11.00-12.00 Peaettekanne Alberto Zucconi
12.00-12.20 Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi
12.20-12.40 Haridus kui komplekssüsteem ja selle uurimine
12.40-13.00 Küsimused ja sõnavõtud eelnenud ettekannete alusel
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.30 Haridusteaduste olukorrast
Paneelettekanded:
14.30-15.30 Väljakutsed: millised on erinevate teaduste vaatekohalt hariduse ja kasvatuse suurimad väljakutsed Eestis?
15.30-16.30 Hariduse sisu: kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks hariduse ja õppimise sisu kujundamisel?
16.30-17.30 Panus: kuidas aitab Eesti teadus ja selle erinevad valdkonnad kaasa inimeste suutlikkuse kujunemisele elamiseks ja tegutsemiseks järjest keerulisemaks muutuvas maailmas (globaalhoovused, keskkond, väärtuste murenemine jm)?
17.30-18.00 Sõnavõtud ja päeva kokkuvõte
18.00 Lahkumiskohv

24.11 kell 11.00-14.15 Viljandi teatris Ugala ja kell 15.00-18.30 Viljandi Gümnaasiumis hariduse keskne päev „Inimeseks õppides ja kasvades“

Ugala Teater
10.00 kogunemine, registreerimine, tervituskohv
11.00-11.15 avamine
11.15-12.30 paneeldiskussioon
12.30-13.30 OECD
13.30-14.15 Ettekanne ja küsimjustele vastamine
14.15-15.00 lõuna
Viljandi Gümnaasium
15.00-16.30 III sessioon:
14.30-15.10 1. Ettekanne
15.10-15.35 2. Ettekanne
15.35-16.00 3. Ettekanne
16.00-16.30 kohvipaus
16.30-18.30 rühmatööd
Rühmatöö kokkuvõtted sõnastatakse ettepanekutena kongressi resolutsiooni ja edastatakse redaktsioonitoimkonnale hiljemalt 24.novembril kell 19.00.

25.11 Estonia Kontserdisaalis kell 11.00-15.00 “Eesti Vabariik 100″
10.00 kogunemine, registreerimine, tervituskohv
11.00 avamine
11.30-12.30 rühmatööde kokkuvõtete esitlused
12.30-13.00 kohvipaus
13.00-14.00 IV sessioon: 1. Ettekanne
14.00-15.00 registreeritud sõnavõtud ja lõppsõnavõtt: kolm programmilist isamaalist EV100 kõnet
Redaktsioonitoimkonna ettekanne, pöördumised – otsused.
15.00 lõpetmine

Ajakavas võivad ette tulla muudatused. Lõplik ajakava koos esinejatega avalikustatakse augustikuus 2018.