Konverents 2020

Eesti Kultuuri Koja aastakonverents “Kultuur kui kapital” 10.10.2020
Hilton Tallinn Park Hotelli Konverentsikeskus (Kreutzwaldi 23)

AJAKAVA

REGISTREERIMINE ja OSTA PÄÄSE

Elame uues ajastus: viirus ja isolatsioon on muutnud nii majandust kui kultuuri. Ka teadmine planeedi reostatud loodusest ja elukeskkonnast ning piiratud ressursist on muutunud tavateadmiseks. Maailma avalikkus jälgib majanduse ning poliitiliste liidrite samme, mis viiksid kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendusteni.

Kuhjunud probleemides on vankuma hakanud tavapärane vaade ekspansiivsele turumajandusele. Eesti ühiskond otsib selles olukorras oma teed targa majanduseni, mis kindlustaks siinse keele, kultuuri ja looduse kestlikkuse. Aga missugune on uus arengutee?

Ka Eestis saab tarka majandust rajada hästiharitud, mitmekülgsete oskustega varustatud loominguline inimene. Iga ühiskonna areng sõltub rahvastiku arengust, haritusest, tervisest ja mitmekülgsest võimekusest.

2020. aasta konverentsi fookuses on materiaalse ja vaimse kapitali seosed. Ilma üheta on
vähe võimalusi ka teisel. Lähtume seisukohast, et humanitaarkultuuri säilimine ja areng inimelule tähendusliku sisu loojana ning ühiskonna vaimuruumi hoidjana pole iseeneslik.

Oleme seadnud sihiks luua dialoog materiaalse ning kultuurilise kapitali loojate vahel. Konverentsil arutleme ohtude ja riskide üle, mis kaasnevad kapitali kitsalt materiaalse
käsitlusega riigijuhtimises, teaduses, majanduses ja ühiskonna avaliku ruumi kujundamises.

Otsime vastuseid küsimustele: 
 Kuidas mõista kapitali avaramas tähenduses? 
 Kuidas mõjutab üleilmne vabaturumajandus Eesti kultuuri? 
 Kuidas saab Eesti mõjutada üleilmset majandust ja kultuuri?  
 Kuidas hoida Eesti ühiskonna kõrgkultuurilisi pürgimusi?
 Mis on Eesti riigi tuleviku kapitalid?
 
Nendel, ning paljudel teistel teemadel ootame kõiki kaasa mõtlema ja arutlema.

Esinejad on Helen Arusoo, Ilona Gurjanova, Toomas Kiho, Leonhard Koort, Kalevi Kull, Armin Kõomägi, Andre Laanemets, Egge Kulbok-Lattik, Pille Lill, Silvia Lotman, Tõnis Lukas, Valdur Mikita, Kadri Männasoo, Mare Mätas, Tiina Park, Elena Past, Linnar Priimägi, Peeter Raudsepp, Urmo Raus, Jüri Reinvere,  Killu Tõugu Sanborn (USA), Riina Solman, Tarmo Soomere, Toivo Tasa, Urve Tiidus, Maarja Vaino, Jaak Visnap. 

Vaatlejad: Tiiu Kuurme, Jako Kull, Aarne Toomsalu, Tiina Lokk

AJAKAVA

PRESSITEATED

ARTIKLID

REGISTREERIMINE

REGISTREERIMISE INFO:

Konverentsi pääse Enne 25.09.2020* Peale 25.09.2020 Koja liikmele**
Tavapilet 35 € 45 € 5 €
Sooduspilet*** 25 € 35 €

* Varajase registreeruja tasu maksta hiljemalt 25. septembriks 2020 kell 23:59
** Soodsaim viis konverentsist osa saada on astuda Koja liikmeks
(aastamaks eraisikule 20€). Vaata liikmeks astumise kohta lähemal SIIT.
*** Õpilased, tudengid, pensionärid ja partnerid.

Osalustasu sisaldab konverentsipääset ja “Kultuuri tegu 2019” auhinnatseremooniat
sh. kahte kohvipausi ja lõunasööki.

21. märtsil 2020 Hilton Tallinn Park Hotelli Konverentsikeskuses planeeritud Eesti Kultuuri Koja aastakonverents “Kultuur kui kapital” lükkus edasi tingituna koroonaviiruse leviku tõkestusmeetoditest 10. oktoobrisse 2020.

Konverents Facebookis: https://www.facebook.com/events/614848485978009/

Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsi ülekandepartner on Postimees.