Kultuuri Koja toetusavaldus Tiit Ojasoole

Süüdlase lavastamine

Ajal, mil Eesti riigi 100. sünnipäevani on jäänud pisut enam kui üks kuu, on seoses vabariigi aastapäeva lavastusega tekkinud meie kultuuri- ja poliitmaastikul terav lõhestumine. 16. jaanuaril ületas meediakünnise uudis, et 104 häiritud kodanikku on allkirjastanud pöördumise presidendile, millest lähtuvalt ei tohiks pooleteist aastat tagasi vägivallaskandaali keskmes olnud Tiit Ojasoo nõnda märgilise tähendusega ettevõtmist juhtida.

https://www.postimees.ee/4376575/ule-saja-allkirjaga-kiri-presidendile-vagivallatsejast-tiit-ojasoo-ei-tohi-vabariigi-aastapaeva-programmi-lavastada

Üllatav on 104 kirja ajastus, nimelt kuu aega enne Eesti Vabariigi juubeliaastapäeva vastuvõttu. Juubelietenduse tellimus pandi paika juba 2017. aasta kevadel ja kogu NO99 teater on selle kallal töötanud suure koormusega (nii naised kui ka mehed) juba alates maikuust ja töö on sisuliselt valmis. Presidendi poole tulnuks tellimusvaliku asjus pöörduda vahetult peale tellimuse üle otsustamist. Pealegi pole tegemist Tiit Ojasoo isikliku projektiga, samavõrd on lavastuse autor ka Ene-Liis Semper, kes kahtlemata oli kahe aasta taguse vägivallaintsidendi ohver samavõrd kui füüsiliselt kannatada saanud naine. Või tulnuks Ojasoo nimi lavastajate hulgast maha tõmmata ja siis olnuks asi lahendatud?

104 kirja tulem on, lisaks president Kaljulaidi ja Tiit Ojasoo häbistamisele, uute kannatuste tekitamine kõigile ohvritele, kelleks osutub ka kogu NO99 kollektiiv. Lisaks aastapäeva vastuvõtuga kaasnev ebalus ja paha maik.

Eesti Kultuuri Koja eestseisus on antud küsimuses ühel meelel president Kersti Kaljulaidiga ning leiab, „et ettepanek Teater NO99le ning seal hulgas selle teatri lavastajale Tiit Ojasoole korraldada selleaastane vastuvõtt ei tähenda vägivalla heakskiitmist, aga kõneleb ühiskondliku andeksandmise võimalusest.“

https://www.postimees.ee/4377297/kaljulaid-ettepanek-ojasoole-ei-konele-vagivalla-heakskiidust-vaid-voimalusest-andeks-anda