Liikmed

Inimesed

 

Koja juhatuse esimees – Ilmar Vallikivi,
olen Eesti Disainerite Liidu liige, Eesti Kujundusgraafikute Liidu juhatuse liige.
Tegelen praegu pedagoogilise tööga. Südamelähedane on kirjakunst. Mind huvitab haridustemaatika, eelkõige kutse- ja kunstihariduse probleemid samuti kultuuripoliitika laiemalt.

Pille Lill, olen Koja eestseisuse ja juhatuse liige 2015. aastast ja vedamas töörühma EESTI 200 tegevusi. Olen omanimelise muusikute fondi PLMF looja ja loominguline juht aastast 2003 ning aastatel 1997-2013 õpetasin EMTA-s ooperilauljaid (alates 2003 dotsendina). Olen esinenud ooperi-, oratooriumi- ja kammerlauljana paljudes maades, lisaks laulnud pearolle ligi 30-s ooperis. Minu repertuaari kuuluvad mitmed sopranipartiid suurvormidest ning olen olnud paljude kaasaegsete heliloojate teoste esmaettekandja. Olen teinud koostööd väljapaistvate dirigentidega, salvestanud arvukalt Eesti Rahvusringhäälingule ning ilmunud on mitmed CD-d. EMTA olen lõpetanud kahel erialal – muusikapedagoogika ja ooperilaul. Õppinud lisaks Londoni Guildhall School of Music and Drama magistrantuuris ning magistrikraadi kaitsesin Helsingi Sibeliuse Akadeemias. Aastatel 2004-2011 täiendasin end doktoriõpingute raames EMTA-s ning Karlsruhe Muusikakõrgkoolis.

Maarja Undusk – Koja eestseisuse ja juhatuse liige

 

Väljavõte 18. mai Koja eestseisuse koosoleku protokollist:
Otsustatakse (7 poolt, 1 vastu) Koja juhatuse esimeheks valida Ilmar Vallikivi.
Juhatusse valitakse Pille Lill ja Maarja Undusk. Juhatuses olemisega ei kaasne
lisaõigusi ega võimu eestseisuses, st. juhatuse liikmetel on ülejäänud eestseisuse
liikmetega võrdsed õigused. Lisaks on neil õigus anda allkirja dokumentidele
(kaks liiget korraga). Kolm inimest juhatuses on parem variant, et ei tekiks
probleeme otsustamisega, kui üks liige on puudu (näiteks Eestist eemal).
Eestseisus kutsub Koja liikmeid näitama üles head eeskuju ja maksma ära liikmemaks.

Eestseisuse liikmed

Heigo Jelle heigo.jelle@artun.ee 51 699 47
Helle Tiikmaa helle@eal.ee 51 084 42
Ilmar Vallikivi ilmar.vallikivi@gmail.com 51 515 09
Ivi-Els Schneider ivielsschneider@gmail.com 50 65 713
Maarja Undusk maarjauster@gmail.com 52 482 46
Mail Sildos mail@corelli.ee 50 97 963
Maret Olvet maret.olvet@gmail.com 53 462 248 CV
Merli Antsmaa merli.antsmaa@gmail.com 56 492 078
Pille Lill plmf@plmf.ee 51 140 77
Piret Mäeniit piret.maeniit@gmail.com 55 517 771
Tõnu Laigu qp@qparh.ee 56 256 100
Mark Soosaar  marksoosaar@hotmail.com 5024947
Tiiu Kuurme  kuurmet@tln.ee 55656098
Rein Einasto  reinasto34@gmail.com 56904749
Leonardo Meigas  leonardo@leonardo.ee 5016479

Tõnu Laigu, praktiseeriv arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu liige, sh eestseisuse liige. Olen arhitektide ja maastikuarhitektide kutsekomisjonide liige. Osalen Eesti Arhitektuurikoja töös. Olen arhitektuuriajakirja „Maja“ kolleegiumis, meeldib aeg-ajalt kirjutada  arvamuslugusid. Olen Säästva Arengu Komisjoni liige riigikantselei juures. Laiemaks huviks on kvaliteetse elukeskkonna teemad, mille võtmesõnaks on parem erialaline protsessijuhtimine valitsusasutuste ja seadustiku tasandil ning arhitektuuripoliitika. Olen olnud Eesti Arhitektide Liidu esimees ja juhatuse liige, Euroopa Arhitektide Nõukogu (ACE) eestseisuse liige. Olen olnud tihedalt seotud Eesti Kunstiakadeemiaga eriala õpetamisel, mistõttu kõrghariduse teemad on mulle olulised. Eesti Kultuuri Koja praeguses juhatuses on minu vedada autoriõiguste uue seaduse teema ning aktiivselt huvitun kultuuripoliitika sidusast edendamisest.

 

Piret Mäeniit, ajakirjanik ja vabakutseline kirjutaja, Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liige, MTÜ Eesti Naistoimetajad asutajaliige, ajakirjandusliku Hea Sõna auhinna initsiaator, hariduselt kunstiajaloolane (Tartu Ülikool). Kultuuri Kojas keskendun autoriõiguse, sh nii  vabakutseliste kui töölepingutega seotud autorite õiguslike ja sotsiaalsete tagatistega seotud küsimustele.

 

© Rene Jakobson / renejakobson@hotmail.com

Merli Antsmaa, olen lõpetanud kultuurikorralduse eriala TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ning samal erialal kaitsnud magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Töötan peamiselt muusikavaldkonnas – festivali Jazzkaar ja Eesti Jazzliidu juures, olen ansambli RÜÜT manager ning oma firmaga Music Estonia liige. Olen huvitatud kultuurist laiemalt. Südamelähedane teema on uus publik ja töö publikuga. Olen Eesti Kultuurikorraldajate Liidu üks asutajaliikmetest ja juhatuse liikmetest. Vabal ajal meeldib fotograafia, filmikunst ning käin rahvatantsuansamblis Tuisuline tantsimas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maret Olvet, Eesti Kunstnike Liidu liige, Eesti Vabagraafikute Ühenduse auliige ja vabakutseline kunstnik. Osalenud arvukatel näitustel kodu- ja välismaal.
Eesti Kultuurikojas osalen kultuuri väärtustamise ja säilitamise teemal. Soovin aidata jäädvustada suurepäraste kaasaegsete kunstnike loomingut, kajastades seda meedias ja kohtumistel. Soovin tutvustada ühiskonnas laiemalt kultuuriteemasid. CV

 

Anneli Prodel, Eesti Kultuuri Koja raamatupidaja. Lõpetasin 2002.
aastal TTÜ Bio- ja toiduainetehnoloogia eriala magistrikaardiga ja
asusin tööle Eesti Toiduainetööstuse Liitu. 2004. aastal, olles oma
esimese lapsega kodus, hakkasin igavusest raamatupidamist tegema ja
sain aru, et minu kutsumuseks on kasum, bilanss ja eelarve. Juba üle
kümne aasta olen olnud heast toidust lugu pidav raamatupidaja. 2011.
aastal kaitsesin TTÜ Tallinna Kolledžis bakalaureuse kraadi majandusarvestuses.
Oma töös püüan ma peale arvepidamise klientidele alati natuke enamat anda.
Lisaks rutiinsele raamatupidamisele süvenen kliendi tegemistesse, et olla
nõu, ideede ja oskustega abiks.

Liikmed

Juriidilistest isikutest liikmed seisuga 1. jaanuar 2016

 1. Eesti Muusikanõukogu
 2. Eesti Folkloorinõukogu
 3. Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing
 4. Eesti Arhitektide Liit
 5. Eesti Digikeskus
 6. Eesti Kunstnike Liit
 7. Eesti Muusika Arenduskeskus
 8. Eesti Muusika Infokeskus
 9. Eesti Pärimusmuusika Keskus
 10. Eesti Rahvamajade Ühing
 11. Eesti Tantsukunstnike Liit
 12. Eesti Sisearhitektide Liit
 13. Pimedate Ööde Filmifestival
 14. VAT Teater
 15. Von Krahli Teater
 16. Eesti Ajakirjanike Liit
 17. OÜ Corelli Music
 18. Teater NO99
 19. Tallinna Kontserdimaja AS

Eraisikutest liikmed

 1. Ain Lutsepp
 2. Airi Triisberg
 3. Aita Mölder
 4. Alar Sudak
 5. Ando Kiviberg
 6. Andres Härm
 7. Andres Jõesaar
 8. Andres Laasik
 9. Andres Siitan
 10. Andri Simo
 11. Anneli Ahven
 12. Anneli Sihvart
 13. Anneli Vask
 14. Anne-Ly Sova
 15. Annika Vamper
 16. Annika Üprus
 17. Ants Johanson
 18. Anzori Barkalaja
 19. Anu Kivilo
 20. Arvo Leibur
 21. Birgit Lüüs
 22. Dagmar Raudam
 23. Edith Sepp
 24. Eero Raun
 25. Egge Kulbok-Lattik
 26. Emer Värk
 27. Eneli Järs
 28. Erik Salumäe
 29. Eva Leemet
 30. Eva Näripea
 31. Evelin Somelar
 32. Evi Arujärv
 33. Georg Poslawski
 34. Gert Raudsep
 35. Hannes Praks
 36. Hedi-Liis Toome
 37. Heigo Jelle
 38. Heigo Teder
 39. Helgi-Maret Olvet
 40. Heili Jõe
 41. Heili Lindepuu
 42. Heino Kiik
 43. Heldur Meerits
 44. Helen Sildna
 45. Henri Laupmaa
 46. Henry Kõrvits
 47. Indrek Kasela
 48. Indrek Laht
 49. Indrek Makke
 50. Inga Heamägi
 51. Inga Koppel
 52. Inga Sermann
 53. Ivar Põllu
 54. Jaak Allik
 55. Jaan Ruus
 56. Jaan Tamm
 57. Jaan Toomik
 58. Jaanus Rohumaa
 59. Jan Kaus
 60. Kaarel Oja
 61. Kaarel Tarand
 62. Kadri Klementi
 63. Kadri Pulk
 64. Kaija Velmet
 65. Kaire Pärnpuu
 66. Karin  Reinberg
 67. Shestakov
 68. Karl-Martin Sinijärv
 69. Katrin Kissa
 70. Katrin Pere
 71. Kersti Uibo
 72. Kristel Oitmaa
 73. Kristi Porila
 74. Kristiina Alliksaar
 75. Kristiina Kuznetsova-Bogdanovitš
 76. Kristiina Reidolv
 77. Kärt Summatavet
 78. Kärt Tomingas
 79. Külliki Tafel – Viia
 80. Leelo Lehtla
 81. Leonardo Meigas
 82. Liisi Ree
 83. Loit Jõekalda
 84. Lylian Meister
 85. Maarja Undusk
 86. Madis Kolk
 87. Maie Tarma-Kibin
 88. Mail Sildos
 89. Maire Uusen
 90. Mairika Plakso
 91. Marco Laimre
 92. Mare Emmott Tralla
 93. Marge Liiske
 94. Margit Aule
 95. Margit Mutso
 96. Margus Kasterpalu
 97. Margus Mikomägi
 98. Martin Aadamsoo
 99. Mari Kartau
 100. Maria-Kristiina Soomre
 101. Marion Ründal
 102. Marje Lohuaru
 103. Mark Kuslapuu
 104. Mark Soosaar
 105. Marko Lõhmus
 106. Mart Kangro
 107. Mart Meri
 108. Meri-Kris Jaama
 109. Merli Antsmaa
 110. Mihkel Reinsal
 111. Märt-Matis Lill
 112. Neeme Kuningas
 113. Nero Urke
 114. Olga Temnikova
 115. Ott Karulin
 116. Paul Pihlak
 117. Peeter Jalakas
 118. Peeter Laurits
 119. Peeter Pere
 120. Peeter Rausepp
 121. Pille Lill
 122. Piret Jaaks
 123. Priit Raud
 124. Ragnar Siil
 125. Rainer Sarnet
 126. Rait Rosin
 127. Raivo Põldmaa
 128. Raivo Schmidt
 129. Raul Altmäe
 130. Regina Viljasaar
 131. Rein Einasto
 132. Rein Kotov
 133. Rein Oja
 134. Rein Raud
 135. Rene Reinola
 136. Revo Koplus
 137. Ruta Paap
 138. Signe Kivi
 139. Siim Rohtla
 140. Siiri Siimer
 141. Sirje Eelma
 142. Sirje Helme
 143. Tambet Kaugema
 144. Tarmo Velmet
 145. Teele Pehk
 146. Tiina Lokk
 147. Tiina Tammetalu
 148. Tiina Vähi
 149. Tiit Ojasoo
 150. Timo Steiner
 151.  Toomas Kiho
 152.  Triin Tarv
 153.  Triinu Aron
 154. Tuuli Stewart
 155. Ulrika Rosenblad
 156. Valter Haamer
 157. Veronika Palandi
 158. Viktoria Toompere
 159. Ville Jehe
 160. Virge Harak
 161. Virgo Sillamaa
 162. Õie Sarv
 163. Ülar Mark