Üldkoosolek

Austatud Eesti Kultuuri Koja liikmed ja Eesti kultuurirahvas!
Eesti Kultuuri Koda kutsub teid osa võtma Üldkoosolekust 
ja ettekannete päevast

kolmapäeval, 19. aprillil 2017 kell 16.00 Hopneri Majas (Raekoja plats 18)

PÄEVAKAVA:

15.45-16.00 Osalejate registreerimine ja tervituskohv 
16.00 Tervitussõnad

16.05 Koosoleku rakendamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja

häältelugemiskomisjoni valimine

16.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri Koja 2016. aasta tegevusest. 

16.25 Majandusaasta aruanne. Revisjonikomisjoni otsuse ettelugemine

16.30 Ülevaade Koja töögruppide tegevustest

16.50 Kandidaatide esitamine EKK valitavatesse organitesse

17.00 2017. aasta tegevusplaani tutvustamine. Liikmemaksu suuruse küsimus

17.15 Kandidaatide tutvustamine ja mikrofon kandidaatidele enda esitlemiseks
17.30 Salajane hääletamine

Ettekanded

18.00 Heido Vitsur. Majandusest ja kultuurist. Küsimused ja vastused

18.30 Toomas Kiho. Rail Balticu liikumisest. Küsimused ja vastused
18.45 Viive-Riina Ruus. Kultuuri- ja hariduskongressist 2018. aastal

18.55 Pille Lill. Kultuuriparlament kui riigi hing. Küsimused ja vastused

19.10 Aadu Must. Riigikogu kultuurikomisjoni tööst. Küsimused ja vastused

19.40 Hääletustulemuste teatavaks tegemine

19.45 Vaba mikrofon. Suupisted

Eesti Kultuuri Koda on asutatud 2011. aastal kultuurirahvast koondava ühendusena. Ootame kaasa rääkima meid kõiki puudutavates tähtsates küsimustes. 
Uued liikmed väga teretulnud!

Liituda soovijatel palume saata vabas vormis avaldus aadressil maarja@kultuurikoda.eu

Liikmed, kes ei saa osaleda üldkoosolekul, palume volitada mõnda teist Koja liiget ennast esindama volikirja alusel. 

Võimalik tasuda liikmemaksu 30 eurot kohapeal sularahas või ülekandega Eesti Kultuuri Koja pangaarvele EE301010220193804226 SEB

Suupistete planeerimiseks palume võimalusel teatada oma osalemisest 18. aprilliks.

Lugupidamisega,

Eesti Kultuuri Koda

PRESSITEADE
Eesti Kultuuri Koda
20. aprill 2017

Eesti Kultuuri Koja üldkogu arutas, kuulas ja tegi otsuseid 19. aprillil toimus MTÜ Eesti Kultuuri Koja korraline üldkogu, kus võeti kokku järjekordse tegevusaasta tulemused ja tippthetked ning seati sihte edasiseks. Koda kiitis tegevjuhi kohusetäitja Maarja Unduski esitatud tegevusaruande ja juhatuse liikme Tõnu Laigu esitletud majandusaruande heaks. Koja töögruppide esindajad andsid ülevaate oma viimase aastat tegevusest (Egge Kulbok-Lattik, Ivi-Els Scnheider, Kärt Summatavet)
Pärast eelnenud läbikaalumisi otsustas üldkogu rõõmustava uudisena kultuurikoja praegustele ja tulevastele liikmetele langetada ja ühtlasi diferentseerida liikmemaksu määra – pensionäridele ja üliõpilastele on see alates 2018. aastast 10 eurot aastas, tavaliikmetele 20 eurot aastas ja juriidilistele isikutele 200 eurot aastas (senise üksikliikmete 30 ja juriidiliste 300 asemel).
Lisaks organistasioniliste küsimuste arutamisele kuulas päevateemade ja koja töösuundadega seotud ettekandeid kutsutud külalistelt – esinesid presidendi majandusnõunik Heido Vitsur, Riigikogu kultuurikomisjoni liige Aadu Must ja Rail Balticu töögrupi liige Toomas Kiho ja Koja juhatuse liige Pille Lill.
Üldkogu valis 15-liikmelise eestseisuse, mida uute valitud liikmetena täiendavad oma teadmiste, kogemuste ja erialaste pädevustega Rein Einasto, Mark Soosar, Tiiu Kuurme ja Leonardo Meigas.
Ülevaatlik ja päevakajaline info Eesti Kultuuri Koja missioonist ja ettevõtmistest on kättesadav kodulehel www.kultuurikoda.eu ja Facebookis.

EESTI KULTUURI KOJA ÜLDKOOSOLEK JA ETTEKANNETE PÄEV 19. aprillil kell 16.00
Hopneri Majas (Raekoja plats 18)

MTÜ Eesti Kultuuri Koda eesmärgiks on ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine; kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu; kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana; kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine; oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.