Üldkoosolek

Austatud Eesti Kultuuri Koja liikmed ja Eesti kultuurirahvas!
Eesti Kultuuri Koda kutsub teid osa võtma Üldkoosolekust 
ja ettekannete päevast

kolmapäeval, 19. aprillil 2017 kell 16.00 Hopneri Majas (Raekoja plats 18)

PÄEVAKAVA:

15.45-16.00 Osalejate registreerimine ja tervituskohv 
16.00 Tervitussõnad

16.05 Koosoleku rakendamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja

häältelugemiskomisjoni valimine

16.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri Koja 2016. aasta tegevusest. 

16.25 Majandusaasta aruanne. Revisjonikomisjoni otsuse ettelugemine

16.30 Ülevaade Koja töögruppide tegevustest

16.50 Kandidaatide esitamine EKK valitavatesse organitesse

17.00 2017. aasta tegevusplaani tutvustamine. Liikmemaksu suuruse küsimus

17.15 Kandidaatide tutvustamine ja mikrofon kandidaatidele enda esitlemiseks
17.30 Salajane hääletamine

Ettekanded

18.00 Heido Vitsur. Majandusest ja kultuurist. Küsimused ja vastused

18.30 Toomas Kiho. Rail Balticu liikumisest. Küsimused ja vastused
18.45 Viive-Riina Ruus. Kultuuri- ja hariduskongressist 2018. aastal

18.55 Pille Lill. Kultuuriparlament kui riigi hing. Küsimused ja vastused

19.10 Aadu Must. Riigikogu kultuurikomisjoni tööst. Küsimused ja vastused

19.40 Hääletustulemuste teatavaks tegemine

19.45 Vaba mikrofon. Suupisted

Eesti Kultuuri Koda on asutatud 2011. aastal kultuurirahvast koondava ühendusena. Ootame kaasa rääkima meid kõiki puudutavates tähtsates küsimustes. 
Uued liikmed väga teretulnud!

Liituda soovijatel palume saata vabas vormis avaldus aadressil maarja@kultuurikoda.eu

Liikmed, kes ei saa osaleda üldkoosolekul, palume volitada mõnda teist Koja liiget ennast esindama volikirja alusel. 

Võimalik tasuda liikmemaksu 30 eurot kohapeal sularahas või ülekandega Eesti Kultuuri Koja pangaarvele EE301010220193804226 SEB

Suupistete planeerimiseks palume võimalusel teatada oma osalemisest 18. aprilliks.

Lugupidamisega,

Eesti Kultuuri Koda