Videoülekanne Riik kui kunstiteos

KULTUURI KOJA EESTSEISUS TÄNAB RIIGIKOGU JA KÕIKI OSALEJAID! 15. aprillil Riigikogu saalis tähistasime ajaloolise aprillipleenumi XXX aastapäeva arutelupäevaga RIIK KUI KUNSTITEOS. Vaata videoülekannet toimunud sündmusest: https://youtu.be/_97F7fkkCW0 Pressiteade ja videointervjuud – Marju Lauristin, Rasmus Puur jt: Loomeliidud tähistasid Riigikogus aprillipleenumi 30. aastapäeva arutelupäevaga