Videoülekanne Riik kui kunstiteos

KULTUURI KOJA EESTSEISUS TÄNAB RIIGIKOGU JA KÕIKI OSALEJAID!

15. aprillil Riigikogu saalis tähistasime ajaloolise aprillipleenumi XXX aastapäeva arutelupäevaga RIIK KUI KUNSTITEOS.

Vaata videoülekannet toimunud sündmusest:

https://youtu.be/_97F7fkkCW0

Pressiteade ja videointervjuud – Marju Lauristin, Rasmus Puur jt:

Loomeliidud tähistasid Riigikogus aprillipleenumi 30. aastapäeva arutelupäevaga