08.05.2014 - 10:00 kuni 12:00
03.04.2014 - 10:00 kuni 12:00
20.03.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

1) 2014 olulisimad teemad ja töögrupid

2) Juhatuse esimehe valimine

10.03.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

Kiirkõkkuvõttele järgneb lindistuste põhjal ka arutelude refereering, kuid esmalt see, mis juba olemas ja teada/nähtud/kuuldud:

* Sündmuse slaidiproge, millesse põimusid sõnavõtud ja milles on kajasatatud olulisemad hääletused (NB! arutatud sai, kuid hääletamata jäi liikmemaksu slaid. Sellega tegeleb Eestseisus2014)

* Tegevusaruanne 2013 ja  Eelarve 2013 täitmine - 2013.majandusaasta aruande olulisimad osad Üldkogu kinnitas tingimusel, et Revisjonikomisjon 2013 aktsepteerib Majandusaasta aruande;

30.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord

* Üldkogu päevakord ja ajakava

Kohtumine Kultuuriministeeriumis 10.jaanuar, 2014

Osalesid: minister Urve Tiidus, kantsler Paavo Nõgene, nõunik Õnne Pillak, Kultuuri Koja juhatuse liikmed või  nende asendajad ning Helen Sildna, Tiina Tambaum.

Protokollis Tiina Tamm

PÄEVAKORD, ARUTELUD/KOKKULEPPED

* Kultuuri Koja loomise asjaolud ja eesmärk, tänane seis ja tulevikunägemus;

* Kultuuriosaku idee

Siit leiad Infopäeva Memo ja Aleksei Kelli esitluse. 10.jaanuaril toimunud infopäeval jäi kokkulepe nii, et igaüks täidab küsimustiku oma vaatenurgast ja huvidest lähtuvalt.21.jaanuari seisuga on JUM andmetel reageerinud 7 organisatsiooni.JUM kajastab 27.01 Riigikantseleile saadetavas dokumendis kõik erinevad arvamused.

12.02.2014 - 10:00 kuni 13:00

Kultuuriministeerium ja Kultuuri Koda kutsuvad ühe laua taha kõiki, kes soovivad kaasa rääkida l

26.02.2014 - 15:00 kuni 17:00

Hariduse ja kultuuri valdkonna ühisteemad

21.02.2014 - 13:00 kuni 19:00

Kõik asjakohased materjalid ilmuvad siia lisaks päevakorrale alates 08.02.2014.

20.02.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

* Üldkogu

* Ministriga kohtumise teemad

29.01.2014 - 17:00

Loomeliitude ja Koja kohtumine kultuuriministriga.

Kohtumise protokoll manuses.

23.01.2014 - 10:30 kuni 13:00

Päevakord:

* Üldkogu päevakord

10.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Inspireerituna Euroopa Komisjoni avalikust konsultatsioonist ...

10.01.2014 - 14:00 kuni 15:30

Saame lähemalt tuttavaks ja tutvustane teemasid, mida Koda 2014.aastal oluliseks peab.

09.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Viimaste päevade olulisi sündmusi peegeldav videomaterjal: Kahekõne 21.novembrilhttp://etv.err.ee/index.php?05594827&video=9679#.Uo8HA9IW3yoLoomeliitude ja kultuuriministri kohtumine 20.novembrilhttp://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-video-loomeliidud-soovitasid-langil-sirbis-toimunu-to

19.12.2013 - 10:00 kuni 12:00
05.12.2013 - 10:00 kuni 12:00

Lehed