08.05.2014 - 10:00 kuni 12:00
03.04.2014 - 10:00 kuni 12:00

Eesti Kultuuri Koda

vajab

TEGEVJUHTI

Koja eesmärgiks on ühendada loomingulise tausta või huvidega isikuid tegutsema Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse nimel.

Koja tegevjuht saab üldised suunised Üldkogult, Eestseisuselt ja Juhatuselt. Oma igapäevatöös:

·         korraldab Koja juhtorganite, tema liikmete ja koostööpartnerite suhtlust – lepib kokku ja valmistab ette kohtumised, vajadusel juhib koosolekuid ja hoolitseb selle eest, et kohtumistel kokkulepitu teoks saab;

20.03.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

1) 2014 olulisimad teemad ja töögrupid

2) Juhatuse esimehe valimine

10.03.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

Kiirkõkkuvõttele järgneb lindistuste põhjal ka arutelude refereering, kuid esmalt see, mis juba olemas ja teada/nähtud/kuuldud:

* Sündmuse slaidiproge, millesse põimusid sõnavõtud ja milles on kajasatatud olulisemad hääletused (NB! arutatud sai, kuid hääletamata jäi liikmemaksu slaid. Sellega tegeleb Eestseisus2014)

* Tegevusaruanne 2013 ja  Eelarve 2013 täitmine - 2013.majandusaasta aruande olulisimad osad Üldkogu kinnitas tingimusel, et Revisjonikomisjon 2013 aktsepteerib Majandusaasta aruande;

30.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord

* Üldkogu päevakord ja ajakava

Kohtumine Kultuuriministeeriumis 10.jaanuar, 2014

Osalesid: minister Urve Tiidus, kantsler Paavo Nõgene, nõunik Õnne Pillak, Kultuuri Koja juhatuse liikmed või  nende asendajad ning Helen Sildna, Tiina Tambaum.

Protokollis Tiina Tamm

PÄEVAKORD, ARUTELUD/KOKKULEPPED

* Kultuuri Koja loomise asjaolud ja eesmärk, tänane seis ja tulevikunägemus;

* Kultuuriosaku idee

Siit leiad Infopäeva Memo ja Aleksei Kelli esitluse. 10.jaanuaril toimunud infopäeval jäi kokkulepe nii, et igaüks täidab küsimustiku oma vaatenurgast ja huvidest lähtuvalt.21.jaanuari seisuga on JUM andmetel reageerinud 7 organisatsiooni.JUM kajastab 27.01 Riigikantseleile saadetavas dokumendis kõik erinevad arvamused.

12.02.2014 - 10:00 kuni 13:00

Kultuuriministeerium ja Kultuuri Koda kutsuvad ühe laua taha kõiki, kes soovivad kaasa rääkida l

26.02.2014 - 15:00 kuni 17:00

Hariduse ja kultuuri valdkonna ühisteemad

21.02.2014 - 13:00 kuni 19:00

Kõik asjakohased materjalid ilmuvad siia lisaks päevakorrale alates 08.02.2014.

20.02.2014 - 10:00 kuni 12:00

Päevakord:

* Üldkogu

* Ministriga kohtumise teemad

29.01.2014 - 17:00

Loomeliitude ja Koja kohtumine kultuuriministriga.

Kohtumise protokoll manuses.

23.01.2014 - 10:30 kuni 13:00

Päevakord:

* Üldkogu päevakord

10.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Inspireerituna Euroopa Komisjoni avalikust konsultatsioonist ...

10.01.2014 - 14:00 kuni 15:30

Saame lähemalt tuttavaks ja tutvustane teemasid, mida Koda 2014.aastal oluliseks peab.

09.01.2014 - 10:00 kuni 12:00

Viimaste päevade olulisi sündmusi peegeldav videomaterjal: Kahekõne 21.novembrilhttp://etv.err.ee/index.php?05594827&video=9679#.Uo8HA9IW3yoLoomeliitude ja kultuuriministri kohtumine 20.novembrilhttp://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-video-loomeliidud-soovitasid-langil-sirbis-toimunu-to

19.12.2013 - 10:00 kuni 12:00

Lehed