Terminite töörühm

Huvihariduse ja terminite töörühma eestvedaja on Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik (PhD), töörühm teeb koostööd Eesti Keele Instituudiga.