Majanduse töörühm

Majandustöörühm

Töörühm kogunes 6. veebruaril kell 18.00. Järgmine töörühma koosolek toimub 20. veebruaril kell 18.00, olete oodatud liituma!

Töörühma liige Meelis Voolma: “Majanduse töörühma lipukiri on Estovatsioon. Näeme, et meie tänane maailmale avatud Eesti majandus vajab teatud süvakultuurilist uuendusmeelset lähenemist – majanduse innovaatilises arendustegevuses tuleb rahvusliku pärandi säilimise ning edasi arendamise eest võtta sügavam vastutus. See on meie töörühma lipukiri, visioon”.
Töörühma kuuluvad eestseisuse liikmed Kadri Alesmaa-Visnap, Pille Lill, Tiina Veisserik, Meelis Voolmaa, Martti Preem ja Rain Annast.