Majanduse töörühm

Majandustöörühm – Töörühm koguneb üle nädala teisipäeviti kell 18-19.30. Töörühma liige Meelis Voolma: “Majanduse töörühma lipukiri on Estovatsioon. Näeme, et meie tänane maailmale avatud Eesti majandus vajab teatud süvakultuurilist uuendusmeelset lähenemist – majanduse innovaatilises arendustegevuses tuleb rahvusliku pärandi säilimise ning edasi arendamise eest võtta sügavam vastutus. See on meie töörühma lipukiri, visioon”.
Igapäevases tegevuses on töörühmal kolm põhilist suunda:
1) tihendame koostööd majanduse valdkonna organisatsioonidega tõstmaks teadlikkust estovaatilise lähenemise vajalikkusest;
2) viime ellu Eesti Kultuuri Ekspordi Agentuuri idee;
3) töötame välja kultuuri ja majanduse koostöömudeli, erarahastuse (üksikisiku ja firmade) sihtfinantseerimise stimuleerimise kultuurisfääri;
4) arendame välja Kojale uue veebiplatvormi, mis annab kaunite kunstide loojatele võimaluse oma teoste esitlemiseks nii sise- kui välisturul, aidates seeläbi kaasa Eesti majanduse estovaatilisemale arengule;
5) kaasame uusi liikmeid ja koostööpartnereid majandusvaldkonnast eesmärkide saavutamiseks.
Töörühma eestvedaja on Koja eestseisuse liige Aarne Toomsalu ning töörühma kuuluvad eestseisuse liikmed Kadri Alesmaa-Visnap, Riina Buldas, Pille Lill, Meelis Voolmaa, Tiit Urva, Martti Preem ja Rain Annast, Koja liige Kristi Vals ning Koja tegevjuht Heili Vaus-Tamm.
Vaata töörühma eesmärke ja missiooni SIIN