KONGRESS 2018

REGISTREERU SIIN

KULTUURI JA HARIDUSE KONGRESS 23. – 25. novembril 2018 Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”.

Vaata AJAKAVA koos esinejatega SIIN

Vaata Viljandi 24.11 töötubade juhendajaid ja teemade NIMEKIRJA SIIN

Kongressi osalemistasu info:
24.-25. nov: 25.-/10.- (üliõpilasele ja pensionärile)
24. nov: 15.-/5.- (üliõpilasele ja pensionärile)
25. nov: 20.-/5.- (üliõpilasele ja pensionärile)
Üldhariduskoolide õpilastele tasuta, registreerumine vajalik!
23. nov: ainult KUTSETEGA

Osalustasu saab kanda pangakontodele: 
Swedbank EE192200221068284605 (Eesti Kultuuri Koda MTÜ) või
SEB EE421010220016200017 (Eesti Haridusfoorum MTÜ)

Transport Tallinnast ja Tartust on tasuta osalejatele, kes on ülekandega osalustasu maksnud hiljemalt 19.11 ja registreerimisel märkinud, et soovivad bussis kohta.

24. novembril väljub buss Tallinnast Viljandisse kell 8.30 Vene Kultuurikeskuse
(Mere pst 5) eest
24. novembril väljub buss Tartust Viljandisse kell 9.00 Vanemuise alumisest parklast
25. novembril väljub buss Tartust Tallinnasse kell 7.30 Vanemuise alumisest parklast

_____________________________________________________________

Kongressi korraldavad Eesti Kultuuri Koda, Eesti Haridusfoorum ja
Eesti Teaduste Akadeemia

Kongressi idee sai alguse Koja 2016. aasta konverentsi „Kultuur, haridus ja haritus” ettevalmistavate tegevuste käigus, mil tuli ilmsiks vajadus oluliselt tugevdada seoseid kultuuri- ja haridusvaldkonna vahel.

Kongressi üldeesmärgiks on leida hariduse-, teaduse- ja kultuuriväljade kokkupuutepunktid ja otsida võimalusi, kuidas ühendada kultuurilised jõud heade arengute nimel.

Kongressi sisueesmärgid:

  • toetada jagatud väärtuste ja arusaamade kujunemist, kultuuri-hariduse potentsiaali ja mõjude kohta isiksuse ning kogukondade arengus (nn rahvavalgustuslik eesmärk);
  • kriitiliselt mõtestada kultuuri/kasvatuse/hariduse ja inimese olukorda tänases Eestis, pöörates muuhulgas vajalikku tähelepanu väärtus- ja komberuumile, inimeste kasvatatusele ja haritusele (metarefleksiivne eesmärk);
  • toetada Eesti inimeste, sh õpetajate subjektsust kultuuris, ergutades nende aktiivset osalemist kultuuri- ja ühiskonnaelus, suurendada ühtekuuluvustunnet (identiteedipoliitiline eesmärk);
  • aidata kaasa õppija ja õpetaja maine ja staatuse tõstmisele, ergutada õppimis- ja õpetamiskultuuri edendamist ühiskonnas (sotsiaalpedagoogiline eesmärk);
  • koondada valitsusväliseid institutsioone (liikumisi, ühendusi), kõnelemaks kultuuri, kasvatuse ja hariduse probleemidest ning saada teada nendepoolsest valmisolekust sekkuda nende lahendamisse (sotsiaalpoliitiline eesmärk);
  • hinnata kasvatus- ja haridusteaduste olukorda Eestis ja teha ettepanekuid nende parandamiseks (teaduspoliitiline eesmärk).

Kongressi ettevalmistamiseks loodi Eesti Kultuuri Koja juurde töörühm, kuhu kuuluvad: Reet Laja, Pille Lill, Marju Lauristin, Marika Veisson, Tiiu Kuurme, Maria Erss, Astrid Sildnik, Tarmo Soomere, Jüri Engelbrecht, Aivar Haller, Rein Einasto, Tõnis Lukas, Viive Jüriso, Egge Kulbok-Lattik, Krista Loogma, Maarja Undusk, Indek Treufeldt, Maarja Vaino, Ene-Silvia Sarv, Ene-Mall Vernik-Tuubel, Kaie Piiskop, Olav Aarna, Raivo Juurak, Sandra Vellevoog, Tiina Jääger.

Kongress toimub kolmel päeval Tallinnas ja Viljandis:

NB! teaduspäeval osalemine on kutsetega!
23.11 Teaduste Akadeemia saal –

“Inimese arengu ja kasvatuprotsessi peegeldusi teadustes”
Tervitus: EV President Kersti Kaljulaid
Peaesineja: Alberto Zucconi, Maailma Kunsti ja Teaduse Akadeemia (World Academy of Art and Science) varahoidja (Treasurer) ja Maailma Ülikoolide Konsortsiumi (World University Consortium) peasekretär (Secretary-General).

24.11 Viljandi teater Ugala ja Viljandi Gümnaasium –
“Inimeseks õppides ja kasvades”
.
Ootused haridusele ja hariduse ootused kunstiinimestele. Töötoad. Päeva ettevalmistamisse on kaasatud Viljandi Kultuuriakadeemia õpilased.

25.11 Estonia Kontserdisaal –
Vaimult suureks saamine”
Päev on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile.
Kolm Isamaa kõnet.

Novembris 2018 toimuv kongress saab olema rahva kongress, kus kõneldakse sellest, mis elus juhtub, millega on silmitsi ja omapäi jäetud need inimesed, kes veavad laste kasvatamise, harimise ja aitamise koormat. Tekitame dialoogi, kus inimesed saavad sõna, rahva esindajad avavad oma mõtteid ja räägivad kaasa. Tahame teada, mis Eestimaal sünnib kultuuri ja hariduse valdkonnas sügavuti. Kongressi “suure ringi” teemade arutelud peaksid andma inimestele, sh õpetajatele, kultuuritöötajatele tahtmist ja jõudu oma missiooniga jätkata. Et sünniks lõppdokument, kus oleks ära toodud võimalikult palju probleemkohti ja lahenduste pakkumisi. Kongressil kogutakse kokku paljude erinevate valdkondadega seotud inimeste vaatenurki ja arusaamu. Soovime, et just sellest kongressist kasvab välja uus kodanike omaalgatusel põhinev koostöövorm – kultuuri- ja haridusinimeste ühine teemaplatvorm avalikus ruumis.

Kongressi toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu,
Tallinna Linnavalitsus, Viljandi Linnavalitsus
.

 

Kongressi koostööpartnerid:

Delfi, Sakala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja videostuudio,
Viljandi Gümnaasium, Hg Kurre bussid, TEA kirjastus,
Estonia Kontserdisaal, Ugala teater

Kongress on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale

 

 

 

 

KONGRESSI KORRALDAV TÖÖRÜHM TÄNAB KÕIKI TOETAJAID JA ESINEJAID!