Kongress 2018

KULTUURI JA HARIDUSE KONGRESS 23. – 25. novembril 2018 toimus Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”.

Kongressi materjalid on koondatud kogumikku, millega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

23. novembril Teaduste Akadeemia saalis “Õppimise ja kasvatuse peegeldusi erinevates teadusvaldkondades”

24. novembril Ugala Teatris “Inimeseks õppides ja kasvades”

25. novembril Eesti Kontserdi saalis “Vaimult suureks saamine – Eesti Vabariik 100!”

Peaminister Jüri Ratase tervitus. Peaministri nõunik Egge Kulbok-Lattik

Noorte hääl – Eik Erik Sikk, Joosep Kään, Tõnis Tamme, Tiina Theresa Gross, Artur Haller, Oskar Kröönström, Meeri Krass, Raul Steinberg, Taavet Borovkov

Paneelarutelu: Tööturg ja ülikool – kes keda?
Mart KalmMait KlaassenToomas AsserTiit LandHando Sutter
modereerib Märt Treier

Kokkuvõte eelnevatest kongressi päevadest
Marju Lauristin, Tiiu Kuurme ja Tarmo Soomere

Galina Grigorjeva “Palve” – Virgo Veldi (saksofon) ja Tiia Tenno (orel)
Esimene Isamaa kõne: Viivi Luik
Tervitus Eestimaa kultuurirahvale – Tallinna balletikooli õpilased juhendajad Kaie KõrbIrina HärmMarina Volkova

Teine Isamaa kõne: Kaido Ole
Eestimaa meloodiad – Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli viiuliansambel “Võlukeeled”, juhendaja Tereza Šmerling

Kolmas Isamaa kõne: Martin Saar
Eestimaa koorimuusika klassika – segakoor K.O.O.R.
dirigent Raul Talmar

Vaata AJAKAVA koos esinejatega SIIN

Vaata Viljandi 24.11 töötubade juhendajaid ja teemade NIMEKIRJA SIIN

Pressiteated:

Pressiteade – Täna algas Eesti kultuuri ja hariduse kongress, mida saab jälgida ka veebis 23.11

Pressiteade – Nädalavahetusel toimuv kongress kutsub Ugala teatrisse ja Estonia kontserdisaali 19.11

Pressiteade – Kultuuri ja Hariduse Kongressil väitlevad nii ministrid kui ülikoolide rektorid 13.11

Pressiteade – Kultuuri ja Hariduse Kongressil tulevad vaagimisele Eesti vaimuilma tulevikuküsimused 25.10

Meediakajastused

Neoliberaalne (tagasi)pööre

https://meieeesti.postimees.ee/6468722/rektorid-rahvusvahelistumisest?_ga=2.99179934.1251675218.1543914194-490608331.1524745935

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/hariduskongress-kingitus-eestile

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/viive-riina-ruusi-suurmote-sai-teoks

Ettepanekuid hariduse ja tööelu sidumiseks

Tallinna TV: Algas kolm päeva kestev Eesti kultuuri ja hariduse kongress

https://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/18543-2018-11-23-algas-kolm-paeva-kestev-eesti-kultuuri-ja-hariduse-kongress

_____________________________________________________________

Kongressi korraldasid Eesti Kultuuri Koda, Eesti Haridusfoorum ja
Eesti Teaduste Akadeemia

Kongressi idee sai alguse Koja 2016. aasta konverentsi „Kultuur, haridus ja haritus” ettevalmistavate tegevuste käigus, mil tuli ilmsiks vajadus oluliselt tugevdada seoseid kultuuri- ja haridusvaldkonna vahel.

Kongressi üldeesmärk: leida hariduse-, teaduse- ja kultuuriväljade kokkupuutepunktid ja otsida võimalusi, kuidas ühendada kultuurilised jõud heade arengute nimel.

Kongressi sisueesmärgid:

  • toetada jagatud väärtuste ja arusaamade kujunemist, kultuuri-hariduse potentsiaali ja mõjude kohta isiksuse ning kogukondade arengus (nn rahvavalgustuslik eesmärk);
  • kriitiliselt mõtestada kultuuri/kasvatuse/hariduse ja inimese olukorda tänases Eestis, pöörates muuhulgas vajalikku tähelepanu väärtus- ja komberuumile, inimeste kasvatatusele ja haritusele (metarefleksiivne eesmärk);
  • toetada Eesti inimeste, sh õpetajate subjektsust kultuuris, ergutades nende aktiivset osalemist kultuuri- ja ühiskonnaelus, suurendada ühtekuuluvustunnet (identiteedipoliitiline eesmärk);
  • aidata kaasa õppija ja õpetaja maine ja staatuse tõstmisele, ergutada õppimis- ja õpetamiskultuuri edendamist ühiskonnas (sotsiaalpedagoogiline eesmärk);
  • koondada valitsusväliseid institutsioone (liikumisi, ühendusi), kõnelemaks kultuuri, kasvatuse ja hariduse probleemidest ning saada teada nendepoolsest valmisolekust sekkuda nende lahendamisse (sotsiaalpoliitiline eesmärk);
  • hinnata kasvatus- ja haridusteaduste olukorda Eestis ja teha ettepanekuid nende parandamiseks (teaduspoliitiline eesmärk).

Kongressi ettevalmistamiseks loodi Eesti Kultuuri Koja juurde töörühm, kuhu kuulusid: Reet Laja, Pille Lill, Marju Lauristin, Marika Veisson, Tiiu Kuurme, Maria Erss, Astrid Sildnik, Tarmo Soomere, Jüri Engelbrecht, Aivar Haller, Rein Einasto, Tõnis Lukas, Viive Jüriso, Egge Kulbok-Lattik, Krista Loogma, Maarja Undusk, Indek Treufeldt, Maarja Vaino, Ene-Silvia Sarv, Ene-Mall Vernik-Tuubel, Kaie Piiskop, Olav Aarna, Raivo Juurak, Sandra Vellevoog, Tiina Jääger.

Kongress toimus kolmel päeval Tallinnas ja Viljandis:

23.11 Teaduste Akadeemia saal –
“Inimese arengu ja kasvatuprotsessi peegeldusi teadustes”
Tervitus: EV President Kersti Kaljulaid
Peaesineja: Alberto Zucconi, Maailma Kunsti ja Teaduse Akadeemia (World Academy of Art and Science) varahoidja (Treasurer) ja Maailma Ülikoolide Konsortsiumi (World University Consortium) peasekretär (Secretary-General).

24.11 Viljandi teater Ugala ja Viljandi Gümnaasium –
“Inimeseks õppides ja kasvades”
.
Ootused haridusele ja hariduse ootused kunstiinimestele. Töötoad. Päeva ettevalmistamisse on kaasatud Viljandi Kultuuriakadeemia õpilased.

25.11 Estonia Kontserdisaal –
Vaimult suureks saamine”
Päev oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile.
Kolm Isamaa kõnet.

Kongressil koguti kokku paljude erinevate valdkondadega seotud inimeste vaatenurki ja arusaamu. Töörühma sooviks oli, et just sellest kongressist kasvab välja uus kodanike omaalgatusel põhinev koostöövorm – kultuuri- ja haridusinimeste ühine teemaplatvorm avalikus ruumis.

Kongressi toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu,
Tallinna Linnavalitsus, Viljandi Linnavalitsus
.

Kongressi koostööpartnerid:

Sakala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja videostuudio,
Viljandi Gümnaasium, Hg Kurre bussid, TEA kirjastus,
Estonia Kontserdisaal, Ugala teater

Kongress oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale

 

 

KONGRESSI KORRALDAV TÖÖRÜHM TÄNAB KÕIKI TOETAJAID JA ESINEJAID!