Miks liituda Eesti Kultuuri Kojaga?

Liikmelisus pakub:

  1. võimalust toetada ja kaasa rääkida Eesti Kultuuri Koja eesmärkide ja püüdluste elluviimisel:
  2. võimalust osaleda tasuta või soodushinnaga Eesti Kultuuri Koja üritustel sh aastakonverents (juriidiliste isikute puhul tasuta 5 esindaja osalus);
  3. võimalust esitada ettepanekuid Koja kohtumistel kultuuriministriga (4 korda aastas);
  4. võimalust osaleda auhinna “Kultuuri Tegu” pingerea otsustamisel;
  5. liikmetele on avatud Koja eestseisuse koosolekud, seminarid jms.

Liikmeks astumise info on kättesaadav SIIT.

Kultuuri Koja eestseisus tänab kõiki liikmeid, kes toetavad oma osalusega Koja eesmärkide elluviimist!