Miks liituda Eesti Kultuuri Kojaga?

Liikmelisus pakub:

  1. võimalust toetada ja kaasa rääkida Eesti Kultuuri Koja eesmärkide ja püüdluste elluviimisel;

  2. võimalust osaleda tasuta või soodushinnaga Eesti Kultuuri Koja üritustel sh aastakonverents (juriidiliste isikute puhul tasuta 5 esindaja osalus);

  3. võimalust esitada ettepanekuid Koja kohtumistele kultuuriministeeriumi esindajatega;

  4. liikmetele on avatud Koja eestseisuse koosolekud, seminarid jm

  5. võimalus osaleda Koja töörühmades

Liikmeks astumise info on kättesaadav SIIT.

Kultuuri Koja eestseisus tänab kõiki liikmeid, kes toetavad oma osalusega Koja eesmärkide elluviimist!