Huvihariduse töörühm

Töörühma veab Egge Kulbok-Lattik (PhD). Tutvu töörühma sisuga SIIN

  • Hooaja 2020-21 kokkuvõttega tutvu SIIN
  • Hooaja 2021-22 tegemistega tutvu SIIN

Missioon:
Aidata kaasa Eesti inimeste annete ja oskuste arendamisele, inimarengu ja heaolu kasvule ning ühiskonna arengule läbi elanikkonna võimestamise.
Eesmärk:
Kultuurikoja huvihariduse töörühma eesmärgiks on kaasa-aidata huvihariduse tervikvaate ja sujuvalt toimiva kultuuri- ja haridusvälja kujundamisele Eesti ühiskonnas.

21.veebruaril 2022 kogunes huvihariduse tervikvaate ümarlaud ja terminite töörühm kogunes koostööpartneritega, et jagada omavahel infot, kaardistada hetkeseisu ja kavandada edasisi tegevusi. Memoga tutvu SIIN

Vahepeal on maailm drastiliselt muutunud. Uus maailmakord on kujunemas ja me ei tea veel, milline on Euroopa pärast sõda.

Aga kindlasti on veelgi olulisem pakkuda ühiskonnas vaimset tuge, võimalusi kokku tulla, et tegeleda enesearendamisega, meelepäraste kunstide, spordi ja muude huvidega nii noortele, täiskasvanutele, puuetega inimestele kui vanemaealistele. Lisaks kaasata oma tegemistesse Ukrainast saabunud inimesi. 

Sest tegelemine huvihariduse ja kunstidega  aitab hoida usku humanistlikesse põhiväärtustesse. 

Ülevaate oma plaanidest ja tegevustest andsid huvihariduse valdkonna, andepoliitikia ja täiskasvanuhariduse esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist.

https://docs.google.com/document/d/1TYZNRXz0XV4QwLHIq4ztuUtNI30Mb9DL/edit?usp=sharing&ouid=108384469173511965107&rtpof=true&sd=true

Kristel Kallau slaidid: https://www.sutori.com/en/story/huvikooli-opetaja-kutsestandard–861KAZfHSwzNHgSqFE56DZhk

Marek Järviku ettekande andepoliitikast ja Jane Miller-Pärnamägi slaidid tantsuhuvihariduse kvaliteedisüsteemist on lisatud.