Huvihariduse töörühm

  • Huvihariduse töörühm. Töörühma veab Egge Kulbok-Lattik (PhD). Tutvu töörühma sisuga SIIN.
  • Hooaja 2020-21 kokkuvõttega tutvu SIIN.

Huvihariduse töörühm

Missioon: Aidata kaasa Eesti inimeste annete ja oskuste arendamisele, inimarengu ja heaolu kasvule ning ühiskonna arengule läbi elanikkonna võimestamise.

Kultuurikoja huvihariduse töörühma eesmärgiks on kaasa-aidata huvihariduse tervikvaate ja sujuvalt toimiva kultuuri- ja haridusvälja kujundamisele Eesti ühiskonnas.  

11.juunil võtsime kokku aasta jooksul Eesti Kultuurikoja (EKK) huvihariduse töörühma,
Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) ja partnerite – huvihariduse ümarlaual kogutud vaated ja mõtted. Huvihariduse ümarlaua eesmärk on aidata kujundada huvihariduse tervikvaadet ja huvihariduse tegevusvälja Eesti ühiskonnas.

Kuna huviharidus haridusliigina mõjutab kultuurivälja – kunstide arengu ning kultuuriosaluse tagajana, siis on see Eesti Kultuuri Kojas olnud aastaid keskne teema: igal konverentsil on pühendatud sellele aega ja arutlusi, nüüd on käivitatud ka terminite töörühm.

11.juunil koosoleku esimesel poolel anti edasi praktikute ja uurijate vaated:

– kuidas huviharidus mõjutab inimest elukaare jooksul (noored,täiskasvanud, vanemaealised ja puuetega inimesed) ja ühiskonda;
– missugused on valdkonnaga seotud institutsioonid ja eri osapooled;
– millised on valdkonna ootused poliitikakujundajatele.

Seejärel tutvustasid ministeeriumite esindajad poliitikakujundajate vaadet, andes ülevaate huviharidusega seonduvatest visioonidest ja praktikatest oma haldusalas. Päevakava:

10.00-11.00 Ühisettekanne, Egge Kulbok-Lattik (EKK), Jane Miller-Pärnamägi (HUVE ja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit), Siirius Sikka (Vabaharidusliit), Tiina Tambaum (TLÜ, Demograafia keskus), Tauno Asuja (Puuetega Inimeste Koda), Piret Viirpalu (Kunstikoolide Liit)
11.05-11.15  Haridus- ja Teadusministeeriumi vaade: Elukaare-ülese huvihariduse kontseptsiooni lähtekohad, Merlin Tatrik (HTM)
11.15-11.25  Sotsiaalministeeriumi vaade: Huvihariduse mõjud tervisele ja heaolule, Triinu Täht ja Käthlin Mikiver (SOM)
11.25-11.35  Kultuuriministeeriumi vaade: Kultuuri- ja spordihuviharidusest, Asta Trummel ja Kaarel Nestor (KUM)
11.35-11.45  Justiitsministeeriumi vaade: Huviharidus vanglas, Kairi Piller-Petrov (Viru Vangla asedirektor) ja Taavi Kuuse (Viru Vangla III üksuse (noorteüksus) peaspetsialist).
11.50-12.00  Küsimused ja kokkuvõte – Piret Viirpalu (Eesti Kunstikoolide Liit)

Ettekanded leiate drive`i lingilt: https://drive.google.com/drive/folders/1PnEWobb-MiL8cigOgTa-SB68VZH88yt5?usp=sharing
Koosoleku salvestuse leiate: https://youtu.be/zPP20FsxN4Q

Suur tänu kõigile osalejatele, kaasamõtlejatele ja ettekandjatele!
Kohtumiseni uuesti augustis – septembris!

Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühma partnerid:  HUVE (Huvihariduse esinduskogu), Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Erahuvialakoolide, Liit Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Leiutajate Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahvakultuuri Keskus.