Dokumendid

Eesti Kultuuri Koda väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Soovime anda oma panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Eesti Kultuuri Koja PÕHIKIRI

EKK majanduaaasta aruanne 2022

EKK majandusaasta aruanne 2021

EKK majandusaasta aruanne 2020

EKK majandusaasta aruanne 2019

EKK majandusaasta aruanne 2018

EKK majandusaasta aruanne 2017

EKK majandusaasta aruanne 2016

EKK majandusaasta aruanne 2015