Annetekoja töörühm

Annetekoja töörühm

Projekti põhimeeskonda kuuluvad: 

Pille Lill (muusika) 

Egge Kulbok-Lattik (kultuuripoliitika)

Jako Kull (teoloogia, religiooniantropoloogia) 

Tiiu Kuurme (haridus) 

Peeter Paemurru (muusika)

Kadri Alesmaa-Visnap (kultuuriteooria, kunst)