Toetajad

Koos Eesti Kultuuri Kojaga seisavad meie eesmärkide eest:

Härra Enn Kunila

 

 

 

 

 

Koja 2016. aasta konverentsiks “Kultuur, haridus, haritus” 4-5. nov.
ettevalmistavaid ümarlaudu toetavad:

EESTI KRISTLIK NELIPÜHI KIRIK

TARTU LINNAVALITSUS

TARTU ÜLIKOOL

TALLINNA ÜLIKOOL

……………………………………………………………………………………………..

Koja 2016. aasta üldkoosolekut toetas:

TALLINNA KONTSERDIMAJA AS

……………………………………………………………………………………………

 

Suur aitäh Teile!

Ilma Teie jõu ja nõuta ei saaks Eesti Kultuuri Koja eestseisus ja liikmed Koja missiooni täita!