Seminarid

Eesti Kultuuri Koda, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja
Eesti Rahvamajade Ühing kutsuvad

REGIONAALSE KULTUURIKORRALDUSE SEMINARILE
kultuurijuhtidele ja -korraldajatele

13. märtsil kell 12.00-14.00 Viljandi Sakala Keskusesse
20. märts kell 12.00-14.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskus
10. aprill kell 12.00-14.00 Valga Kultuuri- ja Huviala Keskus
28. märts kell 13.00-15.30 Rapla Kultuurikeskus
3. aprill kell 13.00-15.30 Eesti Rahva Muuseum

11.30-12.00 Kohv ja kogunemine
12.00-12.10 Avasõnad ja sissejuhatus
12.10-12.30 Rahvamaja – kui kogukonna arengu vedur
(Egge Kulbok-Lattik, Eesti Kultuuri Koda, juhatus, kultuurisotsioloog)
12.30-12.45 Haldusreformi-järgne kultuurielu korraldus Viljandis ja Eestis
(Kalle Vister, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor)
12.45-13.10 Haldusreformi mõjud ja uus siht: keskpõrandale kokku
(Ülle Juht, Eesti Kultuuri Koda, eestseisus, Valga Kultuurikeskuse juhataja)
13.10-13.25 Rahvusvaheline koostöö kodukohta edendama – Loov Euroopa programmi võimalused (Kristiina Urb)
13.25-14.15 Keskpõrandale kokku: kultuurielu arendamise tööriistad – Rasmus Pedanik   (Disainmõtlemise harjutus/ Loov Eesti)