2020

Eesti Kultuuri Koda leidis koja liikmetega koostöös tunnuslause septembris 2020:
KULTUURIS ON VÄGI


KULTUURI TEGU 2019 LAUREAAT ON: MTÜ EESTI METSA ABIKS!
VAATA NOMINENTE


10.10.2020 KOJA AASTAKONVERENTS “KULTUUR KUI KAPITAL” 
Konverents on järelvaadatav SIIN
Konverentsi kokkuvõtet loe
SIIT


KOJA KOHTUMISED KULTUURIMINISTRIGA
14.12.2020 toimus Koja kohtumine kultuuriministriga kell 12.00-13.30 zoomi vahendusel. Täpsemalt SIIN


Konverentsi “Kultuur kui kapital” järelsümpoosion 15.12 lükkub edasi, kuni olukord koroonalaineil on rahunenud
SÜMPOOSIONI KOHTA LÄHEMALT  SIIN


7.02.2021 kell 15 ANNETEKODA 2021 PATROONI HEATEGEVUSKONTSERT
Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus
Uku Suviste LAULUD SULLE
Kaastegevad Oliver Kuusik (tenor), Virgo Veldi (saksofon), klaveril Piia Paemurru
Vaata lisa ja osta pilet SIIT.


Annetekoda 2021 eelvoorudesse pääsemiseks oli vaja saata 17. veebruariks aadressile annetekoda@kultuurikoda.eu 2-3 minutiline video oma ande esitlusega.
Saadetisele oli vaja lisada esineja/te nimed ja vanused ning eelvoorudesse edasipääsemise korral, millises piirkonnas soovite esineda.
Palun laadige video (lubatud ka mobiiltelefoniga salvestatud variant) Youtube’i keskkonda üles ja jagage meiega linki (võib olla unlisted).
Palume arvestada video salvestamisel, et salvestatu tuleb esitada eelvoorus laval.


21.08.2020 AVALIK PÖÖRDUMINE
Koja eestseisus väljendab oma seisukohta vägivallateo ennetamise preemia andmise kohta Mikk Pärnitsale. Loe lähemalt SIIT.
Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik analüüsi saab lugeda SIIT.


11.06.2020 KODA VALIS ÜLDKOGUL EESTSEISUSESSE UUSI LIIKMEID

Tallinn Art Spaces toimunud ettekannete õhtust ja Koja üldkogul vastuvõetud otsustest ning uutest eestseisuse liikmetest saate lähemalt lugeda SIIT.


13.06.2020 AVALIK PÖÖRDUMINE HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMILE NING RIIGIKOGU KULTUURIKOMISJONILE SEOSES HUVIHARIDUSEGA

Koja ja partnerite avalik pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikogu Kultuurikomisjonile on nähtav SIIN.


08.05.2020 AVALIK PÖÖRDUMINE HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMILE NING RIIGIKOGU KULTUURIKOMISJONILE SEOSES HARIDUSVALDKONNA ARENGUKAVAGA 2021-2035

Koja ja partnerite avalik pöördumine seonduvalt haridusvaldkonna arengukavaga on nähtav SIIT.
Kuula Koja juhatuse liikme Egge Kulbok-Lattiku intervjuud Klassikaraadios  SIIT


21.04.2020 ARVAMUSAVALDUS HARIDUSVALDKONNA ARENGUKAVALE

Eesti Kultuuri Koja eestseisus ning haridus- ja huvihariduse töörühm esitasid arvamusavalduse haridusvaldkonna arengukavale 2021-2035
HTM arengukava on nähtav SIIN.
Koja ettepanekud on nähtavad SIIN.


Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit ja Eesti Jahimeeste Selts on Eesti Kultuuri Kojale esitanud avaliku kirja seoses Kultuuri Tegu 2019 nominentide väljakuulutamisega. Kiri on nähtav SIIN.

31.03.2020 Eesti Kultuuri Koja vastus avalikule kirjale on nähtav SIIN.


11.06.2020 kell 17.30 toimus KOJA ETTEKANNETE ÕHTU JA ÜLDKOGU

Ettekannete õhtul esinesid Toomas Kiho, Martin Luiga, Vahur Keller ja Leelo Lehtla. Peale esitlusi jätkus programm Koja üldkoguga, mil võeti vastu põhikirja muudatusettepanekud ning valiti eestseisuse liikmeid. Kohalolu registreerus 31 inimest. Täpsemalt saate ürituse kohta lugeda SIIT.