LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

Alates 2018 aastast on eraisiku liikmemaks 20 eurot aastas ja juriidilise isiku maks 200 eurot aastas.
Otsus on vastu võetud Eesti Kultuuri Koja üldkogu koosolekul mais, 2017.

Koja liikmelisust saate jätkata tasudes 2019. aasta liikmemaksu!
Küsi lisainfot tegevjuht@kultuurikoda.eu

TULE  LIIKMEKS! Avaldus liikmeks astujale

Liikmeks astujale oluline teada

Liikmemaksu tasumine:
Makse saaja: Eesti Kultuuri Koda MTÜ (reg nr 80325064)
Selgitus: „Liikmemaks …….“ (lisa aastaarv ja liikme ees- ja perekonnanimi)
Kultuurikoja pangakonto: Swedbank: EE192200221068284605
Kõigile juriidilistele isikutele saadame arve.

Kultuuri Koja eestseisus tänab kõiki liikmeid, kes toetavad oma osalusega Koja eesmärkide elluviimist!