Koja konverentsid

Eesti Kultuuri Koja aastakonverents “TÖÖKULTUUR” toimub 05. oktoobril 2018 Pärnu teatris Endla!

Eesti Kultuuri Koda korraldab aastakonverentsi „Töökultuur“ rõhuasetusega laiemale ühiskonnas valitsevale kultuuri- ja majandusega seotud temaatikale. Konverentsil käsitleme majandusega seotult suhtluskultuuri, keha kultuuri ja vaimu kultuuri. Tõstame esile tööjõu puudusega seonduvad teemad ja leiame lahendusi.

Konverentsi eel viime läbi kolm sisuarendamise ümarlauda, kolmel kokkulepitud lähenemisnurgal (suhtluskultuur, kehakultuur, vaimukultuur). Konverentsi järel teeme kokkuvõtva seminaripäeva (nov-dets), kus analüüsime tehtut, vaatame üle konverentsi käigus tekkinud kirjalikud jm materjalid, süstematiseerime, toome välja olulisima ning vormistame jäädvustamised (trükis, fotod, video).

Osavõtjateks ootame Eesti kultuuri-, haridus-, teadus- ja ettevõtlusvaldkondade esindajaid, loojaid, mõtlejaid ning kultuurielus osalejad.

Esinejate sekka on kutsutud väljapaistvad teemat valdavad ettevõtlussektori esindajad, kehakultuurivaldkonna eksperdid, kultuuritegelased ning teised tuntud ja tunnustatud isikud, kes on oma isikliku eeskujuga motiveerivad ning ühiskonda oma vaimsusega ülendavad aktiivsed eestkõnelejad.

Konverentsi peaeesmärk on aidata kaasa töökultuuri ja tööjõu puudusega seonduvate probleemide lahendamisele tänases Eesti ühiskonnas, käsitledes süvitsi kolme alateemat (suhtluskultuur, kehakultuur ja vaimukultuur).

Konverentsi alaeesmärkideks on kultuuri defineerimine majanduslikus võtmes ning kultuuri- ja majandusvaldkonna vahelise täiendava sünergia arendamine.
Konverentsil arutleme ja töötame välja, kuidas:

– süvendada majandusinimestes mina-olen-kultuurilooja-tunnet
– aidata kultuuriinimestel end näha majanduse osana
– kujundada demokraatlikku töösuhete kultuuri
– edendada valdkondadevahelist koosloomet.

Konverentsil kuulutame välja traditsioonilise Kultuuri Tegu 2018 laureaadi.
Kultuuri Tegu toetab Kultuuriministeerium.

Konverentsi ettevalmistamiseks loodi Koja juurde majandustöörühm, mille eestvedajaks on Koja liige Meelis Voolmaa. Töörühm jätkab tegevust ka konverentsi järgselt.

Eestseisuse ja majandustöörühma korraldusel toimus esimene ümarlaud 16. mail Hopneri Majas. Kohal olid nii kultuuri- kui ettevõtlusvaldkondade esindajad. Arutleti kultuuri ja majanduse koostoimest. Sissejuhatava kõne kultuuri teemal tegi Eesti Kultuuri Koja eestvedaja Pille Lill ning majanduseteemal mentor Aivar Haller. Toimus arutlusring liivakella-seminari meetodil ning sõnastati lähtepositsioonid:
kultuuriline – kultuur avaldub läbi inimese ja tema tegevuse. Inimene on kultuurikandja; majanduslik – oleme jõudnud seisu, kus keskmesse on vaja asetada ökosüsteemsus ja inimene.

Vaata konverentsi ajakava: https://kultuurikoda.eu/konverentsi-ajakava/ 

Konverentsi toetab teiste seas Kultuuriministeerium ja Pärnu Linnavalitsus.

 

 

 

 

Oleme tänulikud Pärnu teatrile Endla ja Hopneri Majale.


__________________________________________________

 

Eesti Kultuuri Koda korraldab aastakonverentsi juba kuuendat korda. Koja aastakonverentside eesmärgiks on keskenduda kindlale, ühiskondlikult aktuaalsele ning Eesti kultuuriavalikkust kõnetavale teemale, kus rõhuasetus on avalikul arutelul. Nii luuakse teadmust, mõistetakse ja mõtestatakse nii iseennast kultuuris kui Eesti kultuuri ühiskonnas tervikuna.

Teine oluline rõhuasetus on valdkondade vahelise koostöö arendamisel. Kuna konverents toob teiste seas kokku loomeliitude, autorite esindusorganisatsioonide, ministeeriumite, kohalike omavalitsuste, haridus-, disaini-, teatri-, kultuuripärandi säilitamise ja muusika-,filmi- ja paljude teiste valdkondade esindajad, on tegu valdkondade ülese ja -vahelise konverentsiga, kus ergutatakse inimesi koostööle. Konverents viib omavahel kokku organisatsioonid ja inimesed, pakkudes võimalusi ühisteks ettevõtmisteks ja teineteise töödest inspiratsiooni saamiseks.

Aastakonverentsidele ootame Eesti kultuuri-, haridus-, teadus- ja ettevõtlusvaldkondade esindajaid, loojaid, mõtlejaid ning kultuurielus osalejad. Just Koja konverentsid on kultuuri ja hariduse valdkondades tegutsejatele väga oodatud sündmusteks, sisaldades värskeid lähenemisviise ja sisult sügavaid lähenemisi.

Eesti Kultuuri Koja varasemad konverentsid:

 • 2017. aasta konverents “Kultuur ja keskkond”
  Konverents toimus 3.-4. novembril Rakveres ja sellega sooviti heita valgust inimese ja tema keskkonna suhetele ning nende kujunemisele oma otsuste ning valikute kaudu – aitasime kaasa Mahe-Eesti kuvandi loomisele.
  Vaata lähemalt SIIT
 • 2016. aasta konverents “Kultuur, haridus ja haritus”.
  Üritus toimus 4.-5.11 Eesti Rahva Muuseumis, Tartus;

Vaata lähemalt

 • 2015. aasta konverents “Kultuur ja vastutus”.
  Üritus toimus 30.-31.10 Pärimusmuusika  aidas, Viljandis;

Vaata lähemalt

 • 2014. aasta visioonikonverents “Mis on kultuuri väärtus”.
  Üritus toimus 21.-22.11 Haapsalu Kultuurimajas;

Vaata lähemalt