Uudised

Eesti Kultuuri Koda kuulutab välja:
Konkurss-festivali Annetekoda 2019
KUTSUME KÕIKI EESTIMAA ELANIKKE SÕLTUMATA VANUSEST
ESITLEMA OMA ANDEID ÜKSKÕIK MILLISEL ERIALAL.
Registreerimine avatud 20. juunini 2019
Vaata Annetekoja kohta lähemalt
https://kultuurikoda.eu/uued-algatused/

_______________________________________________________________

KOJA EESTSEISUS:

Järgmine koosolek toimub 27. juunil 10:30-13:30
Rahvusraamatukogus rühmaruumis Punane 5. korrusel.

Koja kõik koosolekud on avatud ning toimuvad reeglina neljapäeviti Tallinnas.
Olete oodatud meiega liituma ja kaasa rääkima!

Osalemiseks koosolekul ja ka Koja liikmeks astumiseks võtke ühendust: tegevjuht@kultuurikoda.eu

————————————————————————————————-

Koja koosolekute päevakorras olevad peamised teemad juunis 2019:

  • Aastakonverentsi ettevalmistavate ümarlaudade korraldamine septembris ja oktoobris;
  • Annetekoda 2019 eelvoorudega seonduvad tegevused;
  • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja majandusvaldkonna veebiplatvormi ettevalmistamine;
  • Haridusstrateegia 2035 initsiatiivgrupi üleriigiliste kokkusaamiste planeerimine;
  • üldkogul valitud uue koosseisuga eestseisuse tööülesannete planeerimine;
  • jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
  • käivitame Mahekultuurne Eesti ja Muusikavaldkonna strateegia töörühma ning loome Noortekoja;
  • käivitame Vabadussamba töörühma.

————————————————————————————————

Head kultuuri ja hariduse huvilised!

15. aprillil 2019 toimus haridusstarateegiaga seonduvalt visioonikonverents „Tark ja tegus Eesti 2035“.
Konverentsi ülekanne on jälgitav alloleval lingil:
https://www.err.ee/928717/otseulekanne-tulekul-visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035
Konverentsi päevakava on kättesaadav veebilehelt:
https://www.hm.ee/et/visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035

———————————————————————————————————

Vaata videoülekannet Riigikogu saalis 15. aprillil 2018 Kultuuri Koja eestvedamisel toimunud aprillipleenumi tähistmisest arutelupäevaga
RIIK KUI KUNSTITEOS:
https://youtu.be/_97F7fkkCW0