Uudised

Eesti Kultuuri Koda annab teada esmakordselt toimuvast:

KONKURSS-FESTIVALIST ANNETEKODA 2019


KUTSUME KÕIKI EESTIMAA ELANIKKE SÕLTUMATA VANUSEST
ESITLEMA OMA ANDEID ÜKSKÕIK MILLISEL ERIALAL.
Eelvoorud viiakse läbi 19. juulist kuni 24. augustini erinevates kultuuriasutustes üle Eesti. Lõppesitlus-finaal parimatele toimub
11. oktoobril kell 18.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vastavatud uues kontserdimajas, Tatari 13, Tallinnas.
Registreerumine kuni 24. augustini.
Vaata lähemalt:
https://kultuurikoda.eu/uued-algatused/

—————————————————————————————————————-

Eesti Kultuuri Koda kutsub hariduse käekäigust kaasa mõtlema!

Oled oodatud osalema Eesti haridusstrateegia 2035 koostamise avalikele aruteludele!

Arutelude toimumisajad:

 • reedel, 23.08 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
  NB! kellaaeg on muutunud, toimub kl 14-17
  Registreerimisvorm Registreerimise tähtaeg 22.08
 • esmaspäeval, 26.08 Rakvere Linnavalitsuse
  I korruse nõupidamiste ruumis (Lai tn 20)
  kl 12–15
  Registreerimisvorm Registreerimise tähtaeg 25.08
 • NB! laupäeval, 24.08 Kiviõli Rahvamajas LÜKKUB EDASI!

Sel suvel on võimalus avalikkusel hariduse tuleviku teemal kaasa rääkida. Eesti Kultuuri Koda korraldab haridusvaldkonna töörühmade ühe liikmena koostöös haridusministeeriumiga arutelusid Eesti eri piirkondades.
Nendel üritustel analüüsime ja arendame ekspertide poolt visioonidokumentides väljapakutud eesmärke ja lahendusteid, et anda ministeeriumile väärtuslikku tagasisidet ja pakkuda välja täiendavaid lahendusi.

Vaata lisainfot:
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/avalikud-arutelud

_________________________________________

KOJA EESTSEISUS:

Koja eestseisuse järgmine koosolek toimub
22. augustil kell 13.00-15.00 Rahvusraamatukogu
Punases ruumis V korrusel.

Kõik koosolekud on avatud ning toimuvad reeglina neljapäeviti
kell 16-18.00 Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinnas.
Olete oodatud meiega liituma ja kaasa rääkima!

Osalemiseks koosolekul ja ka Koja liikmeks astumiseks võtke ühendust: tegevjuht@kultuurikoda.eu

————————————————————————————————-

Koja koosolekute päevakorras olevad peamised teemad 2019. aasta sügisperioodil:
 • Aastakonverentsi ettevalmistavate ümarlaudade korraldamine septembris ja oktoobris;
 • Annetekoda 2019 eelvoorude ja finaaliga seonduvad tegevused;
 • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja majandusvaldkonna veebiplatvormi ettevalmistamine;
 • Haridusstrateegia 2035 initsiatiivgrupi üleriigiliste kokkusaamiste läbiviimine;
 • üldkogul valitud uue koosseisuga eestseisuse tööülesannete planeerimine;
 • jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
 • käivitame Mahekultuurne Eesti ja Muusikavaldkonna strateegia töörühma ning loome Noortekoja;

————————————————————————————————

Head kultuuri ja hariduse huvilised!

15. aprillil 2019 toimus haridusstarateegiaga seonduvalt visioonikonverents „Tark ja tegus Eesti 2035“. Konverentsi ülekanne on jälgitav alloleval lingil:
https://www.err.ee/928717/otseulekanne-tulekul-visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035
Konverentsi päevakava on kättesaadav veebilehelt:
https://www.hm.ee/et/visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035

———————————————————————————————————

Vaata videoülekannet Riigikogu saalis 15. aprillil 2018 Kultuuri Koja eestvedamisel toimunud aprillipleenumi tähistmisest arutelupäevaga
RIIK KUI KUNSTITEOS:
https://youtu.be/_97F7fkkCW0