Uudised

Eesti Kultuuri Koda soovib kõigile meie sõpradele, liikmetele ning koostööpartneritele kaunist advendiaja jätku, rahulikke pühi ning inspireerivat aastalõppu! Kohtumiseni uuel aastal!


Kaardi autor on EKK juhatuse esimees ning disainer Ilmar Vallikivi

Kultuuri Koja eestseisuse selle aasta viimane koosolek toimub 14. detsembril Rahvusraamatukogu Kollases tööruumis ning alustame taaskord 10.00.

Koja koosolekud on avatud ning olete väga oodatud! Oma osalusest ning huvipakkuvatest teemadest andke teada Koja tegevjuhile Sandra Vellevoogile: sandra.vellevoog@kultuurikoda.eu

Päevakorras on:

 • jõulupeo korralduslik pool;
 • järgmise aastakonverentsi kontseptsiooni arendamine ning Hasartmängumaksu Nõukokku esitatud taotluste tulemuste kommenteerimine;
 • kultuuriministriga kohtumisel arutatavate teemade kokkuleppimine;
 • ülevaade esmaspäevasest kohtumisest Tõnis Lukasega.

_________________________________________________________

Kultuuri Koja eestseisuse selle aasta eelviimane koosolek toimub
7. detsembril  Eesti Rahvusraamatukogu Punases tööruumis.

Päevakorras on:

 • jõulupeo korralduslik pool;
 • järgmise aastakonverentsi kontseptsiooni arendamine;
 • kultuuriministriga kohtumisel arutatavate teemade kokkuleppimine;
 • tegevjuhi katseajajärgne tööleping ning edasine töökorraldus;
 • Koja strateegia loomine ning meililistide üle vaatamine.

____________________________________________________

Eesti Kultuuri Koja eestseisus tänab kõiki konverentsist
“Kultuur ja keskkond” osavõtjaid, esinejaid ja toetajaid!
SUUR TÄNU!

_____________________________________

KULTUURI TEGU 2017 laureaadiks kuulutati Koja konverentsil
“Kultuur ja keskkond” 3.-4.11 Rakveres:

Loomeinimeste avalik ühispöördumine “222 kiri”

“222 inimese ühispöördumine on murekiri – inimeste südames on mure, et enneolematu suurprojekt Rail Baltic, selle praegu kavandataval kujul, rikub jäädavalt Eesti põhilisimad väärtused,” kommenteeris auhinna vastu võtnud kirja idee algataja Toomas Kiho ja lisas, et “see on appikarje. Kas meie valitud valitsejad kuulevad, kui vaimuinimesed Eesti pärast muret üles näitavad? Kas meil on oma Eestiga veel lootust või pole, selles on küsimus? Ja see on traagiline küsimus”.

Viie Kultuuri Tegu 2017 nominendi hulka jõudsid lisaks Riigikogule esitatud ühispöördumisele järgmised kandidaadid:

 • Setomaa kolmekordne ülemsootska Aarne Leima ja tema kultuuriprojekt
  „Setomaa külad“ (esitaja: Piret Torm-Kriis, Setomaa 14. ülemsootska);
 • Elamustuur Laste Vabariik (esitaja: Eesti Kultuurikorraldajate Liit);
 • Mahe-Eesti arenguidee ja riigi mahekäsitluse kontseptsioon: Eesti – arukas ja mahekultuurne riik (esitaja Leonhard Koort);
 • Konrad Mägi elulooraamat (esitaja: Piret Mäeniit).
  Nominentide esitlemine toimus 3. novembril Rakvere Teatris pidulikul galal,
  Koja aastakonverentsi “Kultuur ja keskkond” raames.
  Eesti Kultuuri Koda annab Kultuuri Teo auhinda välja viiendat korda.
  Auhinnafondi on välja pannud Kultuuriministeerium.

——————————————————————————————————–

Eesti Kultuuri Koda kinkis 2017. aasta konverentsi Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks.

Sündmuse kajastus ning ülevaade on nähtav EV100 veebilehel:

https://www.ev100.ee/et/konverents-kultuur-ja-keskkond

————————————————————————————————–

Koja eestseisuse koosolekutel detsembris arutusel olevad peamised teemad:

– Koja töögruppide kokkukutsumine;
– kongress “Kultuur ja haridus” 2018;
– Koja strateegia väljatöötamine;
– KuM kohtumise (9.01) teema ettevalmistamine;
– aprillipleenumi 30. aastapäeva tähistamise arutelu;
– sponsorite leidmine 2018 konverentsile ja Koja tegevusteks;
– 2018. aasta Pärnus toimuva konverentsi “Vaimu-, keha-, töökultuur” ettevalmistamine,
Aastakonverentsi teema on kogu ühiskonna jätkusuutliku edasijõudmise üheks võtme küsimuseks. Konverentsi üheks oluliseks sihtgrupiks on nii Pärnumaa kui ka üle Eesti tegutsevad tööandjad ja ettevõtjad. Arutleme, kuidas jõuda tööjõupuuduse ja teiste konverentsiteemadega kokkupuutuvate probleemide lahendusteni. Konverentsile on oodatud Eesti kultuuri-, haridus-, teadus- ja ettevõtlusvaldkondade esindajad, loojad, mõtlejad ning kultuurielus osalejad;
jpm.

Koja eestseisuse korralistele koosolekutele, korraldatavatele ümarlaudadele ja teistele sündmustele, ootame nii EKK liikmeid kui ka teisi kultuurihuvilisi, kellel on omapoolseid ettepanekuid ning ideid jagada!