Uudised

Selgusid Kultuuri Tegu 2020 aastapreemiad

Kategooria “Tuleviku Tegija” laureaat Andero Kalju
Kõrgema Kunstikooli “Pallas” noor õppejõud Andero Kalju  on oma innovaatiliste ettevõtmiste- ja uute õpetamisvaldkondadega silma paistnud juba tudengipõlvest alates. Andero õppis Kõrgema Kunstikooli Pallas Fotograafia osakonnas, mille lõpetas uuendusliku diplomitööga. Andero Kalju diplomitöö „Linnu-Eesti“ tugines lapsepõlveunistustel lendamisest. Kalju kasutas selles töös droonifilmi, mille uuenduslikkus seisnes 360-kraadise kaamera kasutamises ja tsükloraamse ehk kogu-ruumile kuvandi loomises.

Kategooria Peeter Alliku kunstiauhind laureaat Jaak Visnap
Jaak Visnapi tegevus Kihnu maalilaagri vedamisel rikastab meie armsat väikesaart  ja lisab sellele nii kohalike elanike kui ka külastajate jaoks olulise igapäevase kunstimõõtme. Kihnu kunstilaager on igal aastal toimuv naivistidest kunstnike ja harrastuskunstnike kokkutulek, mille käigus sünnivad maalid, mis kaunistavad nii Kihnu metsi kui ka ajaloolisi hooneid. Lisaks sellele on 2020. aastal Jaak Visnap tegutsenud aktiivselt kunstnikuna teostades litograafiatehnikas mitmeid märgilisi teoseid, millest tõstaks esile “Lennart Meri portree”.

Kultuuri Tegu 2020 peaauhind Anu Raua Keskus
Anu Raua rajatud keskus on eesti rahvusliku kultuuri järjepidevuse kants, seal  hoitakse ja kantakse edasi käsitööoskusi, ilumeelt, nii tavainimese kui ka akadeemilisel tasandil. Anu Raud on Viljandimaal loonud muuseumi ning jätkab oma isatalus eesti maarahva kultuuri väärtustavat loometegevust. Anu Raua Keskuse ümber koondub aina rohkem  Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasi ja vilistlasi ning keskus on ühiskonna huviorbiidis.

Nomineeriti ka neid väljapaistvaid isikuid ning organisatsioone: Tuleviku Tegija kategoorias viiuldaja Hans Christian Aavik, Peeter Alliku kunstipreemiale Hando Tamm ja tema Galerii No.1, peapreemiale Käsmu Meremuuseum.

Teised kandidaadid
Kultuuri Tegu 2020 peaauhind:
Pille Smirnova
Veronika Palandi
Projekt “Keelelinnak”
Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar vabatahtlike kollektiiv
SA Kihnu Kultuuriruum
Kristiina Ehin
Mari Kalkun
Curly Stings
Vladimir Ignatov
Jekaterina Rostovtseva
XII Eesti Naisrühmade ja III Eesti Neiduderühmade
Võistutantsimine, V Eesti Naistetantsu Festival
MTÜ Raadio 7
Saaremaa Gümnaasium
Ristimetsade kultuurimälestiseks tunnistamine

Peeter Alliku nimeline kunstiauhind:
Narva 6.Kooli õppealajuhataja ja professionaalne giid Aleksandr Openko
Margus Tänav
Narva Kunstikooli pedagoog ja kunstnik Olga Tjurina

“Tuleviku Tegija”:
Lilian Sauvola
Loora-Eliise Kaarelson
Tähe Lee Liiv
Viola Asoskova
Maria Mänd

JÄRELVAADATAV ⟩ Eesti Kultuuri Koja aastakonverents «Inimene piiril eri teadusvaldkondade vaates» – Haridus ja teadus – Fookus – Arvamus (postimees.ee)

Auhinnasaajad avalikustas kultuuriminister Tiit Terik ja ütles oma tervituskõnes muuhulgas, et maailmas räägivad väga paljud riigid ja rahvad tehnoloogiast, innovatsioonist ja rohemajandusest, aga mis teeb meid eriliseks ja oluliseks, on meie enda kultuurikude, seesama muster ja kude, mis hoiab meid rahvana koos.

Anu Raud tõi oma sõnavõtus esile, kuidas kolmapäevases uudistesaates käis korduvalt läbi Eesti käsitöö: infolõik oli sellest, et Kääriku talus sai valmis vaip “Mulgid New Yorgis”, Janek Mäggi žestikuleeris eetris rahvavariide sõrmikutes,  Astrid Kannel tegi kriisikoldest reportaaži punase rahvariide kampsuniga ja Ragnar Kond vahendas uudiseid uue meisterlikult kootud mütsiga. Kommentaariks võib küsida, et kas kokkusattumus või tekkiv trend? Igal juhul annab see pidet ja jõudu, sest uudised ise ümbritsevast maailmast on sageli murettekitavad.

“Mina olen roheline olnud kogu elu oma punase seelikuga, sest rohkem seelikuid mul ei ole,” rääkis eesti kunsti maestra Anu Raud. Ja toonitas, et Heimtalis, Anu Raua keskuses, on tekstiilikunstnikud kogunenud praktikale juba 32 aastat. “Ja need peavad jätkuma,” oli laureaadi sõnum meile. “Lisaks on mul suur unistus, et uue elu saaks Heimtalis terviklikult säilinud vallakeskus, kus ainsana Eestis on säilinud vallamaja, seltsimaja ja koolimaja”. Vallakeskus asub kunstniku kodutalu läheduses.

Jaak Visnap sai preemia lisaks 2020.aastal tehtud töödele ka Kihnu naiivkunsti laagri vedamise eest, millest kasvab välja naiivkunsti festival, kus maalitakse Kihnu Virve laulude järgi. Need maalid jäävad aegade lõpuni Kihnu saarele ja võib-olla luuakse nende ümber kunagi ka naiivkunsti muuseum. Aga praegu kutsus ta kõiki üles koduseks tööks: “Kuulake Kihnu Virvet ja maalige mõni pilt!”. Miks Visnap kujutas Lennart Merit sinise tulnukana, UFOna põhjendab ta sellega, et Lennart tõi oma mängud, nii filmis, kirjanduses kui ka ajaloos.

Auhinnad anti üle Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsil “Inimene piiril eri teadusvaldkondade vaates”, mis toimus koostöös Eesti teaduste akadeemiaga. Konverents leidis aset teaduste akadeemia saalis reedel, 19.novembril. Konverentsi põnevaid arutelusid ja Kultuuri Tegu auhindade üleandmist saab järele vaadata lingil


JUHATUS

Sel sügisel tööd alustav Eesti Kultuuri Koja uus juhatus on tähestikulises järjekorras teie ees:
Kadri Alesmaa Visnap
Egge Kulbok-Lattik
Pille Lill
Harry Raudvere
Tiit Urva


KOJA MEEDIA

Kultuuritippude arutelutund “Kultuuri koda” koostöös Postimehega saateid kuula SIIN.

Saadetes on käinud Kalevi Kull, Tõnis Mägi, Kaido Kama, Toomas Kiho,  Merle Karusoo, Aigi Rahi, Peep Varju, Katrin Saukas, Pille Lill, Age Oks, Lydia Rahula, Vello Vaher, Rein Einasto, Martti Preem, Andres Tarand.


Kultuurikoja teravik koostöös Raadio 7-ga saateid kuula järgi SIIN.

Saadetes on käinud Tarmo Soomere, Ülle Juht, Kauksi Ülle,  Martti Preem, Lauri Vasar, Meelis Voolmaa, Zuzu Izmailova, Margit Adorf, Tiina Park, Hardo Pajula, Jako Kull, Aarne Saluveer, Egge Kulbok-Lattik, Tiiu Kuurme, Kristel Aaslaid. Saatejuht on Heili Vaus-Tamm.


KOJA EESTSEISUS

7.detsember koguneb koja eestseisus. Oma osalemissoovist andke palun teada aadressil: tegevjuht@kultuurikoda.eu.


KOJA JUHATUS

14.detsember koguneb koja juhatus. Oma osalemissoovist andke palun teada aadressil: tegevjuht@kultuurikoda.eu.


KOJA TÖÖRÜHMAD

Huvihariduse töörühma terminite ümarlaud
29.novembril kell 14-16 Vaba- ja huvihariduse terminite ümarlaud:
mõistete kasutamine, samuti ringitöö ja huvitegevuse mõisted


Peamised tegevused 2021. aasta sügis- talv perioodil:
 • Konverentsi “Kultuur kui kapital” järelseminari-sümpoosioni korraldamine;
 • Rahvamajade töörühma tegevused ja maakondlike seminaride korraldamine;
 • Huvihariduse töörühma ja avaliku pöördumise partnerite ümarlauad;
 • Muusika töörühma tegevused ja ümarlaudade korraldamine;
 • Majandus töörühma tegevused ja ümarlaudade korraldamine;
 • Meedia töörühma tegevused ja ümarlaudade korraldamine;
 • Kultuuriministriga kohtumised;
  (4 korda aastas, järgmine august/september 2021)
 • Jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
 • Noortekoja loomine;
 • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja majandusvaldkonna veebiplatvormi ettevalmistamine pilootprojektina;
 • Eesti Kultuuri Eksport Agentuuri visiooni ja äriplaani täiustamine ning elluviimine.