Uudised

Eesti Kultuuri Koja kõik koosolekud on avatud ning toimuvad Tallinnas regulaarselt kord nädalas neljapäeviti kell 10.15-12.00!
Olete oodatud meiega liituma ning kaasa rääkima!

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust:
e-aadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu
telefon +372 5261624 (Riin Kivinurm)

_____________________________________________________________________

Koja eestseisuse järgmine koosolek toimub
NELJAPÄEVAL, 29. märtsil kell 10.15-12.00
Rahvusraamatukogu Punases saalis.

– loome jätkuvalt Koja aastakonverentsi sisu
– anname ülevaate kultuuri ja hariduse missioonikongressi arengutest
– valmistume Koja üldkogu kokkusaamiseks
– 30. aastat aprillipleenumist, ettevalmistused
– kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud

————————————————————————–

Märtsikuiste Koja koosolekute päevakorras olevad peamised teemad on järgmised:

  • jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
  • kevadise üldkogu ettevalmistus (mai);
  • Koja sügisese aastakonverentsi (Pärnu, oktoober, 2018) ettevalmistus,
    esimese ümarlaua kokkukutsumine;
  • Kultuuri- ja hariduskongressi ettevalmistus (23-25.11.2018) koostöös Eesti Haridusfoorumi ning Teaduste Akadeemiaga, esimese ümarlaua kokkukutsumine;
  • Kongressi töörühma koosolekud toimuvad reeglina üle nädala kolmapäeviti Rahvusraamatukogus, järgmine kokkusaamine 28. märtsil (osalemissoovist anna teada Koja tegevjuhile).