Uudised

Süüdlase lavastamine

Ajal, mil Eesti riigi 100. sünnipäevani on jäänud pisut enam kui üks kuu, on seoses vabariigi aastapäeva lavastusega tekkinud meie kultuuri- ja poliitmaastikul terav lõhestumine. 16. jaanuaril ületas meediakünnise uudis, et 104 häiritud kodanikku on allkirjastanud pöördumise presidendile, millest lähtuvalt ei tohiks pooleteist aastat tagasi vägivallaskandaali keskmes olnud Tiit Ojasoo nõnda märgilise tähendusega ettevõtmist juhtida.

https://www.postimees.ee/4376575/ule-saja-allkirjaga-kiri-presidendile-vagivallatsejast-tiit-ojasoo-ei-tohi-vabariigi-aastapaeva-programmi-lavastada

 Üllatav on 104 kirja ajastus, nimelt kuu aega enne Eesti Vabariigi juubeliaastapäeva vastuvõttu. Juubelietenduse tellimus pandi paika juba 2017. aasta kevadel ja kogu NO99 teater on selle kallal töötanud suure koormusega (nii naised kui ka mehed) juba alates maikuust ja töö on sisuliselt valmis. Presidendi poole tulnuks tellimusvaliku asjus pöörduda vahetult peale tellimuse üle otsustamist. Pealegi pole tegemist Tiit Ojasoo isikliku projektiga, samavõrd on lavastuse autor ka Ene-Liis Semper, kes kahtlemata oli kahe aasta taguse vägivallaintsidendi ohver samavõrd kui füüsiliselt kannatada saanud naine. Või tulnuks Ojasoo nimi lavastajate hulgast maha tõmmata ja siis olnuks asi lahendatud?

104 kirja tulem on, lisaks president Kaljulaidi ja Tiit Ojasoo häbistamisele, uute kannatuste tekitamine kõigile ohvritele, kelleks osutub ka kogu NO99 kollektiiv. Lisaks aastapäeva vastuvõtuga kaasnev ebalus ja paha maik.

Eesti Kultuuri Koja eestseisus on antud küsimuses ühel meelel president Kersti Kaljulaidiga ning leiab, „et ettepanek Teater NO99le ning seal hulgas selle teatri lavastajale Tiit Ojasoole korraldada selleaastane vastuvõtt ei tähenda vägivalla heakskiitmist, aga kõneleb ühiskondliku andeksandmise võimalusest.“

https://www.postimees.ee/4377297/kaljulaid-ettepanek-ojasoole-ei-konele-vagivalla-heakskiidust-vaid-voimalusest-andeks-anda

___________________________________________

Eesti Kultuuri Koda otsib tegevjuhti!

Eesti Kultuuri Koja  eesmärgiks on ühendada loomingulise tausta ja huvidega isikuid ning organisatsioone tegutsema Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse huvides, et tõsta ühiskonnas kultuuri mainet.
EKK tegevjuht saab juhiseid EKK eestseisuselt ja juhatuselt.

 • Igapäevatöös aitab tegevjuht viia ellu Koja eesmärke;
 • Aitab tagada eestseisuse ja juhatuse tõrgeteta töö;
 • Koordineerib EKK eestseisuse, juhatuse ja töögruppide tööd – valmistab ette, protokollib ja juhib koosolekuid, iga-aastast konverentsi ja muid kohtumisi;
 • Kannab hoolt koosolekute, loengute, nõupidamiste jms. ruumide leidmise eest;
 • Kirjutab ja koordineerib projekte, taotluseid jms EKK tegevuste rahastamiseks;
 • Korraldab EKK juhtorganite, tema liikmete ja koostööpartnerite suhtlust;
 • Koordineerib EKK sise- ja väliskommunikatsiooni;
 • Vahendab operatiivselt EKK eestseisusele ja liikmetele laekuvat informatsiooni;
 • Hoolitseb EKK kodulehel ajakohase informatsiooni eest eestseisuse, juhatuse ja töögruppide töö jms. kohta;
 • Korraldab koos raamatupidajaga EKK raamatupidamise ja dokumendihaldusega seonduva;
 • Vastutab sponsorsuhete loomise ja hoidmise eest;
 • Nõustub olema vajadusel EKK avalikuks esindajaks.

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • projektijuhtimise ja -kirjutamise kogemust;
 • head inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas (kasuks tuleb ka muude keelte oskus);
 • kõrget pingetaluvust ja diplomaatilist loomust ning positiivset ellusuhtumist;
 • tõsist huvitatust Eesti kultuurile oluliste tegevuste arendamisest ja kultuuri hea käekäigu toetamisest.

Töö alustamise aeg: nii kiiresti kui võimalik

Huvitatutel palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31. jaanuariks aadressil sandra.vellevoog@kultuurikoda.eu

Küsimuste korral palun pöörduge sandra.vellevoog@kultuurikoda.eu või helistage 58011812

____________________________________________________________

Eesti Kultuuri Koda soovib jätkuvalt kõikidele sõpradele, liikmetele ning koostööpartneritele inspireerivat kultuuriaastat ning ootame teid Koja avatud koosolekutele, mis toimuvad reeglina igal neljapäeval kell 10-12.00!

Lisainfo saamiseks pöörduge EKK tegevjuhi Sandra Vellevoogi poole: sandra.vellevoog@kultuurikoda.eu!

Jaanuarikuiste Koja koosolekute päevakorras olevad peamised teemad on järgmised:

 • Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimine;
 • Kevadise üldkogu ettevalmistus;
 • Koja sügisese aastakonverentsi (oktoober, 2018), mis toimub Pärnus, ettevalmistus;
 • Kultuuri- ning hariduskongressi ettevalmistus (23-25.11.2018), sh. töörühma moodustamine koostöös Eesti Haridusfoorumi ning Teaduste Akadeemiaga.