Uudised

KOJA AASTAKONVERENTS “KULTUUR KUI KAPITAL”
10. oktoobril 2020. aastal
Hilton Tallinn Park Hotelli Konverentsikeskuses

LOE LISAINFOT, REGISTREERU ja MAKSA OSALUSTASU

7.09.2020 PRESSITEADE
VARASEMAD PRESSITEATED
 ARTIKLID

KULTUURI TEGU 2019 LAUREAAT AVALIKUSTATAKSE
konverentsil 10.10.2020!
LOE LISA


18.08.2020 KONKURSS TUNNUSLAUSE LEIDMISEKS.
TÄHTAEG 5. OKTOOBER  2020
Eesti Kultuuri Koda annab tunnuslause konkursi võitjale kaks vabapääset 10.10.2020 konverentsile „Kultuur kui kapital“ hotell Hiltonis.

Täpsem info SIIN.


KOJA EESTSEISUS

29.09.2020 toimub järgmine eestseisuse koosolek Rahvusraamatukogu punases ruumis kell 15-17.00

——————————————————————————–

KOJA KOHTUMISED KULTUURIMINISTRIGA

22.09.2020 Koja kohtumine kultuuriministriga kell 10.30-12.00 Kultuuriministeeriumi suure saalis


Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige kutsub konverentsile 10. oktoobril

“Majanduse põhi seisneb meie kultuuri pinnasel. Kultuur kui majanduse kandja on sama oluline kui majandus kultuuri kandjana. Tule konverentsile. Arutame.” Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Pille Lill.

#kultuurikoda #kultuurkuikapital


10. oktoobril Hiltoni hotellis arutleme kultuuri kui kapitali üle ja kutsume kõiki osalema ja kaasa mõtlema. “Kultuur ja kapital ei ole vastandlikud mõisted, üht pole teiseta. Nii nagu ei sünni kõrgkultuuri tugeva materiaalse baasita, nii ei sünni tarka majandust ehk materiaalset kapitali ilma vaimse kultuuri panuseta,” Egge Kulbok-Lattik, juhatuse liige. KONVRENTSI LISAINFO JA PÄÄSMED.


25.08.2020 eestseisuse koosolek: Jagame kultuuriuurija Egge Kulbok-Lattiku mõtet inspireerimaks meid kõiki: “Meie riikluse ja kultuurilise emantsipatsiooni algusest saadik on selge, et meie ellujäämine sõltub koostöö võimest. Kui me õpime selle ära, siis me kestame.”


KOJA TÖÖRÜHMAD

25.08.2020 Koja majanduse töörühma koosolek: Jagame arhitekti ja linnaplaneerija Martti Preemi mõtet: “Majandus võiks ja peaks kultuuri toetama. Kultuur ei ole mingi kleepuv asi, mis jääb igale inimesele külge lihtsalt niisama. Kultuur peab olema hariduse igas staadiumis, nii lasteaias, põhikoolis, keskkoolis kuni ülikoolini välja. Ja ka erihariduses peab sees olema kultuuri puudutav osa.”


21.08.2020 AVALIK PÖÖRDUMINE

Koja eestseisus väljendab oma seisukohta vägivallateo ennetamise preemia andmise kohta Mikk Pärnitsale. Loe lähemalt SIIT.

Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik analüüsi saab lugeda SIIT.


11.06.2020 KODA VALIS ÜLDKOGUL EESTSEISUSESSE UUSI LIIKMEID

Tallinn Art Spaces toimunud ettekannete õhtust ja Koja üldkogul vastuvõetud otsustest ning uutest eestseisuse liikmetest saate lähemalt lugeda SIIT.


13.06.2020 AVALIK PÖÖRDUMINE HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMILE NING RIIGIKOGU KULTUURIKOMISJONILE SEOSES HUVIHARIDUSEGA

Koja ja partnerite avalik pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikogu Kultuurikomisjonile on nähtav SIIN.


08.05.2020 AVALIK PÖÖRDUMINE HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMILE NING RIIGIKOGU KULTUURIKOMISJONILE SEOSES HARIDUSVALDKONNA ARENGUKAVAGA 2021-2035

Koja ja partnerite avalik pöördumine seonduvalt haridusvaldkonna arengukavaga on nähtav SIIT.
Kuula Koja juhatuse liikme Egge Kulbok-Lattiku intervjuud Klassikaraadios  SIIT


21.04.2020 ARVAMUSAVALDUS HARIDUSVALDKONNA ARENGUKAVALE

Eesti Kultuuri Koja eestseisus ning haridus- ja huvihariduse töörühm esitasid arvamusavalduse haridusvaldkonna arengukavale 2021-2035
HTM arengukava on nähtav SIIN.
Koja ettepanekud on nähtavad SIIN.


Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit ja Eesti Jahimeeste Selts on Eesti Kultuuri Kojale esitanud avaliku kirja seoses Kultuuri Tegu 2019 nominentide väljakuulutamisega. Kiri on nähtav SIIN.

31.03.2020 Eesti Kultuuri Koja vastus avalikule kirjale on nähtav SIIN.


Koja koosolekute päevakorras olevad peamised teemad 2020. aasta sügisperioodil:
  • Aastakonverentsi “Kultuur kui kapital” 10.10.2020 ettevalmistamine;
  • Konverentsi järelseminari korraldamine;
  • Annetekoda 2020 ettevalmistamine (finaal-esitlus 25.04.2021 Alexela Kontserdimajas);
  • Kultuuriministriga kohtumiste ettevalmistamine (4 korda aastas, järgmine
    22. september 2020)
  • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja majandusvaldkonna veebiplatvormi ettevalmistamine pilootprojektina;
  • jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
  • käivitame Mahekultuurse Eesti ja Muusikavaldkonna strateegia töörühma ning loome Noortekoja