Uudised

KOHTUMISED KULTUURIMINISTRIGA:

Koja esindajate ja partnerite kultuuriministriga kohtumine toimub
2. detsembril kell 16.00-18.00 ministeeriumi suures saalis.

Kui soovid osaleda, siis võta ühendus tegevjuht@kultuurikoda.eu

KOJA EESTSEISUS:

Järgmine koosolek toimub 7. novembril kell 16.00-18.00 Rahvusraamatukogu rühmaruumis Kunst 8. korrus

Kõik koosolekud on avatud ning toimuvad reeglina neljapäeviti
kell 16-18.00 Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinnas.
Olete oodatud meiega liituma ja kaasa rääkima!

Osalemiseks koosolekul ja ka Koja liikmeks astumiseks võtke ühendust: tegevjuht@kultuurikoda.eu


Koja koosolekute päevakorras olevad peamised teemad 2019. aasta sügisperioodil:
  • Aastakonverentsi ettevalmistavate ümarlaudade korraldamine oktoobris-novembris;
  • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja majandusvaldkonna veebiplatvormi ettevalmistamine;
  • Haridusstrateegia 2035 initsiatiivgrupi üleriigiliste kokkusaamiste kokkuvõtete tegemine;
  • üldkogul valitud uue koosseisuga eestseisuse tööülesannete planeerimine;
  • jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
  • käivitame Mahekultuurne Eesti ja Muusikavaldkonna strateegia töörühma ning loome Noortekoja;

Head kultuuri ja hariduse huvilised!

15. aprillil 2019 toimus haridusstarateegiaga seonduvalt visioonikonverents „Tark ja tegus Eesti 2035“. Konverentsi ülekanne on jälgitav alloleval lingil:
https://www.err.ee/928717/otseulekanne-tulekul-visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035
Konverentsi päevakava on kättesaadav veebilehelt:
https://www.hm.ee/et/visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035


Vaata videoülekannet Riigikogu saalis 15. aprillil 2018 Kultuuri Koja eestvedamisel toimunud aprillipleenumi tähistmisest arutelupäevaga
RIIK KUI KUNSTITEOS:
https://youtu.be/_97F7fkkCW0

Annetekoda 2019 finaalkontserti 11. 10 saad järele vaadata Postimehe vahendusel SIIT!