Tutvustus

Eesti Kultuuri Koja asutamisele pandi alus 22. veebruaril 2011 kinos “Sõprus”.

Eesti Kultuuri Koda MTÜ ( reg nr 80325064 )

Kultuurikoja pangakonto:  SEB pank  EE301010220193804226

MTÜ Eesti Kultuuri Koda eesmärgiks on:

  • ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine;
  • kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu;
  • kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana;
  • kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine;
  • oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.

Eesmärkide saavutamiseks:

  • edendatakse liikmetevahelist koostööd, praktiseerides ja väärtustades avatud ruumi põhimõtet;
  • korraldatakse avalikke üritusi, seminare, mõttetubasid ja muid Koja eesmärkide täitmisele suunatud avatud koosviibimisi;
  • arendatakse, toetatakse ja hoitakse tugevat ja aktiivset liikmeskonda;
  • tehakse tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega;
  • kogutakse, analüüsitakse ja mõtestatakse kultuurialast informatsiooni, osaletakse kultuuri ühiskondliku rolli ja väärtustamise arutamisel ja võimendamisel.

Kontakt: info@kultuurikoda.eu

PRESSITEADE
Eesti Kultuuri Koda
20. aprill 2017

Eesti Kultuuri Koja üldkogu arutas, kuulas ja tegi otsuseid 19. aprillil toimus MTÜ Eesti Kultuuri Koja korraline üldkogu, kus võeti kokku järjekordse tegevusaasta tulemused ja tippthetked ning seati sihte edasiseks. Koda kiitis tegevjuhi kohusetäitja Maarja Unduski esitatud tegevusaruande ja juhatuse liikme Tõnu Laigu esitletud majandusaruande heaks. Koja töögruppide esindajad andsid ülevaate oma viimase aastat tegevusest (Egge Kulbok-Lattik, Ivi-Els Scnheider, Kärt Summatavet)
Pärast eelnenud läbikaalumisi otsustas üldkogu rõõmustava uudisena kultuurikoja praegustele ja tulevastele liikmetele langetada ja ühtlasi diferentseerida liikmemaksu määra – pensionäridele ja üliõpilastele on see alates 2018. aastast 10 eurot aastas, tavaliikmetele 20 eurot aastas ja juriidilistele isikutele 200 eurot aastas (senise üksikliikmete 30 ja juriidiliste 300 asemel).
Lisaks organistasioniliste küsimuste arutamisele kuulas päevateemade ja koja töösuundadega seotud ettekandeid kutsutud külalistelt – esinesid presidendi majandusnõunik Heido Vitsur, Riigikogu kultuurikomisjoni liige Aadu Must ja Rail Balticu töögrupi liige Toomas Kiho ja Koja juhatuse liige Pille Lill.
Üldkogu valis 15-liikmelise eestseisuse, mida uute valitud liikmetena täiendavad oma teadmiste, kogemuste ja erialaste pädevustega Rein Einasto, Mark Soosar, Tiiu Kuurme ja Leonardo Meigas.
Ülevaatlik ja päevakajaline info Eesti Kultuuri Koja missioonist ja ettevõtmistest on kättesadav kodulehel www.kultuurikoda.eu ja Facebookis.

EESTI KULTUURI KOJA ÜLDKOOSOLEK JA ETTEKANNETE PÄEV 19. aprillil kell 16.00
Hopneri Majas (Raekoja plats 18)

MTÜ Eesti Kultuuri Koda eesmärgiks on ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine; kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu; kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana; kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine; oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.

Eestseisuse kogunemised

Tänaseks on välja kujunenud, et Kultuuri Koja eestseisus koguneb iga nädala neljapäeval. Teemadering on varieeruv, kodulehele üles laetavatest protokollidest on võimalik lugeda, millistel teemadel räägitakse.