Uudised

KOJA EESTSEISUS
20.04.2021 järgmine eestseisuse koosolek kell 16-18 zoomis
Eestiseisus koguneb üle nädala teisipäeviti kell 16-18 Rahvusraamatukogu Milleri saalis või zoomis. Osalemiseks kirjuta aadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu


KOJA JUHATUS
27.04.2021 järgmine juhatuse koosolek kell 17.00-18.00 zoomis
Juhatus koguneb üle nädala teisipäeviti kell 17-18 RR Milleri saalis või zoomis.
Osalemiseks kirjuta aadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu


KOJA TÖÖRÜHMAD

23.04.2021 toimub järgmine Mahekultuurse Inspiratsioonipäeva koosolek kell 11.00. Töörühm koguneb igal nädalal reedeti kell 11-12. Osalemiseks võta ühendus  tegevjuht@kultuurikoda.eu

23.04.2021 toimub annetekoja töörühma koosolek kell 13.00. Töörühm koguneb igal nädalal reedeti kell 13-14. Osalemiseks võta ühendus  tegevjuht@kultuurikoda.eu

26.04.2021 kell 16:30-18.30 toimub zoomi vahendusel järgmine Koja muusikatöörühma koosolek. Töörühm koguneb üle nädala esmaspäeviti. Osalemiseks võta ühendust tegevjuht@kultuurikoda.eu. 

27.04.2021 kell 18-19.30 toimub majandustöörühma koosolek. Töörühm koguneb üle nädala teisipäeviti. Osalemiseks võta ühendust  tegevjuht@kultuurikoda.eu

14.05.2021 kell 16:00-18.00 toimub zoomi vahendusel järgmine Koja meedia töörühma koosolek. Töörühm koguneb iga kuu esimesel kolmapäeval.
Osalemiseks võta ühendus tegevjuht@kultuurikoda.eu


Saate Kultuurikoja teravik kuulajaküsimused palume saata aadressile meedia@kultuurikoda.eu 5 päeva jooksul pärast saate eetrisolekut, sest pärast seda hakkame juba salvestama uue saate materjali. Järgmine saade on eetris 29.aprillil.


7.02.2021 pandi alus Annetekoja toetusfondile
ANNETEKODA 2021 PATROONI UKU SUVISTE HEATEGEVUSKONTSERDIGA
Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus. Kaastegevad olid Oliver Kuusik, Virgo Veldi ja Piia Paemurru.
Kutsume nii eraisikuid kui ettevõtteid toetama Eestimaa andeid: Eesti Kultuuri Koda MTÜ Swedbank EE192200221068284605, märgusõna: Annetekoja fond.


26.03.2021 kell 10.30-12.00 toimus Huvihariduse ümarlaud (zoomi vahendusel)
– huvihariduse mõju vanemaealistele ja nende ootusi, tutvustab Tiina Tambaum (Tallinna Ülikool);
– erivajadustega inimestele suunatud huviharidusest annab ülevaate Tauno Asuja (Puuetega Inimeste Koda). Lähemalt SIIN.


27.02.21 toimus kell 16.00 Annetekoda 2021 Pärnu ja Pärnumaa eelvoor
Nooruse majas aadressil Roheline 1b. Galerii on SIIN.


23.03.2021 kell 14-16 toimus Terminoloogia ümarlaud
Eesti Kultuuri Koja Huvihariduse töörühm, koostöös Eesti Vabaharidusliit, Eesti Huvihariduse Esinduskogu – HUVE, Eesti Keele Instituut Terminoloogide ja Huvihariduse sõnastiku töörühmaga ning mitmete teiste teemaga seotud partneritega.

Eesmärgiks oli korrastada mõistete tänapäevast kasutust ja arutleda huvihariduse, vabahariduse ja mitteformaalõppega seotud mõistete ajalooliselt kujunenud kasutusviiside üle, mis omavad tähendusvälju ja institutsionaalseid võrgustikke Eestis.


Eesti Kultuuri Koja tunnuslause on:
KULTUURIS ON VÄGI


Peamised tegevused 2021. aasta kevadisel perioodil:
 • Konverentsi “Kultuur kui kapital” järelseminari-sümpoosioni korraldamine;
 • Annetekoda 2021 korraldamine
  üleriigiliste eelvoorude läbiviimine,
  25.04.2021 finaal-esitlus Alexela Kontserdimajas;
 • Rahvamajade töörühma tegevused ja maakondlike seminaride korraldamine;
 • Huvihariduse töörühma ja avaliku pöördumise partnerite ümarlauad;
 • Muusika töörühma tegevused ja ümarlaudade korraldamine;
 • Majandus töörühma tegevused ja ümarlaudade korraldamine;
 • Meedia töörühma käivitamine;
 • Kultuuriministriga kohtumised;
  (4 korda aastas, järgmine veebruar/märts 2021)
 • Jätkame Koja strateegia ning eesmärkide fokusseerimisega;
 • Noortekoja loomine;
 • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja majandusvaldkonna veebiplatvormi ettevalmistamine pilootprojektina;
 • Eesti Kultuuri Eksport Agentuuri visiooni täiustamine ja elluviimine.