Erakontserdiorganisatsioonide Liit

3. juulil 2023 loodi Erakontserdiorganisatsioonide Liit ehk EKOLI

Corelli Music OÜ, MTÜ Kammermuusikud, Uus Kontsert OÜ, MTÜ Muusikute Täiendõppe Keskus ja MTÜ Pärnu Ooperiselts asutasid 3. juulil 2023 Erakontserdiorganisatsioonide Liidu (reg. nr. 80628994).

Erakontserdiorganisatsioonide Liit sai alguse Eesti Kultuuri Koja muusika töörühma tegevuste käigus.

“On heameel, et Eesti tugevad eraõiguslikud kontserdikorraldajad tulid aasta alguses kokku ning nende loomeenergiast sündis meie muusikamaastikule uus Liit,” ütles Liidu asutajaliige Pille Lill. “Vajadust kaasarääkimiseks muusikaelu korralduses oleme tunnetanud juba aastaid.”

Liidu eesmärgiks on edendada eraõiguslikku klassikalise muusika kontserdikorraldust, toetada liikmete tegevust ning kaitsta nende õigusi suhetes riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega.

Liidu juhatusse kuuluvad Mail Sildos, Diana Liiv, Pille Lill, Toivo Tuberik ja Andrus Kallastu.

“Soovime olla kultuuriministeeriumile hea partner oma valdkonda edendades ja esindades, et koos leida sobivad lahendused nii klassikalise muusika kontsertide korralduses kui ka ministeeriumi vaates” lisas Liidu asutajaliige Mail Sildos.

Liituma on oodatud kõik juriidilistest isikutest eraõiguslikud kontserdiorganisatsioonid, mis on eelmisel kalendriaastal korraldanud klassikalise muusika kontserte vähemalt 7 kalendrikuul.

erakontserdiorganisatsioonid.com