2022

INTERVJUU

21. detsembril toimus intervjuu Raadio 4 saates, mida viib läbi Irina Svensson Loovisikute töörühma juhi Heili Vaus-Tammega.
Saadet saab kuulata SIIN (RUS)

JÕULUKINK LOOVISIKUTELE

Eesti Kultuuri Koda loosib 19. -31. detsembrini registreerunute vahel välja kolm tasuta konsultatsiooni loovisikute tugistruktuuris. See on jõulukink kõigile Eestis resideeruvatele loovisikutele.

“Kas pole nii, et pühadesoovides kasutame tihti sõnu “edu” ja “tervist”? Neid tahamegi piltlikult öeldes loovisikutele kinkida,” arvab töörühma vedaja Heili Vaus-Tamm. Tugistruktuur alustas hiljuti teenusepakkumist ja seni on kõige rohkem nõutud just PR-konsultatsioone, järgnevad taotluste tegemise nõustamine ja terviseteenus traumajärgseks taastumiseks.

Kui vajad juriidilist, tervisealast või muud konsultatsiooni pöördu Eesti Kultuuri Koja poole!
Oleme struktuuri koondanud pädevate spetsialistide ringi, kes pakuvad kõrgel tasemel konsultatsioone ainult meie tugistruktuuri soodushinnaga.

Registreeruda saad siin:
EST
RUS
ENG

UUS PATROON ANNETEKODA 2024 ON MULTITALENT MART SANDER

2022 aasta Annetekoja patroon Vello Vaher andis teatepulga üle Alexela Kontserdimajas 13. novembril ning järgmiseks patrooniks Annetekoda 2024 on Eesti vapustav multitalent Mart Sander – laulja, dirigent, filmimees, maalikunstnik ja kirjanik.

Igas inimeses on peidus anne, mis tuleb avastada ja seda kultiveerida, on paljukuuldud tõde. “Selleks aga on vaja inimesi, kes seda annet näeks. Talent, mis ei leia õiget väljundit, jääb meisse ja võib muutuda hoopis kibestumiseks,” annab Annetekoda 2024 patroon Mart Sander konkurss-festivalile ühiskondliku kaalu. ”Kui Viini kunstiakadeemias oleks noorel ja küllalt andekal Hitleril lubatud teha seda, mida ta tahtis – saada kunstnikuks – oleks maailm praegu parem paik. Sellepärast soovin, et andekusse suhtutaks toetavalt ning inimestel oleks võimalus oma loomingulist kirge realiseerida. Annetekoda pakub ühe sellise võimaluse.”

Loe Õhtulehe artiklit

Pildil Mart Sander

ANNETEKODA 2022 VÕITJAD ON SELGUNUD!

SOOVIME VÕITJATELE PALJU ÕNNE!

2022. AASTA RAHALISED PEAPREEMIAD PANI VÄLJA MUUSIKUTE FOND PLMF! SUUR TÄNU!

 1. Preemia  700€: DEELIA JÕGI
 2. Preemia 500€: ARHANNA SANDRA ARBMA
 3. Preemia 300€: ANDERS MAANIIT
  Eripreemia, mida toetab Kultuurkapitali Rapla ekspertgrupp 200€: KÄRT PIHLAP
  Eripreemia, mida toetab Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital 250€: ERIK NAISSAAR
  Eripreemia, mida toetab Kultuurkapitali Valga ekspertgrupp 100€: LAURA KRASTINA
  Eripreemia, mida toetab Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp 200€: MARTTA RAUDSEPP
  Eripreemia, mida toetab Kultuurkapitali Põlva ekspertgrupp 200€: ARHANNA SANDRA ARBMA

  Eripreemia, mida toetab Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp 100€: ZLATA ZOTOVICH

  Zonta eripreemia: ARHANNA SANDRA ARBMA
  Värska eripreemia: DELIA PAVLJUTŠOK
  Publiku lemmik: MATRIX STUDIO JOY
  Tallinna eripreemia: MATRIX STUDIO JOY
  Mart Sanderi eripreemia: RICHARD DŽIKIA
  Apollo eripreemia noorimale võistlejale: GEORGI KAADZE
  !Oleme uhked!

Konkurss-festivali toetavad Tallinna linna Kodurahu fond, Tallinna linna Kultuuri-ja Spordiamet, Muusikute fond PLMF, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Selver, Värska, Piletitasku, Apollo, Akzo Nobel, Jaanihanso.

 

Eesti õnnitlevad Eesti Kultuuri Koja esindaja Pille Lill ja 2022 aasta patroon Vello Vaher!

VALI ANNETEKODA 2022 PUBLIKU LEMMIK SIIN


ANNETEKOJA  FINAALIS SAAB PUBLIK VALIDA OMA LEMMIKARTISTI 2022! VALI

Žürii on  finaali  valinud 22 säravaimat annet, kelle hulgast saab publik hääletada oma lemmiku.
Finalistide hulgas on lauljad, akrobaadid, heliloojad, street workout artist,
tantsusolistid ja -stuudiod, instrumentalistid ning teatritrupp.
Lisaprogrammis liituvad ka keeleväänajad, pianist, rahvusansambel ja noorim laulja.
Tutvu finalistide ja lisaprogrammis esinejatega SIIN 

Annetekoda 2022 patroon on Vello Vaher
Finaal toimub 13. novembril Alexela Kontserdimajas.
Piletid finaali saadaval SIIN 

Esimesed kolm žürii poolt välja valitud annet saavad rahalise auhinna.
Välja on pandud mitmeid eripreemiaid.

Annetekoda 2022 toetavad Tallinna Kodurahurahuprogramm, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Eesti Kultuurkapital, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, linna- ja omavalitsused, Muusikute fond PLMF, Selver, Apollo, AkzoNobel, Jaanihanso, Zonta Tallinna Klubi jt

Täpsem info SIIN

KOJA TÖÖRÜHMADE TEGEVUSED

HARIDUSE TÖÖRÜHM
28. aprillil kell 16-19 toimus Tallinna Ülikoolis (M-maja auditooriumis nr 134)töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme juhtimisel hariduse töörühma ümarlaud.
Tutvu ümarlaua teemadega SIIN

LOOMEMAJANDUSE TÖÖRÜHM
25. aprillil  toimus Euroopa hotellis Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige, loomemajanduse ja kultuuriturismi töörühma eestvedaja Daisy Järva juhtimisel loomemajanduse seminar.
Loe seminari kokkuvõtet SIIN

LOOVISIKUTE TUGISTRUKTUUR
Töörühm kohtus 9.märtsil kultuuriministeeriumi esindajate kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre ja kunstide osakonna juhataja asetäitja Katre Väliga ning arutas loovisikute tugistruktuuride käivitamist sügisel ja võimalikku koostööd selles valdkonnas kahe organisatsiooni vahel.

HUVIHARIDUSE TÖÖRÜHM
21. veebruaril  toimus Egge Kulbok-Lattiku juhtimisel selle aasta esimene huvihariduse ümarlaud. Osa võttis erakordselt suur arv inimesi – 26.
Kaks tundi tihedaid ettekandeid, mida näitlikustasid slaidid.
Sai kaardistatud olukord ja saadud vastukaja Egge Kulbok-Lattiku elukaarepõhise huvihariduse suunale.
Ettekanded ja sõnavõtud SIIN

HARIDUSE TÖÖRÜHM
14. veebruaril tegi hariduse töörühm ettepanekud HTM-ile alushariduse seaduse ja õppekavade osas. Vaata ettepanekuid SIIN


ÜLDKOGU
16. juunil toimus sõjamuuseumis ehk Laidoneri mõisas EKK üldkogu, kus võeti vastu 2021.aasta majandusaruanne ja fikseeriti revidendi otsus sama aasta kohta. Meeleolu lõi Peeter Paemurru, kes Laidoneri lähisugulasena rääkis vähetuntud fakte kindral Laidoneri elust ja tegevust ning tutvustas ka samas ekspositsiooni. Koosoleku ametlikus osas esitasid töörühmade juhid ülevaate 2021.aasta tööst ja tegemistest ning mõned rääkisid põgusalt ka käesolevast aastast. Hääletustulemusena selgusid uued eestseisuse liikmed. Tööle asub eetikakomisjon, mida juhib Airi-Ulrike Lillevälja.
Majandusaasta aruanne SIIN
Majandusaasta aruande revidendi otsus SIIN

Oleme väga tänulikud Sõjamuuseumi töötajatele, et saime nii kaunis ja Eesti vabadusele sümboolses paigas oma suursündmust pidada!

Foto: Miina Martensoo

 

 


KONVERENTS “Muutuv maailm. Kuidas edasi?”

Vabal Laval 31. mail toimus Eesti Kultuuri Koja konverents
“Muutuv maailm. Kuidas edasi?”

Järelvaatamine SIIN
Konverentsist SIIN


MUUSIKA TÖÖRÜHMA ÜMARLAUA SALVESTUS

26. mail toimus Zoomis muusika töörühma ümarlaud Jaan Aruga.
Ümarlauda saab järgi vaadata  SIIN ja kuulata SIIN


KOJA ÜLDKOGU

Kutsume teid kõiki 16. juunil toimuvale üldkogule
Laidoneri mõisas ehk sõjamuuseumis kell 17-19.
Kuidas tulla: https://esm.ee/kulastajale/kulastusinfo 

Saame kaunil suvehaku päeval ajaloolisest kõnekas ja looduskaunis paigas kokku, et silmast silma kõnelda ning leida arvutisuhtluses kadumakippuvat ühisosa.
Ootame kõiki heade soovide ja soojade sõnadega!


HARIDUSE TÖÖRÜHMA ÜMARLAUD

14. juunil toimus Hopneri maja kaminasaalis hariduse töörühma ümarlaud
Ümarlaua zoomi salvestus SIIN : https://www.youtube.com/watch?v=k64K1FvJVVM
Suured tänud Hopneri majale külalislahkuse eest, kus ümarlaua läbiviimine kulges sujuvalt ning õhkkond oli õdus!

Töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme:
“Meie hariduse töörühmas, mille liikmeid ühendab mure meie hariduse käekäigu pärast ja soov pakkuda häid lahendusi, sündis idee kohtumiseks erinevate erakondade haridustoimkondade esindajatega.14.juunil pakkus Hopneri maja meile külalislahkelt oma kaminasaali. Kohale tulid viie erakonna esindajad, puudus võimuerakonna, Reformierakonna esindaja, ent just nende juhitud ministeeriumis  sünnivad praegu nii otsused kui probleemid. Kõneks oli  paljusid valuliselt puudutav koolide ja lasteaedade õppekeele küsimus, kus ilmselt lihtsaid lahendusi ei ole. Aga peaksid tulema Eestit ja eestlust säästvad lahendused meie töörühma liikmete arvates. Me pole vaid kogukond teiste seas, nagu üks poliitik väljendus, vaid põlisrahvus, ja see on siin meie ainus kodumaa. Pisut jõudsime puudutada maakoolide ellujäämise probleemi ja seekord ei jõudnud me kavandatavate õppekava muutuste aruteluni ega ka mitte selleni, mida vajaksid lapsed, kes õpivad väljaspool Eestit. Loodame oma aruteludes nendegi probleemideni jõuda. Meie võimuses pole muud, kui olla kodanikuühiskonna esindajad ja võtta sõna. Aga me oleme tööandjateks nii poliitikutele kui ametnikkonnale! Poliitikute sõnavõttudes oli suur ühisosa, ja mõneti ka erinevusi, nagu loomulik. Kohtumisest jäi tunne, et oleme ühe teekonna alguses, ja eesmärgiks peaks olema mitmeski mõttes praeguselt peateelt lahkumine ja muude teede otsing. ”


HARIDUSE ÜMARLAUD

Eesti Kultuuri Koja haridustöörühm kutsub erakondade haridusnõukodade
esindajaid ja liikmeid ning Riigikogu kultuurikomisjoni esindajaid
14. juuni kell 18-20.30 Hopneri Maja Kaminasaalis kohtuma
päevakajalistele haridusega seotud küsimustele lahenduste otsimiseks.


MUUSIKA TÖÖRÜHMA ÜMARLAUD

Kutsume 26. mail kell 15.30 – 16.30 Zoomi vahendusel arutlema koos
ajuteadlase Jaan Aruga teemal, kuidas mõjutab muusikaga tegelemine inimese arengut.

Ajakirja Muusika mainumbris eelneb sellele intervjuu Jaan Aruga.
Artikli pealkiri on “Muusika õppimise mõju ajule ja lapse arengule“.
Ümarlauas on samadel teemadel edasiarendus ja diskussioon.
Oma küsimusi saab ette saata aadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu ja võimalusel esitada ka kohapeal chatis.

Räägime koos üle riigi olulistest asjadest, mis aitavad meie, me laste ja õpilaste vaimset tervist ning näitavad muusikaga tegelemise laiemat vajalikkust ning mõju.  

Kohtumise link
https://us02web.zoom.us/j/86759790453?pwd=bEVTY3h3dE43UWsxeFJOdlZ5akF0Zz09

Selle kohtumisega avab EKK töörühm muusika ümarlaudade seeria, kus räägime valdkonna põletavatel teemadel nii, et kõik saavad sõna olenemata oma asukohast. 


HARIDUSE TÖÖRÜHMA ÜMARLAUD

28.aprillil kell 16-19 toimub Tallinna Ülikoolis (M-maja auditooriumis nr 134)
töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme juhtimisel hariduse töörühma ümarlaud.
Tutvu ümarlaua teemadega SIIN


LOOMEMAJANDUSE TÖÖRÜHMA SEMINAR

25.aprillil  toimus Euroopa hotellis Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige, loomemajanduse ja kultuuriturismi töörühma eestvedaja Daisy Järva juhtimisel loomemajanduse seminar.
Loe seminari kokkuvõtet SIIN


LOOMEMAJANDUSE TÖÖRÜHMA SEMINAR

25.aprillil kell 16-17.30 toimub Euroopa hotellis
Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige, loomemajanduse ja kultuuriturismi töörühma eestvedaja Daisy Järva juhtimisel loomemajanduse seminar.

Avaettekanne: 
Ragnar Siil, Creativity Lab’i tegevjuht
“Loomemajandus – kuidas edasi?”

Esinejad:
Riin Alatalu, ICOMOSI asepresident „Pärand ja kultuur“
Ain Järve, Kadrioru Pargi direktor „Kadriorg  Eesti ajaloo- ja kultuuripärl”
Piia Ausman, Haus galerii omanik ja kuraator „Kunst avalikku orbiiti“


KOJA JUHATUSE OTSUS

Seoses eile õhtul ajakirjanduses teatavaks saanud asjaoludega ilmneb, et Harry Raudvere puhul ei ole lihtsalt tegemist eripäraste arusaamade ja poliitiliste vaadetega, vaid ta õigustab aktiivselt agressori tegevust Ukrainas, seega toetab sõjakuritegusid.
Otsustasime peatada Harry Raudvere liikmelisuse Eesti Kultuuri Kojas, kuni asjolude selgumiseni ja lõpliku otsuseni eestseisuses.
Eilsel juhatuse koosolekul ei olnud juhatusele teada  mitmed väljaütlemised. Pidasime ennatlikuks arvata Harry Raudvere Kojast välja tagaselja.
Lähtusime seadustest ja arusaamast, et ilma vastaspoole võimaluseta oma seisukohti selgitada on väär kedagi hukka mõista. Praeguse info valguses ei ole enam võimalik Harry Raudvere väljaütlemisi tolereerida. Ühtlasi on selge, et praegune ängistav aeg ja olud nõuavad arutelu ja mõtestamist, seda kavatseme teha oma välk-konverentsil “Muutuv maailm. Kuidas edasi?”.
Meil on vaja arutleda ja mõtestada, mitte tülitseda.

Koja juhatuse liikmed
Tiit Urva
Egge Kulbok-Lattik
Kadri Alesmaa-Visnap


KOJA SÜNNIPÄEV

Palju õnne kõigile kodalastele, sest Eesti Kultuuri Koda sai 22.veeburaril 11.aastaseks!

Meenutuseks artikkel arhiivist:
https://kultuur.postimees.ee/392928/demokraatia-konarlikul-teel-sundis-eesti-kultuuri-koda


Kohtumine kultuuriminister Tiit Terikuga

toimub 31. jaanuaril kell 13-14 Kultuuriministeeriumi saalis.
Minister palub osalejate nimesid ette teada, seega palun registreeru SIIN.

Teemad: koja tutvustus ministrile, Kultuuri Tegu auhinnakonkurss, huviharidus, loovisikute tugistruktuur, Eesti Kultuuri Ekspordiagentuur, koja ja ministeeriumi strateegilise partnerluse välja töötamine.