2022

ÜLDKOGU
16. juunil toimus sõjamuuseumis ehk Laidoneri mõisas EKK üldkogu, kus võeti vastu 2021.aasta majandusaruanne ja fikseeriti revidendi otsus sama aasta kohta. Meeleolu lõi Peeter Paemurru, kes Laidoneri lähisugulasena rääkis vähetuntud fakte kindral Laidoneri elust ja tegevust ning tutvustas ka samas ekspositsiooni. Koosoleku ametlikus osas esitasid töörühmade juhid ülevaate 2021.aasta tööst ja tegemistest ning mõned rääkisid põgusalt ka käesolevast aastast. Hääletustulemusena selgusid uued eestseisuse liikmed. Tööle asub eetikakomisjon, mida juhib Airi-Ulrike Lillevälja.
Majandusaasta aruanne SIIN
Majandusaasta aruande revidendi otsus SIIN

Oleme väga tänulikud Sõjamuuseumi töötajatele, et saime nii kaunis ja Eesti vabadusele sümboolses paigas oma suursündmust pidada!

Foto: Miina Martensoo

 

 


KONVERENTS “Muutuv maailm. Kuidas edasi?”

Vabal Laval 31. mail toimus Eesti Kultuuri Koja konverents
“Muutuv maailm. Kuidas edasi?”

Järelvaatamine SIIN
Konverentsist SIIN


MUUSIKA TÖÖRÜHMA ÜMARLAUA SALVESTUS

26. mail toimus Zoomis muusika töörühma ümarlaud Jaan Aruga.
Ümarlauda saab järgi vaadata  SIIN ja kuulata SIIN


KOJA ÜLDKOGU

Kutsume teid kõiki 16. juunil toimuvale üldkogule
Laidoneri mõisas ehk sõjamuuseumis kell 17-19.
Kuidas tulla: https://esm.ee/kulastajale/kulastusinfo 

Saame kaunil suvehaku päeval ajaloolisest kõnekas ja looduskaunis paigas kokku, et silmast silma kõnelda ning leida arvutisuhtluses kadumakippuvat ühisosa.
Ootame kõiki heade soovide ja soojade sõnadega!


HARIDUSE TÖÖRÜHMA ÜMARLAUD

14. juunil toimus Hopneri maja kaminasaalis hariduse töörühma ümarlaud
Ümarlaua zoomi salvestus SIIN : https://www.youtube.com/watch?v=k64K1FvJVVM
Suured tänud Hopneri majale külalislahkuse eest, kus ümarlaua läbiviimine kulges sujuvalt ning õhkkond oli õdus!

Töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme:
“Meie hariduse töörühmas, mille liikmeid ühendab mure meie hariduse käekäigu pärast ja soov pakkuda häid lahendusi, sündis idee kohtumiseks erinevate erakondade haridustoimkondade esindajatega.14.juunil pakkus Hopneri maja meile külalislahkelt oma kaminasaali. Kohale tulid viie erakonna esindajad, puudus võimuerakonna, Reformierakonna esindaja, ent just nende juhitud ministeeriumis  sünnivad praegu nii otsused kui probleemid. Kõneks oli  paljusid valuliselt puudutav koolide ja lasteaedade õppekeele küsimus, kus ilmselt lihtsaid lahendusi ei ole. Aga peaksid tulema Eestit ja eestlust säästvad lahendused meie töörühma liikmete arvates. Me pole vaid kogukond teiste seas, nagu üks poliitik väljendus, vaid põlisrahvus, ja see on siin meie ainus kodumaa. Pisut jõudsime puudutada maakoolide ellujäämise probleemi ja seekord ei jõudnud me kavandatavate õppekava muutuste aruteluni ega ka mitte selleni, mida vajaksid lapsed, kes õpivad väljaspool Eestit. Loodame oma aruteludes nendegi probleemideni jõuda. Meie võimuses pole muud, kui olla kodanikuühiskonna esindajad ja võtta sõna. Aga me oleme tööandjateks nii poliitikutele kui ametnikkonnale! Poliitikute sõnavõttudes oli suur ühisosa, ja mõneti ka erinevusi, nagu loomulik. Kohtumisest jäi tunne, et oleme ühe teekonna alguses, ja eesmärgiks peaks olema mitmeski mõttes praeguselt peateelt lahkumine ja muude teede otsing. ”


HARIDUSE ÜMARLAUD

Eesti Kultuuri Koja haridustöörühm kutsub erakondade haridusnõukodade
esindajaid ja liikmeid ning Riigikogu kultuurikomisjoni esindajaid
14. juuni kell 18-20.30 Hopneri Maja Kaminasaalis kohtuma
päevakajalistele haridusega seotud küsimustele lahenduste otsimiseks.


MUUSIKA TÖÖRÜHMA ÜMARLAUD

Kutsume 26. mail kell 15.30 – 16.30 Zoomi vahendusel arutlema koos
ajuteadlase Jaan Aruga teemal, kuidas mõjutab muusikaga tegelemine inimese arengut.

Ajakirja Muusika mainumbris eelneb sellele intervjuu Jaan Aruga.
Artikli pealkiri on “Muusika õppimise mõju ajule ja lapse arengule“.
Ümarlauas on samadel teemadel edasiarendus ja diskussioon.
Oma küsimusi saab ette saata aadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu ja võimalusel esitada ka kohapeal chatis.

Räägime koos üle riigi olulistest asjadest, mis aitavad meie, me laste ja õpilaste vaimset tervist ning näitavad muusikaga tegelemise laiemat vajalikkust ning mõju.  

Kohtumise link
https://us02web.zoom.us/j/86759790453?pwd=bEVTY3h3dE43UWsxeFJOdlZ5akF0Zz09

Selle kohtumisega avab EKK töörühm muusika ümarlaudade seeria, kus räägime valdkonna põletavatel teemadel nii, et kõik saavad sõna olenemata oma asukohast. 


HARIDUSE TÖÖRÜHMA ÜMARLAUD

28.aprillil kell 16-19 toimub Tallinna Ülikoolis (M-maja auditooriumis nr 134)
töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme juhtimisel hariduse töörühma ümarlaud.
Tutvu ümarlaua teemadega SIIN


LOOMEMAJANDUSE TÖÖRÜHMA SEMINAR

25.aprillil  toimus Euroopa hotellis Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige, loomemajanduse ja kultuuriturismi töörühma eestvedaja Daisy Järva juhtimisel loomemajanduse seminar.
Loe seminari kokkuvõtet SIIN


LOOMEMAJANDUSE TÖÖRÜHMA SEMINAR

25.aprillil kell 16-17.30 toimub Euroopa hotellis
Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige, loomemajanduse ja kultuuriturismi töörühma eestvedaja Daisy Järva juhtimisel loomemajanduse seminar.

Avaettekanne: 
Ragnar Siil, Creativity Lab’i tegevjuht
“Loomemajandus – kuidas edasi?”

Esinejad:
Riin Alatalu, ICOMOSI asepresident „Pärand ja kultuur“
Ain Järve, Kadrioru Pargi direktor „Kadriorg  Eesti ajaloo- ja kultuuripärl”
Piia Ausman, Haus galerii omanik ja kuraator „Kunst avalikku orbiiti“


KOJA JUHATUSE OTSUS

Seoses eile õhtul ajakirjanduses teatavaks saanud asjaoludega ilmneb, et Harry Raudvere puhul ei ole lihtsalt tegemist eripäraste arusaamade ja poliitiliste vaadetega, vaid ta õigustab aktiivselt agressori tegevust Ukrainas, seega toetab sõjakuritegusid.
Otsustasime peatada Harry Raudvere liikmelisuse Eesti Kultuuri Kojas, kuni asjolude selgumiseni ja lõpliku otsuseni eestseisuses.
Eilsel juhatuse koosolekul ei olnud juhatusele teada  mitmed väljaütlemised. Pidasime ennatlikuks arvata Harry Raudvere Kojast välja tagaselja.
Lähtusime seadustest ja arusaamast, et ilma vastaspoole võimaluseta oma seisukohti selgitada on väär kedagi hukka mõista. Praeguse info valguses ei ole enam võimalik Harry Raudvere väljaütlemisi tolereerida. Ühtlasi on selge, et praegune ängistav aeg ja olud nõuavad arutelu ja mõtestamist, seda kavatseme teha oma välk-konverentsil “Muutuv maailm. Kuidas edasi?”.
Meil on vaja arutleda ja mõtestada, mitte tülitseda.

Koja juhatuse liikmed
Tiit Urva
Egge Kulbok-Lattik
Kadri Alesmaa-Visnap


KOJA SÜNNIPÄEV

Palju õnne kõigile kodalastele, sest Eesti Kultuuri Koda sai 22.veeburaril 11.aastaseks!

Meenutuseks artikkel arhiivist:
https://kultuur.postimees.ee/392928/demokraatia-konarlikul-teel-sundis-eesti-kultuuri-koda


Kohtumine kultuuriminister Tiit Terikuga

toimub 31. jaanuaril kell 13-14 Kultuuriministeeriumi saalis.
Minister palub osalejate nimesid ette teada, seega palun registreeru SIIN.

Teemad: koja tutvustus ministrile, Kultuuri Tegu auhinnakonkurss, huviharidus, loovisikute tugistruktuur, Eesti Kultuuri Ekspordiagentuur, koja ja ministeeriumi strateegilise partnerluse välja töötamine.