Festival ANNETEKODA

Annetekoda on ainus festival Eestis, kus saavad osaleda eri andeliikide esindajad eri vanusest ja  rahvusest. Nii on sel oluline roll ühiskondliku sidususe ja maapiirkondade kultuurielu edendajana. See on nö Eesti talendi-show.

Annetekoja festival toimus esmakordselt 2019.aastal. 

Annetekoja loomise vajadusest:

 • tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima enesetunnetuseni;
 • väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
 • andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.

ANNETEKODA 2024 

Oma annet esitlema on oodatud nii meistrid, sellid kui ka õpipoisid. Eelvoorude võitjad pääsevad maikuus suursündmusele. Kuulutame Annetekoda 2024 festivali välja märtsis 2024.

Projekti sihtrühmad 

Projekti raames püütakse leida üles kõik anded üle Eesti ja kaasata projekti eri emakeelega noori. Esitleme vähemusrahvuste kultuure ja tutvustame neid, projekti raames soodustame eesti keele õpet läbi keelepraktika ning tutvustame  eesti kultuuri, edendame eri kogukondade vahelist mõistmist läbi ühiste tegevuste. Projekt on inimestele ilma vanusepiiranguta. Ootame tutvustust vähemalt 1000-lt osalejalt. 

 • Žürii valib saadetud videomaterjalide seast 20 esitlust otse finaali;
 • žürii poolt eelnevalt välja valitud talendid pääsevad eelvooru, eelvoorudes on hindajateks 5 oma ala asjatundjat Eestist.
 • finaalkontserdile eelnevad meistriklassid kõigile konkursist osavõtnutele, kes soovivad oma annet tunnustatud spetsialistide käe all lihvida. Meistrikursuse tasu on 20€;
 • finaalis hindab esinejaid minimaalselt 5-liikmeline žürii, kuhu kuulub üks liige välisriigist, Annetekoja patroon ning eri valdkondade eksperdid;
 • Annetekoja 2024 patroon on Mart Sander;
 • esimesed kolm žürii poolt välja valitud esitlust saavad rahalise auhinna;
 • finaalis saavad kontserdikülastajad valida publiku lemmiku 
 • finaalis antakse välja eripreemiad (juunior, seenior, rahvamuusika, laul, instrumentaal, tants, akrobaatika, kunst ja käsitöö);
 • eripreemiad Kultuurkapitali maakondlikelt ekspertgruppidelt

Annetekoda suunab igas vanuses inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning julgustab avama end laiemale vaatajaskonnale. Konkurss-festivaliga aitame kaasa talendiarenduse programmide väljatöötamisele ning maapiirkondade kultuurielu elavdamisele.

Tutvu eelmiste aastate konkurss-festivalidega siin:

ANNETEKODA 2022
ANNETEKODA 2021 
ANNETEKODA 2019

Toeta Eestimaa andeid → https://kultuurikoda.eu/stipendiumifond/