Konkurss-festival ANNETEKODA

Annetekoda on ainus konkurss-festival Eestis, kus saavad osaleda eri andeliikide esindajad eri vanusest ja  rahvusest. Nii on sel oluline roll ühiskondliku sidususe ja maapiirkondade kultuurielu edendajana. See on nö Eesti talendi-show.

Annetekoja konkurss- festival toimus esmakordselt 2019.aastal. Järgmisel korral oli osalejate arv kasvanud juba kaks ja pool korda.

Ootame 16. o0ktoobriks kõiki andeid osalema 2022.aasta videovoorus!
Täpsem info siin
ANNETEKODA 2022

ANNETEKODA 2022 STATUUT

 • žürii valib saadetud videomaterjalide seast 20 esitlust otse finaali;
 • finaalkontserdile eelnevad 12.novembril meistriklassid kõigile konkursist osavõtnutele, kes soovivad oma annet tunnustatud spetsialistide käe all lihvida. Meistriklasse viivad läbi: Vello Vaher, Pille Lill, Viesturs Jansons. Meistrikursuse tasu on 20€;
 • finaalis hindab esinejaid minimaalselt 5-liikmeline žürii, kuhu kuulub üks liige välisriigist, Annetekoja patroon ning eri valdkondade eksperdid;
 • Annetekoja 2022 patroon on Vello Vaher;
 • Annetekoja 2022 žürii välisliige on Läti Ooperi esitenor Viesturs Jansons;
 • esimesed kolm žürii poolt välja valitud esitlust saavad rahalise auhinna;
 • finaalis saavad kontserdikülastajad valida publiku lemmiku 
 • finaalis antakse välja eripreemiad (juunior, seenior,rahvamuusika, laul, instrumentaal, tants, akrobaatika, kunst ja käsitöö);
 • eripreemiad on juba välja pannud Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid ja Zonta Tallinn;

Annetekoda suunab igas vanuses inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning julgustab avama end laiemale vaatajaskonnale. Konkurss-festivaliga aitame kaasa talendiarenduse programmide väljatöötamisele ning maapiirkondade kultuurielu elavdamisele.

Annetekoja loomise vajadusest:

 • tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima enesetunnetuseni;
 • väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
 • andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.

Tutvu eelmiste aastate konkurss-festivalidega siin
ANNETEKODA 2021 
ANNETEKODA 2019