Konkurss-festival ANNETEKODA

Annetekoda on ainus konkurss-festival Eestis, kus saavad osaleda eri andeliikide esindajad eri vanusest ja  rahvusest. Nii on sel oluline roll ühiskondliku sidususe ja maapiirkondade kultuurielu edendajana. See on nö Eesti talendi-show.

Annetekoja konkurss- festival toimus esmakordselt 2019.aastal. Järgmisel korral oli osalejate arv kasvanud juba kaks ja pool korda.

ANNETEKODA 2019
ANNETEKODA 2021 
ANNETEKODA 2022

ANNETEKODA 2022 STATUUT

 • žürii valib saadetud videomaterjalide seast 20 esitlust otse finaali;
 • finaalkontserdile eelnevad meistriklassid kõigile konkursist osavõtnutele, kes soovivad oma annet tunnustatud spetsialistide käe all lihvida (kuupäev ja meistriklassi läbiviija selguvad);
 • finaalis esinejaid hindab minimaalselt 5-liikmeline žürii, kuhu kuulub üks rahvusvaheline ekspert ja Annetekoja patroon;
 • Annetekoda 2022 patroon on Vello Vaher;
 • Annetekoda 2022 žürii välisliige on Läti Ooperi esitenor Viesturs Jansons;
 • esimesed kolm žürii poolt välja valitud esitlust saavad rahalise auhinna;
 • finaalkontserdil antakse välja publiku lemmiku preemia ning eripreemiad;
 • eripreemiad on juba välja pannud Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid ja Zonta Tallinn;

Annetekoda suunab igas vanuses inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning julgustab avama end laiemale vaatajaskonnale. Konkurss-festivaliga aitame kaasa talendiarenduse programmide väljatöötamisele ning maapiirkondade kultuurielu elavdamisele.

Annetekoja loomise vajadusest:

 • tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima enesetunnetuseni;
 • väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
 • andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.