Viljandi seminar 24.09.18

Kongressi ettevalmistav töörühm kutsus osalema ja kaasa rääkima hariduse ja kultuurivaldkonna eestvedajad 24. septembril kell 15.00-19.00 Viljandi Kesklinna Kooli (aula Uueveski 1 õppehoones) hariduskongressi ettevalmistavale seminaripäevale.

Viljandi seminari päevaks, 24.09 ootasime allpool loetletutel teemadel 3-5 minutilisi sõnavõtte, mis tooksid välja konkreetse probleemi põhiaspektid.
Oodatud olid ka teie endi poolt pakutud teemad.

Sõnavõttude põhiteese ootasime aadressile tegevjuht@kultuurikoda.eu
hiljemalt 20. septembriks.
Laekunud teeside hulgast valis korraldusmeeskond välja need, mis tuleid seminaripäeval ettekandmisele ja arutluse teemadeks.

ALLPOOL LOETAVAD SEMINARIPÄEVA SÕNAVÕTUD:

Eesti haridus ja kultuur maailmatuultes
muutunud lapsepõlv, digipöörde plussid ja miinused, piirideta õppimine ja õpetamine, multikultuurilisus, rahvuslik vaimsus, hariduse üleilmastumine Eesti moodi, tulevikuoskused ja valmidus jne

Malle Pärn_Kas igasugune muutumine on areng

Haridus- ja kultuuripoliitika ning institutsionaalne korraldus
haridus ja riik, haridus ja kultuur ning nende vahekord, juhtimine, võim, ametkonnad, haridus ja majandus, kool ja koolipidajad, maakool ja regionaalpoliitika, haridussüsteem ja koolivõrk,  demokraatliku elukorralduse võimalikkus koolis jne

Anneli Terep_ Valitsev haridussüsteem ei ole jätkusuutlik
Egge Kulbok-Lattik_ talendipoliitikast ja rahvastiku arengust
Tõnis Lukas_ Vaheseinteta haridus- ja kultuurikorraldus
Jüri Ginter_ Hariduse õigusliku reguleerimise probleemid

Kool kui õpi- ja arengukeskkond. Õnnelik kool.
pealiinist erinevad koolid, kool ja kodanikukasvatus, väärtuskasvatus, haridusinstitutsioon kui suhete ja suhtlusmaailm, loovus koolis, õppimine kui koostöö ja koosloome, kogukonnad kui õpikeskkonnad, uuenduslikkus koolis, õpetaja ja õpilane, kooliraamatukogu kui kultuuri pühapaik, õpilaste vaimne tervis, erivajadustega õpilased, kuidas hoida talente jne

Eda Heinla_Loovus hariduse
Eili Rohtla_ Erivajadus kui normaalsus
Ilona Must_ Õnnelik kool ja vanemlus
Marika Ivandi_ Õnnelik kool
Oskar Kroonström, Meeri Krass_ Suurema usalduse loomine koolikeskkonnas Oskar Kroonström, Meeri Krass, Taavet Borovkov_ Suurema usalduse loomine koolikeskkonnas
Tiiu Kuurme_ Võim, autoriteet, suhted

Õppimine elukaarel
erinevad haridustasandid ja haridusliigid: kõrgharidus, kutseharidus, põhiharidus, alusharidus – nende seisund, probleemid, tugevused,  huviharidus, noortekeskused ja informaalne haridus, tuleviku täiskasvanuõpe, vabaharidus jne

Kunstid, kultuuriharidus, teadus-, spordi- ja loodushuviharidus
loovuse ja innovatsiooni seosed, identiteediloome, ühiskonna heaolu, väärtusloome, majanduslik konkurentsivõime jne

Aavo Palo_ kehaline aktiivsus

Hariduse sisu ehk mida ja kuidas me õpime ja õpetame
õpetatava maht, õppekavade ülekoormatus, õpetatava sisu väärtus tänaste probleemide valgel, hariduse sisu ja vormi ning tuleviku töönõuete harmoniseerimine, õpetuse vastavus ootustele, ideaalid, ideoloogiad või õpetatava neutraalsus? erinevad õppevormid ja nende paljusus, kas kool õpetab mõtlema, digivägevus vs digipädevus, e-õpe jne

Yoko Alender_ kool kui ennastjuhtiva õpilase ja õpetaja kasvulava
Johannes Mengel Elumängu metoodika
Kaarel Haav_ hariduse sisu ja õppekavade probleemid
Mari-Liis Pruul_ Kehaharidus

Vanemlus
vanemate ja haridusasutuste suhted ja suhtlus, põlvkondade suhtlus, koduõpe, lastekaitse, haridusasutuste abi kodudele, kodu-kooli koostöö jne

Kaire Kaur Daniel Koduõpe

Viljandi seminaripäeva toetas Viljandi Linnavalitsus. Suur tänu!