Töörühmad

Kultuuri Koja juures tegutsevad töörühmad:

 • Hariduse töörühm
  Töörühma eestvedajad on eestseisuse liige Tiiu Kuurme ja juhatuse liige Pille Lill. Tutvu töörühma sisuga SIIN
 • Huvihariduse töörühm – eestvedaja on Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik (PhD). Tutvu töörühma sisuga SIIN
 • Annetekoja töörühm
  eestvedajad on eestseisuse liikmed Tiina Park, Pille Lill.
 • Loovisikute tugistruktuuri töörühm – Töörühma eestvedaja on Heili Vaus-Tamm. Töörühm algatas loovisikute tugistruktuuri, mis hakkab pakkuma kõigile Eestis resideeruvatele loovisikutele soodushinna ja kindla kvaliteediga konsultatsioone. Struktuur on ellu kutsutud pandeemia ajal kannatada saanud kultuurinimeste toetuseks ja nende konkurentsivõime tõstmiseks. Töörühma liikmed on Airi Ulrike Lillevälja, Jako Kull, Kalev Rattus, Sandra Kalmann, Kadri Alesmaa-Visnap, Aarne Toomsalu, Egge Kulbok-Lattik, Pille Lill, Miina Martensoo
 • Loomemajanduse ja kultuuriturisimi töörühm – Töörühma eestvedaja on Daisy Järva. Töörühma liikmed on Heli Kuulmann, Riina Uibo, Katrin Stalde. Töörühma kuuluvad isikud, kes on seotud loomemajandusega. Hakkavad toimuma väljasõit seminarid eredate isiksuste tegutsemispaikadesse, mis on heaks näiteks Eesti Vabariigis võimalikust loomemajanduse mudelist. Kõik uued liikmed on oodatud. Oma osalusest palun andke teada töörühma juhile aadressil daisy@tlntour.ee
 • Majandustöörühm
  Töörühma liige Meelis Voolma: “Majanduse töörühma lipukiri on Estovatsioon. Näeme, et meie tänane maailmale avatud Eesti majandus vajab teatud süvakultuurilist uuendusmeelset lähenemist – majanduse innovaatilises arendustegevuses tuleb rahvusliku pärandi säilimise ning edasi arendamise eest võtta sügavam vastutus. See on meie töörühma lipukiri, visioon”.
  Igapäevases tegevuses on töörühmal kolm põhilist suunda:
  1) tihendame koostööd majanduse valdkonna organisatsioonidega tõstmaks teadlikkust estovaatilise lähenemise vajalikkusest;
  2) viime ellu Eesti Kultuuri Ekspordi Agentuuri idee;
  3) töötame välja kultuuri ja majanduse koostöömudeli, erarahastuse (üksikisiku ja firmade) sihtfinantseerimise stimuleerimise kultuurisfääri;
  4) arendame välja Kojale uue veebiplatvormi, mis annab kaunite kunstide loojatele võimaluse oma teoste esitlemiseks nii sise- kui välisturul, aidates seeläbi kaasa Eesti majanduse estovaatilisemale arengule;
  5) kaasame uusi liikmeid ja koostööpartnereid majandusvaldkonnast eesmärkide saavutamiseks.
  Töörühma eestvedaja on Koja eestseisuse liige Aarne Toomsalu ning töörühma kuuluvad eestseisuse liikmed Kadri Alesmaa-Visnap, Riina Buldas, Pille Lill, Meelis Voolmaa, Tiit Urva, Martti Preem ja Rain Annast, Koja liige Kristi Vals ning Koja tegevjuht Heili Vaus-Tamm.
  Vaata töörühma eesmärke ja missiooni SIIN
 • Muusika töörühm – Töörühma eestvedaja on Sandra Kalmann.
  Tutvu töörühma tegevusega SIIN.
 • Meedia töörühm – juhib Tiina Park, liikmed on Tiiu Kuurme, Kadri Alesmaa-Visnap, Egge Kulbok-Lattik, Jako Kull, Heili Vaus-Tamm.
  Esimesel koosolekul arutati meediarühma edasist tegevusplaani ning otsustati hakata jälgima Eesti erinevaid meediaväljaandeid, et analüüsida seda, kui palju ja kuidas neis on kajastatud kultuuri. Järgmisel koosolekul analüüsitakse kuu aja jooksul tehtud märkmeid ning pannakse kokku ettepanekud meediaväljaannetele kultuurilise kontseptsiooni parendamiseks. Meediateemalisi artikleid loe SIIN

 • Mahekultuuri töörühm – eestvedaja on eestseisuse liige Leonhard Koort ning Koja auliige Rein Einasto, samuti Krista Kulderknup