Töörühmad

Kultuuri Koja juures tegutsevad töörühmad:

 • Hariduse töörühm/strateegia 2035
  eestvedajad on eestseisuse liikmed Tiiu Kuurme, Pille Lill ja Marika Veisson
  õppekavad eestvedaja on eestseisuse liige Kaarel Haav
 • Huvihariduse töörühm. Töörühma veab Egge Kulbok-Lattik (PhD). Tutvu töörühma sisuga SIIN.
 • Annetekoja töörühm
  eestvedajad on eestseisuse liikmed Tiina Park, Pille Lill, Egge Kulbok-Lattik, Ülle Juht, Ülle Välimäe, koja tegevjuht Heili Vaus-Tamm, ning vabatahtlikena Hanna Laur, Miina Martensoo ja Anu Grabbi. Töörühm koguneb igal reedel 13-14.
 • Rahvamajade töörühm – eestvedaja on eestseisuse liige Egge Kulbok-Lattik, töörühma kuuluvad Ülle Juht, Reet Suurkask, Pille Lill, Riin Kivinurm ja Kristi Vals.
 • Majandustöörühm – Töörühm koguneb üle nädala teisipäeviti kell 18-19.30. Töörühma liige Meelis Voolma: “Majanduse töörühma lipukiri on Estovatsioon. Näeme, et meie tänane maailmale avatud Eesti majandus vajab teatud süvakultuurilist uuendusmeelset lähenemist – majanduse innovaatilises arendustegevuses tuleb rahvusliku pärandi säilimise ning edasi arendamise eest võtta sügavam vastutus. See on meie töörühma lipukiri, visioon”.
  Igapäevases tegevuses on töörühmal kolm põhilist suunda:
  1) tihendame koostööd majanduse valdkonna organisatsioonidega tõstmaks teadlikkust estovaatilise lähenemise vajalikkusest;
  2) viime ellu Eesti Kultuuri Ekspordi Agentuuri idee;
  3) töötame välja kultuuri ja majanduse koostöömudeli, erarahastuse (üksikisiku ja firmade) sihtfinantseerimise stimuleerimise kultuurisfääri;
  4) arendame välja Kojale uue veebiplatvormi, mis annab kaunite kunstide loojatele võimaluse oma teoste esitlemiseks nii sise- kui välisturul, aidates seeläbi kaasa Eesti majanduse estovaatilisemale arengule;
  5) kaasame uusi liikmeid ja koostööpartnereid majandusvaldkonnast eesmärkide saavutamiseks.
  Töörühma eestvedaja on Koja eestseisuse liige Aarne Toomsalu ning töörühma kuuluvad eestseisuse liikmed Kadri Alesmaa-Visnap, Riina Buldas, Pille Lill, Meelis Voolmaa, Tiit Urva, Martti Preem ja Rain Annast, Koja liige Kristi Vals ning Koja tegevjuht Heili Vaus-Tamm.
  Vaata töörühma eesmärke ja missiooni SIIN
 • Muusika töörühm – eestvedaja on Koja juhatuse liige Pille Lill ja Helena Tuuling. Töörühm koguneb üle nädala esmaspäeviti kell 16:30. Tutvu töörühma tegevusega SIIN.
 • Meedia töörühm – juhib Tiina Park, liikmed on Tiiu Kuurme, Kadri Alesmaa-Visnap, Jaak Visnap, Egge Kulbok-Lattik, Leonardo Meigas, Jako Kull, Pille Lill. Töörühm koguneb korra kuus. Esimesel koosolekul arutati meediarühma edasist tegevusplaani ning otsustati hakata jälgima Eesti erinevaid meediaväljaandeid, et analüüsida seda, kui palju ja kuidas neis on kajastatud kultuuri. Järgmisel koosolekul analüüsitakse kuu aja jooksul tehtud märkmeid ning pannakse kokku ettepanekud meediaväljaannetele kultuurilise kontseptsiooni parendamiseks. Meediateemalisi artikleid loe SIIT.

 • Mahekultuuri töörühm – eestvedaja on eestseisuse liige Leonhard Koort ning Koja auliige Rein Einasto, samuti Krista Kulderknup
 • Eesti 200 / Eesti kultuur 200 töörühm
  eestvedaja on Koja liige Kärt Summatavet
  Tutvu sisuga siin 
 • Sotsiaalsete garantiide töörühm
  Tutvu sisuga siin
 • Autoriõiguse töörühm
  Tutvu sisuga siin
 • “Ütle tere!“ töörühm
  Tutvu sisuga siin