Töörühmad

Kultuuri Koja juures tegutsevad töörühmad:

 • Hariduse töörühm/strateegia2035 
  eestvedajad Koja eestseisuse liikmed Tiiu Kuurme ja Marika Veisson
  – õppekavad juhendaja Kaarel Haav
 • Huvihariduse töörühm
  eestvedajad Koja liige Egge Kulbok-Lattik ja Koja eestseisuse liige Pille Lill
 • Rahvamajade töörühm – eestvedajad Egge Kulbok-Lattik, Riin Kivinurm ja Pille Lill
 • Autoriõiguse töörühm – eestvedaja Koja liige Tiina Tammetalu
  Tutvu sisuga siin
 • Sotsiaalsete garantiide töörühm – eestvedaja Koja liige Piret Mäeniit
  Tutvu sisuga siin
 • “Ütle tere!“ töörühm – eestvedaja Koja liige Ivi-Els Schneider
  Tutvu sisuga siin
 • Eesti 200 / Eesti kultuur 200 töörühm – eestvedaja on Koja liige Kärt Summatavet
  Tutvu sisuga siin 
 • Majandustöörühm – eestvedajad Koja liige Meelis Voolmaa ja eestseisuse liige Pille Lill
  Vaata töörühma eesmärke ja missiooni:
  https://kultuurikoda.eu/majanduse-tooruhma-eesmargid-ja-missioon/
 • Mahekultuuri töörühm – eestvedajad Krista Kulderknup, Leonhard Koort ja eestseisuse liige Rein Einasto