Töörühmad

Kultuuri Koja juures tegutsevad töörühmad:

Hariduse töörühm– eestvedajad on Koja eestseisuse liige Tiiu Kuurme ja juhatuse liige Pille Lill. Tutvu töörühma sisuga SIIN

Huvihariduse ja terminite töörühm – eestvedaja on Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik (PhD). Tutvu töörühma sisuga SIIN

Annetekoja töörühm – eestvedajad on Koja juhatuse liige Pille Lill ja Koja liige Tiina Park

Loovisikute tugistruktuuri töörühm – eestvedaja on Koja liige Heili Vaus-Tamm. Töörühm algatas loovisikute tugistruktuuri, mis pakub kõigile Eestis resideeruvatele loovisikutele soodushinna ja kindla kvaliteediga konsultatsioone. Struktuur on ellu kutsutud pandeemia ajal kannatada saanud kultuurinimeste toetuseks ja nende konkurentsivõime tõstmiseks. Töörühma liikmed on Airi Ulrike Lillevälja, Jako Kull, Kalev Rattus, Sandra Kalmann, Kadri Alesmaa-Visnap, Egge Kulbok-Lattik, Pille Lill

Loomemajanduse ja kultuuriturisimi töörühm – eestvedaja on Koja eestseisuse liige Daisy Järva. Töörühma liikmed on Heli Kuulmann, Riina Uibo, Katrin Stalde. Töörühma kuuluvad isikud, kes on seotud loomemajandusega. Toimuvad väljasõit-seminarid eredate isiksuste tegutsemispaikadesse, mis on heaks näiteks Eesti Vabariigis võimalikust loomemajanduse mudelist. Kõik uued liikmed on oodatud. Oma osalusest palun andke teada töörühma juhile aadressil daisy@tlntour.ee

Majandustöörühm – liikmed on Koja juhatuse liige Pille Lill ja Koja liige Meelis Voolmaa. Meelis Voolma: “Majanduse töörühma lipukiri on Estovatsioon. Näeme, et meie tänane maailmale avatud Eesti majandus vajab teatud süvakultuurilist uuendusmeelset lähenemist – majanduse innovaatilises arendustegevuses tuleb rahvusliku pärandi säilimise ning edasi arendamise eest võtta sügavam vastutus. See on meie töörühma lipukiri, visioon”.
Vaata töörühma eesmärke ja missiooni SIIN

Muusika töörühm – eestvedajad on Koja juhatuse liikmed Pille Lill ja Peeter Paemurru.
Tutvu töörühma tegevusega SIIN.

Meedia töörühm – eestvedaja on Koja juhatuse liige Kadri Alesmaa-Visnap, liikmed on Tiiu Kuurme, Egge Kulbok-Lattik, Jako Kull, Pille Lill ja Heili Vaus-Tamm.
Jälgitakse erinevaid meediaväljaandeid Eestis, et analüüsida seda, kui palju ja kuidas neis on kajastatud kultuuri valdkonda. Meediateemalisi artikleid loe SIIN

Mahekultuuri töörühm – eestvedaja on Leonhard Koort ning Koja auliige Rein Einasto ja Krista Kulderknup

Kultuuriökoloogia – eestvedaja on eestseisuse liige Tiina Veisserik