Töörühmad

Kultuuri Koja juures tegutsevad töörühmad:

 • Hariduse töörühm/strateegia2035 
  eestvedajad Koja eestseisuse liikmed Tiiu Kuurme, Pille Lill ja Marika Veisson
  õppekavad eestvedaja Kaarel Haav
  huviharidus eestvedaja Koja liige Egge Kulbok-Lattik
 • Annetekoja töörühm
  eestvedajad eestseisuse liikmed Tiina Park ja Pille Lill ning vabatahtlikuna Tuuliki Mardisoo
 • Rahvamajade töörühm – eestvedajad Egge Kulbok-Lattik, Riin Kivinurm ja Pille Lill
 • Majandustöörühm – eestvedajad Koja liige Meelis Voolmaa ning eestseisuse liikmed Martti Preem ja Pille Lill
  Vaata töörühma eesmärke ja missiooni:
  https://kultuurikoda.eu/majanduse-tooruhma-eesmargid-ja-missioon/
 • Mahekultuuri töörühm – eestvedajad eestseisuse liige Rein Einasto ning Krista Kulderknup ja Leonhard Koort
 • Vabadussamba töörühm – eestvedaja eestseisuse liige Leonardo Meigas
 • Autoriõiguse töörühm (hetkel ei tegutse) – eestvedaja Koja liige Tiina Tammetalu
  Tutvu sisuga siin
 • Sotsiaalsete garantiide töörühm – eestvedaja Koja liige Piret Mäeniit
  Tutvu sisuga siin
 • “Ütle tere!“ töörühm – eestvedaja Koja liige Ivi-Els Schneider
  Tutvu sisuga siin
 • Eesti 200 / Eesti kultuur 200 töörühm – eestvedaja on Koja liige Kärt Summatavet
  Tutvu sisuga siin