Töörühmad

Kultuuri Koja juures tegutsevad töörühmad:

 • Kultuuri- ja hariduskongressi 2018 ettevalmistav töörühm
  eestvedajad Koja eestseisuse liikmed Tiiu Kuurme, Rein Einasto ja Pille Lill
 • Huvihariduse töörühm
  eestvedajad Koja liige Egge Kulbok-Lattik ja Koja eestseisuse liige Pille Lill
 • Rahvamajade töörühm – eestvedajad Egge Kulbok-Lattik, Riin Kivinurm ja Pille Lill
 • Autoriõiguse töörühm – eestvedaja Koja liige Tiina Tammetalu
  “tutvu sisuga siin”
 • Sotsiaalsete garantiide töörühm – eestvedaja Koja liige Piret Mäeniit
  “tutvu sisuga siin”
 • “Ütle tere!“ töörühm – eestvedaja Koja liige Ivi-Els Schneider
  “tutvu sisuga siin”
 • Eesti 200 / Eesti kultuur 200 töörühm – eestvedajad Koja liige Kärt Summatavet
  “tutvu sisuga siin” 
 • Majanduse töörühm – eestvedajad Koja liige Meelis Voolmaa ja eestseisuse liige Pille Lill
  Vaata töörühma eesmärke ja missiooni:
  https://kultuurikoda.eu/majanduse-tooruhma-eesmargid-ja-missioon/