Hariduse töörühm

Töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme:

“Meie hariduse töörühmas, mille liikmeid ühendab mure meie hariduse käekäigu pärast ja soov pakkuda häid lahendusi, sündis idee kohtumiseks erinevate erakondade haridustoimkondade esindajatega.14.juunil pakkus Hopneri maja meile külalislahkelt oma kaminasaali. Kohale tulid viie erakonna esindajad, puudus võimuerakonna, Reformierakonna esindaja, ent just nende juhitud ministeeriumis  sünnivad praegu nii otsused kui probleemid. Kõneks oli  paljusid valuliselt puudutav koolide ja lasteaedade õppekeele küsimus, kus ilmselt lihtsaid lahendusi ei ole. Aga peaksid tulema Eestit ja eestlust säästvad lahendused meie töörühma liikmete arvates. Me pole vaid kogukond teiste seas, nagu üks poliitik väljendus, vaid põlisrahvus, ja see on siin meie ainus kodumaa. Pisut jõudsime puudutada maakoolide ellujäämise probleemi ja seekord ei jõudnud me kavandatavate õppekava muutuste aruteluni ega ka mitte selleni, mida vajaksid lapsed, kes õpivad väljaspool Eestit. Loodame oma aruteludes nendegi probleemideni jõuda. Meie võimuses pole muud, kui olla kodanikuühiskonna esindajad ja võtta sõna. Aga me oleme tööandjateks nii poliitikutele kui ametnikkonnale! Poliitikute sõnavõttudes oli suur ühisosa, ja mõneti ka erinevusi, nagu loomulik. Kohtumisest jäi tunne, et oleme ühe teekonna alguses, ja eesmärgiks peaks olema mitmeski mõttes praeguselt peateelt lahkumine ja muude teede otsing. ”


20 aprillil 2023 saatis Eesti Kultuuri Koja haridustöörühm Riigikogu liikmetele ja valitsusele märgukirja uue haridus- ja teadusministri Kristina Kallase planeeritud nõuniku kohta.
Vaata lähemalt SIIN


08. veebruaril 2023 esitati pöördumine kavandatavate riikliku üldhariduskooli õppekava muudatuste asjus, mis saadeti Haridus- ja teadusministeeriumile, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Haridustöötajate Liidule, Riigikogu kultuurikomisjoni. Vaata lähemalt SIIN


15. detsembril 2022 esitati Haridus- ja teadusministeeriumile teabenõue ja päringud. Vaata lähemalt SIIN


8. novembril 2022  toimus töörühmal kohtumine Haridus- ja teadusministriga.


14. juunil 2022 toimus Hopneri maja kaminasaalis hariduse töörühma ümarlaud
Ümarlaua zoomi salvestus: https://www.youtube.com/watch?v=k64K1FvJVVM
Suured tänud Hopneri majale külalislahkuse eest, kus ümarlaua läbiviimine kulges sujuvalt ning õhkkond oli õdus!


28. aprillil 2022 toimus Tallinna Ülikoolis (M-maja auditooriumis nr 134)töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme juhtimisel hariduse töörühma ümarlaud.
Tutvu ümarlaua teemadega SIIN


14. veebruaril 2022 tegi hariduse töörühm ettepanekud HTM-ile alushariduse seaduse ja õppekavade osas. Vaata ettepanekuid SIIN


Hariduse töörühma ümarlaud “Suhte- ja suhtluskultuurist” 9. juunil 2021 Hopneri majas kokkuvõte SIIN.