Hariduse töörühm

Töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme:

“Meie hariduse töörühmas, mille liikmeid ühendab mure meie hariduse käekäigu pärast ja soov pakkuda häid lahendusi. Me pole vaid kogukond teiste seas, vaid põlisrahvus, ja see on siin meie ainus kodumaa. Meie võimuses pole muud, kui olla kodanikuühiskonna esindajad ja võtta sõna. ”

23. 04 toimus hariduse töörühma korraldatud ümarlaud
“EESTI HARIDUS – KUHU OLEME TEEL?”
Tammsaare Kirjanduskeskuse saalis (Koidula tn 12a, Tallinn)

Arutelus osalesid erakondade hariduseksperdid:

Vadim Belobrovtsev Keskerakonnast,

Merle Kivest EKREst,

Evelyn Sepp erakonnast Eestimaa Rohelised,

Kadri Tali Eesti 200st,

Eero Raun erakonnast Parempoolsed,

Katri Raik Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja

Riina Solman Isamaa Liidust.

Päeva moderaatoriks on Pille Lill (Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige)

Ümarlaual keskenduti järgmistele küsimustele:
1. Kuidas hoiduda eestikeelsele õppele üleminekuga kaasnevatest soovimatutest tagajärgedest?
2. Millised on erakondade seisukohad jätkuva koolivõrgu nn “korrastamise” osas?
3. Kelle otsusel ja milliste arengute tulemusel on pidevalt vähenenud eesti keele, kirjanduse ja kultuuriloo osakaal õppeprogrammides, viimase puhul ka selle kadumine ülikoolidest?
4. Milline on teie seisukohavõtt seotuna asjaoluga, et kui viimaste aegade teadustööde tulemusel ning OECD raportite alusel kahjustab liigne digitaalsus nii väikelaste kui kooliealiste laste arengut ja õppetöö tulemusi (langenud PISA testi tulemused kõigis valdkondades), siis Eesti hariduspoliitikas seda tunnistada ei taheta ning jätkub digitaliseerimise surve lasteasutustes?
5. Üldrahvalikult on Metsküla kooli juhtumiga seoses laiemalt teadvustatud feodaalne valitsemisstiil nii valdades kui valitsuses, kus jäävad arvestamata kodanike ning kogukondade huvid ja seisukohad – mida on plaanis selles osas ette võtta?

Sündmuse korraldajateks oli Eesti Kultuuri Koda koostöös Tammsaare Kirjanduskeskusega.

Facebook (Koja FB) sündmus siin


20. aprillil 2023 saatis Eesti Kultuuri Koja haridustöörühm Riigikogu liikmetele ja valitsusele märgukirja uue haridusministri planeeritud nõuniku kohta.

Vaata lähemalt SIIT


08. veebruaril 2023 esitati pöördumine kavandatavate riikliku üldhariduskooli õppekava muudatuste asjus, mis saadeti Haridus- ja teadusministeeriumile, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Haridustöötajate Liidule, Riigikogu kultuurikomisjoni. Vaata lähemalt SIIN


15. detsembril 2022 esitati Haridus- ja teadusministeeriumile teabenõue ja päringud. Vaata lähemalt SIIN


8. novembril 2022  toimus töörühmal kohtumine Haridus- ja teadusministriga.


14. juunil 2022 toimus Hopneri maja kaminasaalis hariduse töörühma ümarlaud
Ümarlaua zoomi salvestus: https://www.youtube.com/watch?v=k64K1FvJVVM
Suured tänud Hopneri majale külalislahkuse eest, kus ümarlaua läbiviimine kulges sujuvalt ning õhkkond oli õdus!


28. aprillil 2022 toimus Tallinna Ülikoolis (M-maja auditooriumis nr 134)töörühma eestvedaja Tiiu Kuurme juhtimisel hariduse töörühma ümarlaud.
Tutvu ümarlaua teemadega SIIN


14. veebruaril 2022 tegi hariduse töörühm ettepanekud HTM-ile alushariduse seaduse ja õppekavade osas. Vaata ettepanekuid SIIN


Hariduse töörühma ümarlaud “Suhte- ja suhtluskultuurist” 9. juunil 2021 Hopneri majas kokkuvõte SIIN.