Meist

EESTI KULTUURI KODA loodi 22. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga:

 • ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine;
 • kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu;
 • kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana;
 • kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine;
 • oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse loe lähemalt

 Koja asutamisest loe lähemalt siin


KOJA SUUREMAD ETTEVÕTMISED:

 • Koja aastakonverentsid. Alates 2011 aastast korraldatavad aastakonverentsid keskenduvad ühiskondlikult aktuaalsetele ning Eesti avalikkust kõnetavatele teemadele.   
 • Koja konverentse ettevalmistavad ümarlauad
 • Kultuuri Tegu auhind koostöös Kultuuriministeeriumiga (2014-2023)
 • KuM kohtumised. Koja ja Kultuuriministeeriumi esindajad kohtusid algusaastatel iga kuu viimasel kolmapäeval koos loomeliitude esindajatega. Alates aastast 2019 toimuvad Koja liikmete ja partnerite kohtumised ministriga sagedusega 4x aastas. Arutatakse aktuaalsetel ja tulevikku vaatavatel teemadel
 • Töögruppide algatamine ja nende töö koordineerimine
 • Loengute sarjad

Eesti Kultuuri Koda väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Soovime anda oma panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Vabaühenduste eetikakoodeks

Eesti Kultuuri Koda võtab aktiivselt osa kultuuripoliitilistel teemadel. Olulisemate avalike pöördumistega saab tutvuda siin.

2014. aastal toimus Koja esseekonkurss “Mis on Eesti riigi mõte?”
vaata lähemalt

15.04.2018 toimus Riigikogu saalis arutelupäev “Riik kui kunstiteos”
vaata lähemalt

Eesti Kultuuri Koja nimetus inglise keeles ja vene keeles:

Estonian Chamber of Culture

Палата kультуры