Tutvustus

EESTI KULTUURI KODA loodi 22. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga:

  • ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine;
  • kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu;
  • kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana;
  • kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine;
  • oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.

Eesmärkide saavutamiseks:

  • edendatakse liikmetevahelist koostööd, praktiseerides ja väärtustades avatud ruumi põhimõtet;
  • korraldatakse avalikke üritusi, seminare, mõttetubasid ja muid Koja eesmärkide täitmisele suunatud avatud koosviibimisi;
  • arendatakse, toetatakse ja hoitakse tugevat ja aktiivset liikmeskonda;
  • tehakse tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega;
  • kogutakse, analüüsitakse ja mõtestatakse kultuurialast informatsiooni, osaletakse kultuuri ühiskondliku rolli ja väärtustamise arutamisel ja võimendamisel.

Eestseisuse kogunemised

Koja eestseisus koguneb reeglina iga nädala neljapäeval kell 10-12.00 Tallinnas.
KOOSOLEKUTELE ON KÕIK KOJA LIIKMED ALATI VÄGA OODATUD!
Täpsema informatsiooni osas päevakorra ning koosoleku võimaliku toimumisaja või koha muutuse kohta, võta palun ühendust
Koja tegevjuhi Sandra Vellevoogiga tel.58011812 sandra.vellevoog@kultuurikoda.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: info@kultuurikoda.eu
Eesti Kultuuri Koda MTÜ
(reg nr 80325064)
Kultuurikoja pangakonto: SEB pank EE301010220193804226


KOJA IGAAASTASED SUURETTEVÕTMISED:


– Koja aastakonverentsid
Koda korraldab alates aastast 2011 igal aastal konverentsi, mis kõnetab avalikkust põletavatel teemadel.

– Koja konverentse ettevalmistavad ümarlauad

– Kultuuri Teo väljakuulutamine ja üleandmine aastakonverentsidel koostöös Kultuuriministeeriumiga

– KuM kohtumised
Koja ja Kultuuriministeeriumi esindajatel on kokkulepe, et iga kuu viimasel kolmapäeval saame kokku koos ministeeeriumi ja loomeliitude esindajatega ning arutame aktuaalsetel ja tulevikulistel teemadel. Katsume Koja kodulehel üleval hoida kõikide kohtumiste protokolle ja ühtlasi ka Koja poolseid kirjalikult fikseeritud mõtteid, mis ministeeriumi poole teele läinud.

– Loengute sarjad

ja palju muud.