ANNETEKODA 2021

EESTI KULTUURI KODA KUTSUB
Konkurss-festival
ANNETEKODA 2021

Oodatud on kõik Eestimaa elanikud sõltumata vanusest või rahvusest esitama oma loomingut ükskõik millisel alal. Kutsume osalema ka eestlasi üle maailma.

                            ANNETEKODA 2021 PATROON ON UKU SUVISTE

Tallinna eelvoor toimub 13. detsembril 2020 kell 18.30
Tallinnas Nõmme Kultuurikeskuses

Osalemiseks palume saata hiljemalt 7. detsembriks 2020 kell 10.00
aadressile tegevjuht@kultuurikoda.eu 2-3 minutiline video oma ande esitlusega
(lubatud ka mobiiltelefoniga salvestatud variant).
Palume arvestada, et videole salvestatu tuleb esitada laval.

Eelvoorud jätkuvad veebruarist aprillini 2021 viieteistkümnes erinevas maakonnas.  Eelvoorude kuupäevad avaldame uue 2021. aasta veebruariks.
Videote saatmise kuupäev on 31.01.2021
(välis-eestlaste eelvoor toimub zoomi vahendusel,
eelvooru kuupäeva avaldame veebruaris)

Konkurss-festivali finaal toimub 25. aprillil 2021 Alexela Kontserdimajas.

Esimesed kolm žürii poolt välja valitud annet saavad rahalise auhinna –
I koht 1500€, II koht 1000€, III koht 500€.
Välja on pandud mitmeid eripreemiaid

Annetekoda suunab inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning julgustab avama end laiemale vaatajaskonnale. Konkurss-festivaliga aitame kaasa talendiarenduse programmide väljatöötamisele ning maapiirkondade kultuurielu elavdamisele.

ANNETEKODA 2021 STATUUT
Eelvoorus osalemiseks on vaja soovijatel saata 2-3 minutiline videomaterjal oma loomingust erinevate kultuuriasutuste aadressidele

  • žürii valib saadetud videomaterjalide seast 15-20 esitlust igasse eelvooru, mis toimuvad kultuurikeskustes üle Eesti (täpsem info avaldatakse detsembris 2020);
  • Finaali pääsenutega võetakse ühendust pärast eelvooru toimumist;
  • välis-Eestlastele toimub eelvoor zoomi vahendusel;
  • igast eelvoorust valib žürii parimad 3-minutilised esitlused Tallinnas toimuvale finaakontserdile 25.04.2021 Alexela Kontserdimajas;
  • finaalis esinejaid hindab minimaalselt 5-liikmeline žürii, kuhu kuulub üks rahvusvaheline ekspert ja Annetekoja patroon;
  • esimesed kolm žürii poolt välja valitud esitlust saavad rahalise auhinna;
  • finaalkontserdil antakse välja publiku lemmiku preemia ning eripreemiad

Annetekoda korraldab Eesti Kultuuri Koda koos mitmete partneritega (Muusikute fond PLMF, kultuuriasutused jt)

Annetekoda 2021 toetajate seas on Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Tallinna linna Kodurahu programm, AS Selver, Värska Vesi AS jt.

Annetekoja loomise vajadusest:

  • tänu oma ande avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga ning realiseerida tõelist potentsiaali jõudmaks sügavaima tunnetuseni;
  • väljaarendatud anne loob eelduse saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele, sel viisil tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline;
  • andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses.