Meedia töörühm

Meedia töörühm – juhib Tiina Park, liikmed on Tiiu Kuurme, Kadri Alesmaa-Visnap, Jaak Visnap, Egge Kulbok-Lattik, Leonardo Meigas, Jako Kull, Pille Lill. Töörühm koguneb korra kuus. Esimesel koosolekul arutati meediarühma edasist tegevusplaani ning otsustati hakata jälgima Eesti erinevaid meediaväljaandeid, et analüüsida seda, kui palju ja kuidas neis on kajastatud kultuuri. Järgmisel koosolekul analüüsitakse kuu aja jooksul tehtud märkmeid ning pannakse kokku ettepanekud meediaväljaannetele kultuurilise kontseptsiooni parendamiseks. Meediateemalisi artikleid loe SIIT.