Loovisikute tugi

MIKS JA KELLELE
Loovisikud on praegu haavatavamad kui kunagi varem. Seega on just nüüd vaja loovisikute tugisüsteem praktiliselt käivitada. 

Konsultatsioonid ja koolitused oleks kättesaadavad kõigile loovisikutele olenemata nende kuuluvusest loomeliitudesse või mitte. 

Oleme loonud just loovisikute spetsiifikale vastava pädevate spetsialistide ringi, kelle poole saab loovisik kergesti pöörduda (on tsentraliseeritud info) ja kelle teenustele garanteerime soodustusega hinnakirja.  

Inglise- ja venekeelsete konsultatsioonidega tagame osasaamise võimaluse ka teistest rahvustest loovisikutele, kes Eestis resideeruvad.

EESMÄRK
Koostöös töö- ja tervishoiuministeeriumi, kutuuriministeeriumi ning sotsiaalministeeriumiga loome konsultatsioonide süsteemi, mis hoiab ning tugevdab loovisikute vaimset ning füüsilist tervist, aitab ennetada ja eos lahendada vaimseid, juriidilisi ja füüsilisi probleeme ning selle kaudu tõstab loovisikute heaolu ja konkurentsivõimet.

See tugistruktuur aitab parendada loovisikute turvatunnet, vaimset ning füüsilist tervist ja seeläbi kogu Eesti kultuuri ja ühiskonda.

Konsultatsioonid ja koolitused on kättesaadavad kõigile Eesti resideeruvatele loovisikutele sõltumata nende kuuluvusest loomeliitudesse.

STRUKTUUR
Tugistruktuur koondab loovisikutele soodushinna ja kindla kvaliteediga järgmisi konsultatsioone:
psühholoogilisi
meditsiinilisi
juriidilisi
autoriõigusealaseid
PR oskusi
projekti juhtimist: kultuuri- ja kunstivaldkonnas ideest teostuseni
läbirääkimiste oskusi
finants- ja raamatupidamisteadmisi
oma ettevõtte asutamise teadmisi
taotluste ja projektide kirjutamise juhiseid   

LÄBIVIIJAD
Eesti Kultuuri Koja loovisikute töörühma koos idee algataja koja tegevjuht Heili Vaus-Tammega.

TEENUSEPAKKUJAD SIIN

REGISTREERIMINE SIIN

TÄNAME
Loovisikute tugistruktuuri käimalükkamisele andis olulise panuse metseen Heldur Meerits.
Lühiintervjuu Heldur Meeritsaga SIIN

ETTEPANEKUD JA TAGASIDE  SIIN