Loovisikute tugi

 


TUTVU TEENUSEPAKKUJATEGA SIIN

VAATA KONSULTANTIDE VIDEOTUTVUSTUSI SIIN

REGISTREERU SIIN

KONTAKT: loovisik@kultuurikoda.eu

—————————————-

MIKS JA KELLELE

Loovisikud on praegu haavatavamad kui kunagi varem, seega on just nüüd vaja tugisüsteemi.

Konsultatsioonid ja koolitused on kättesaadavad kõigile, olenemata nende kuuluvusest loomeliitudesse või mitte. 

Oleme loonud just loovisikute spetsiifikale vastava pädevate spetsialistide ringi, kelle poole saab loovisik kergesti pöörduda (on tsentraliseeritud info) ja kelle teenustele garanteerime soodustusega hinnakirja.  

Inglise- ja venekeelsete konsultatsioonidega tagame osasaamise võimaluse ka teistest rahvustest loovisikutele, kes Eestis resideeruvad.

EESMÄRK
Konsultatsioonide süsteem, mis hoiab ning tugevdab loovisikute vaimset ning füüsilist tervist, aitab ennetada ja eos lahendada vaimseid, juriidilisi ja füüsilisi probleeme ning selle kaudu tõstab loovisikute heaolu ja konkurentsivõimet.

See tugistruktuur aitab parendada loovisikute turvatunnet, vaimset ning füüsilist tervist ja seeläbi kogu Eesti kultuuri ja ühiskonda.

Konsultatsioonid ja koolitused on kättesaadavad kõigile Eesti resideeruvatele loovisikutele sõltumata nende kuuluvusest loomeliitudesse.

STRUKTUUR
Tugistruktuur koondab loovisikutele soodushinna ja kindla kvaliteediga järgmisi konsultatsioone:
1. psühholoogilisi
2. meditsiinilisi
3. juriidilisi
4. autoriõigusealaseid
5. digioskuste alaseid
6. PR oskusi
7. projekti juhtimist: kultuuri- ja kunstivaldkonnas ideest teostuseni
8. läbirääkimiste oskusi
9. finants- ja raamatupidamisteadmisi
10. oma ettevõtte asutamise teadmisi
11. taotluste ja projektide kirjutamise juhiseid   

LÄBIVIIJAD
Eesti Kultuuri Koja loovisikute töörühma idee algatajaks koja liige Heili Vaus-Tamm.

TÄNAME
Loovisikute tugistruktuuri käimalükkamisele andis olulise panuse
metseen Heldur Meerits.
Lühiintervjuu Heldur Meeritsaga SIIN

ETTEPANEKUD JA TAGASIDE  SIIN