04.06.2020 eestseisuse koosoleku protokoll

Koht: Zoom veebikohtumine
Kestus: 17:00-18:30

Osalejad: Jako Kull, Marika Veisson, Pille Lill, Tiiu Kuurme, Martti Preem, Egge Kulbok-Lattik, Kadri Alesmaa-Visnap, Jaak Visnap. Protokollija: Kristo Kõrgnurm

Päevakord

 1. Nädala arengud
 2. Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumiga kohtumisest 26.05 seoses Koja avaliku pöördumisega
 3. Ülevaade Huvihariduse ja noorsootöö teemalisest muudatusettepanekute vormistamisest
 4. Koja ettekannete õhtu ja üldkogu planeerimine 11.06.2020 kell 17:00
 5. Koja kohtumine kultuuriminister Tõnis Lukasega 17.06.2020 kell 13:00
 6. Hooaja lõpetamine 17.06

Arutelu ja otsused

 1. Eelmisel nädala on Koja kontor tegelenud Koja ettekannete õhtu ja üldkogu ettevalmistamise ja reklaamiga 11.06.2020 kell 17:00, ministriga kohtumise planeerimisega 17.06 kell 13:00, veebiplatvormi arendamisega (disainer Leonardo Meigase kaasamine) ning konverentsi “Kultuur kui kapital” osalejate ümberregistreerimisega kuupäevale 10.10.2020.
  Koja praegune assistent on leidnud uue töökoha. Koosolekul otsustati assistenti kaasata koja igapäevastes ülesannetes kuni Kultuuriministriga kohtumiseni 17.06.2020 ning peale seda vähendatud mahuga, keskendudes peamiselt kodulehe pilootprojekti arendamisele.
 2. Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumiga kohtumisest 26.05 seoses Koja avaliku pöördumisega. 26.05 kell 14:00 osalesid Koja Haridustöörühma kuuluvad liikmed Pille Lill, Marika Veisson ja Tiiu Kuurme Zoomi vahendusel kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistidega.
  Otsus: Koja hariduse töörühm kohtub 05.06.2020 Zoomis ning saadab kuni 5-lauselised muudatusettepanekud arengukava kolme strateegia juurde (strateegia kirjelduse lisamine) esmaspäeval 08.06.2020.
 3. Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühm on lõpusirgel avaliku pöördumise vormistamisega Haridus- ja Teadusministeeriumi  Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 osas. Reedel 05.06.2020 saadetakse Koja kontaktvõrgustikule avaliku kirja viimane versioon, millele soovitakse kaasata erinevate organisatsioonide toetust. Muudatusettepanekuid avalikku kirja saab teha esmaspäevaks 08.06.2020.
  Pille Lill on ühendust võtnud Monika Helmega (Riigikogu Kultuurikomisjon), et Koja avalikke pöördumisi võetaks arutelule riiklikul tasandil, kuid eeldatavalt ei jõuta neid arutada seoses läheneva Riigikogu puhkuseperioodiga.
 4. Koja ettekannete õhtu (lisainfo Facebookis) ja üldkogu toimub 11.06.2020 kell 17:00. Liikmed ja Kojaga varasemalt seotud olnud isikud on saanud kutse ettekannete õhtuga liitumiseks 27.05.2020. Teavitustööga jätkatakse jooksvalt. Üritus Facebookis.
  Koosolekul muuteti üldkogu päevakava ning vaadati üle powerpoint slaidid. Protokollijaks valiti Tiiu Kuurme (tema sõnavõtu ajal asendab Kadri Alesmaa-Visnap). Arutati uute eestseisusesse kaasatavate liikmete ja töörühmade esindajate kaasamist.
 5. Kokku on lepitud Koja kohtumine kultuuriminister Tõnis Lukasega 17.06.2020 kell 13:00. Koosolekul vaadati üle arutelupunktid ning esinejad. Peamise muudatusena otsustati, et esimese punktina räägib konverentsi teemadel (ja muudatustest seoses kriisiga) Pille Lille asemel Martti Preem. Kutse osalemiseks ja päevakavasse kaasamiseks on Koja liikmetele saadetud 03.06.2020 (päevakava punktide täiendamise ettepanekuid oodatakse 09.06.2020 kella 12:00ks ning osalemissoovist saab teada anda kuni 15.06.2020 kell 12:00).
  Kohtumise päevakord:
  13:00-13:10 Konverentsi “Kultuur kui kapital” 10.10.2020 tutvustus (Martti Preem);
  13.10-13.55 Eesti Kultuuri Koja ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile seoses Noortevaldkonna arengukavaga 2021-2035. Rahvakultuur ja huviharidus (Egge Kulbok-Lattik);
  13.55-14.05 Eesti Kultuuri Koja avalik pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumile seoses Haridusvaldkonna arengukavaga 2021-2035  (Tiiu Kuurme);
  14.05-14.15 Eesti Kultuuri Koja rahvusvahelise veebiplatvormi pilootprojekti tutvustamine. Eesti talendipoliitika. Annetekoda 2020 (Pille Lill)
  14.15-14.30 Arutelu
 6. Koja eestseisus korraldab hooaja lõpetamise lõkkeõhtu-koosistumise 17.06 peale kultuuriministriga kohtumist.