Monthly Archives: February 2022

Eesti Kultuuri Koja haridusrühma arvamused ja ettepanekud

Eesti Kultuuri Koja haridusrühma arvamused ja ettepanekud alushariduse seaduse uuele versioonile ning õppekavale   Tuleb tunnustada, et uues seaduses ja õppekavas on pööratud palju tähelepanu lapsele kui subjektile, kelle arenguvajadused on seatud keskmesse, kelle soovide-arvamustega arvestatakse ning kellele püütakse tagada … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

22.02.2022 juhatus

16.00 – 16.30 Põhikirja uuendustega jätkamine Juhatuse liikmete aeg- valitakse 2 aastaks, aga saab valida uuesti Ettepanek üldkogule- peatatud liikmelisus Kas eestseisus roteerub? Ei, las olla stabiilne Teravad probleemid juhatusele, mitte kogu eestseisusele Mis eestseisuse (ES) funktsioon ES koosolekule Otsus: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

15.02.2022 eestseisus

16.00  – 16.05 Koja eelarve seis, liikmemaksud 16.05 – 16.25  Uue konverentsi teemadering ja pealkiri, mis kõnetaks Tallinna, toimumise koht 16.25 – 16. 40  Loovad teemad ehk ühiskonna allhoovuste tunnetamine ja esile tõstmine Tiina Veisserikul ühispöördumise mõte. 16.40 – 17.00 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

08.02.2022 juhatuse koosolek

16.00 – 16.15 probleemide lahendamine ja mis on sõnum eestseisusele 16.15 – 16.25 füüsilise koosolekuruumi soovitused 16.25 – 16.35 töörühmade taotluste laekumiselt millisest summast alates sätestada protsent kojale 16.35 – 16.45 osaluse doodle´i lõplik viimistlus 16.45 – 17. 15 ettepanekud … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

01.02.2022 eestseisuse koosolek

16.00 – 16.10 koja eelarve seis ja eelseisev jaotus 16.10 – 16.20 Tiiu Kuurme  ja Pille Lill räägivad haridusteemal 16.20 – 16.40 uue Tallinnas toimuva konverentsi teemadering (ideid, mis haakuks Tallinnaga), aeg/koht/koostöö 16.40 – 16.50 loovad teemad, ühiskonna allhoovuste märkamine … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment