Monthly Archives: January 2022

07.12.2021 eestseisuse koosolek

16.00 – 16.10 koja eelarve seis pärast konverentsi 16.10 -16.20 uue liikme kandidatuur ja osaluse potentsiaal 16.20 – 16.35 uued suunad, värsked mõtted  ja ühiskonna allhoovused, millele tasub tähelepanu pöörata. 16.35 – 17.30 jõulusümpoosioni ajakava ja muu planeerimine 17.30 – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

14.12.2021 juhatuse koosolek

16.00 – 16.05  ülevaade liikmemaksude laekumisest  16.05 – 16.10  sümpoosioni ajakava arutamine 16.10 -16.35 Püstitatud teemad   Raamatute käibemaksu alandamine:  Tiit Aleksejev: raamatute käibemaksu tuleks alandada sarnaselt Lätiga | Kultuuripoliitika | ERR Kõrghariduse rahastamine:  Sutrop: teadusnõukojas võiks olla ka kultuurivaldkonna esindaja … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

11.01.2022 eestseisuse koosolek

16.00 – 16.30 põhiteemaks ministri juurde minek (vaatame üle olemasoleva powerpointi ja kuidas täiendame. Kohtumise aeg 31. jaanuar. Hariduse töörühma koosolek 13. jaanuar 16.50 – 17.20 teeme lõpuni 2022 plaanide ja prioriteetide nimistu, projektikirjutaja leida. Saadame 2 küsimust eestseisusele ja … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18.01.2022 juhatuse koosolek

16.00 – 16.10 Ootused juhatusele ja millised ülesanded juhatus võtab. Milles toimimine seisneb, kas igal juhatuse liikmel oma valdkond millega tegeleb? Milles juhatuse roll? Eestseisusel (ES) sisuline töö. Juhatus annab  suunad ja tegevusplaanid. Kuidas ellu viiakse, on ES töö. Vaja … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment