07.05.2020 Eestseisuse koosoleku protokoll

Koht: Zoom veebikohtumine
Kestus: 17:00-18:30
Osalejad: Pille Lill, Jako Kull, Marika Veisson, Tiiu Kuurme, Martti Preem, Leonardo Meigas, Egge Kulbok-Lattik. Protokollija: Kristo Kõrgnurm

Päevakord

 1. Liikmelisuse ülevaade
 2. Uue veebiplatvormi arendamine
 3. Koja assistendi lepingu pikendamine
 4. Haridusvaldkonna- ja noorsootöö (huvihariduse) arengukavade arutelu ja avalik pöördumine
 5. Koja e-maili listide korrastamine ja infovahetuse kord
 6. Taotluste esitamine (Konverents, Annetekoda) Kultuurkapitalile ja Tallinna Kultuuri Ametisse
 7. Uus konverentsi “Kultuur kui kapital” kuupäev 10.10.2020 Hilton hotelli konverentsikeskuses
 8. Uue tegevjuhi/assistendi vajadus
 9. muud küsimused

Arutelu ja otsused

 1. Tutvustati Koja eraisikust (57) ja juriidilisi liikmeid (6). Hetkel on 2019 liikmemaksuarve osadele liikmetele veel esitamata, mida tehakse peale kriisolukorra lõppu, sügisel. Vaadeldi varasemaid juriidilisi liikmeid ning arutati, keda Koda sooviks partneriks kaasata. Esitletud oli 1 avaldus ning otsustati MTÜ Muusikute Täiendõppe keskus võtta Koja juriidiliseks liikmeks. Lisaks otsustati saata Koja eestseisuse poolne kutse MTÜ Parentum Voto AC Favore-le, kes on näidanud huvi liikmeks astumise osas.
 2. Tutvustati arengujärgus olevat Koja uut veebilehte, millega alustati aprilli alguses ning, kuhu on Koja assistent üle tõstnud enamuse vana veebilehe tekstidest, mida asutakse inglise keelde tõlkima. Hetkel toimuvad kodulehe programmeerimistööd. Pille Lill tutvustas arenguid seoses veebiplatvormi rahastamisvõimalustega ning mõtteid, millega koduleht lisandväärtusi saaks luua (UNICEF annetused, otseülekanded). Leonardo Meigasele pakuti asuda kodulehe visuaalide disaineriks.
 3. Otsustati pikendada assistendi lepingut esialgu kuni 06.06.2020
 4. Otsustati Haridusstrateegia 2035 vastuskirjast kujundatud avalik pöördumine saata koos erinevatele haridus- ja loomevaldkondade esindajatele, et koguda toetust. Noortevaldkonna arengukava muudatusettepanekute tähtaeg on 18.05.2020 ning otsustati, et sellekohane Zoom koosolek toimub huvihariduse töörühma eestvedamisel järgmisel teisipäeval.
 5. Otsustati alustada regulaarse infokirja laialisaatmist Koja liikmetele ja partneritele tihedusega vähemalt 1 kord kuus. Eestseisuse protokolle hakatakse liikmetele avaldama kodulehel menüüpunkti “Dokumendid” all võimalusel pärast igat koosolekut.
 6. Taotluste esitamine (Konverents, Annetekoda) Kultuurkapitalile on 20.05.2020 ning Tallinna Kultuuriameti taotlusvooru tähtaeg on tingituna eriolukorrast lükatud edasi.
 7. Otsustati konverentsi “Kultuur kui kapital” kriisist tingitud uus kuupäev paika seada 10.10.2020. Konverentsi kontseptsiooni muutmist uues kriisi valguses alustab eestseisus lähiajal.
 8. Otsustati võtta eestseisusele tegevjuht/assistent esimesel võimalusel. Esmased kriteeriumid uuele inimesele on pädevus (orienteerumine kultuurimaastikul), juhtimiskogemus, kõrgharidus, rahvusvaheline võimekus.
 9. Koja juhatuse liikmete muutmine äriregistris on viimaks jõustunud.