12.10.2020 koja huvihariduse töörühma ja partnerite koosolek

Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühma, partnerite ja  huvihariduse katusorganisatsioonide ja avalikule pöördumisele  allakirjutanud inimeste koosolek 12. oktoobril 2020 kell 10.00-12.00 

Osalesid: Jane Miller-Pärnamägi (Eesti Tantsuhuvihariduse Liit), Kerli Sirila, Margit Mikk  (Kunstikoolide Liit), Mirje Mändla (Muusikakoolide Liit), Krista Sildoja  (Muusika), Varje Lepp (Erahuvikoolide Liit), asekantsler Kristi Nemvalts Vinter (HTM); Egge Kulbok-Lattik (Kultuuri Koda, Eno-Eesti), Liia Leppik  (Võru kunstikool, ei saanud ühendust lahkus varem);  

Esmaspäeval, 12. oktoobril toimus zoomi-koosolek, kus vaagisime  olukorda ja kavandasime järgmised sammud. 

Päevakord:  

  1. Egge Kulbok-Lattik andis ülevaate arengutest Eestis ja Euroopa  uudistest ENO kohtumiselt 7.-8. oktoober, 2020  
  2. HTM asekantsler Kristi Nemvalts-Vinter annab ülevaate muutustest  huvihariduse vallas  
  3. Arutlus ja avaliku ÜMARLAUA või seminari kokkukutsumine 

Arutasime:  

  1. Egge Kulbok-Lattik andis ülevaate arengutest Euroopa uudistest  ENO kohtumiselt, mis toimus zoomis 7.-8. oktoober, 2020, kohal  olid paljude maade huvihariduse uurijad, kes andsid põgusa  ülevaate, millised arengud nende maades huvihariduse vallas on;  ülevaate uurimisvõimalustest ja valdkonna arengutest Euroopas tegi  Hannah Crainger Clemson Euroopa Komisjonist; räägiti järgmisest  kogumikust ja töörühmadest; 2020. aasta konverents Riias  huvihariduse mõjust lükkus edasi novembrisse, toimub zoomis 

https://www.eno-net.eu/agenda/virtual-conference- 

%E2%80%9Cimpacts-arts-and-cultural-education-arguments-and evidence%E2%80%9C 

Lähema huvi korral, vt Eno-net.eu1 

  

1The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education  (ENO) connects knowledge centres in European countries. It aims to facilitate the  exchange of research findings and innovative practice, to stimulate new research in arts  and cultural education and to support the development of arts education within the  framework of global UNESCO-policies and guidelines for education, culture and  sustainable development.

  1. Asekantsler Kristi Nemvalts-Vinter (HTM) andis ülevaate uutest  suundadest ministeeriumis: kuna huvihariduse käsitlemine  noorsootöö valdkonna osana ei toeta uues haridusstrtaeegias  määratletud ideid õmblusteta haridusest, elukestvast õppest ja 

talendipoliitikast, siis on otsustatud, et huvihariduse käsitlemist  laiendatakse ja seotakse täiskasvanuhariduse valdkonnaga, mis on  asekantsler Robert Lippini vastutusala. Loomulikult jääb oluliseks  huvihariduse arendamine ka noortevaldkonnas, mis on asekantsler  Kristi Nemvalts-Vinteri vastutusala.  

Muutus asekantslerite vastutusalades toob kaasa vajaduse muuta  ministeeriumi põhimäärust, mis kinnitatakse Riigikogus. Formaal juriidiline protsess võtab aega, misjärel saab hakata uute käsitluste  tarvis info koondamist, millega hakkab ministeeriumis keegi eraldi  tegelema. Selles protsessis tuleb huvi- ja sidusrühmadega koostööd  teha, mistõttu ministeeriumi esindajad soovivad olla kaasatud Koja  ja HUVE töörühma tegemistesse.  

Otsustati: 

  1. Kuna olukord on täielikult muutunud, siis on selleks, et uues olukorras arenguid suunata ja ministeeriumile ses osas tuge pakkuda, vaja kokku kutsuda ümarlaud kuupäevaga 20. Novemebr,  selleks, et:  

– kaardistada huviharidusega seotud institutsioonid, nende  omavaheline seotus, toimeloogika ja mõju huvihariduse arengule;  – arutleda huvihariduse ja noorsootöö terminite ja korralduse üle:  kaasates praktikud, ametnikud ja uurijad ülikoolidest. Terminid tuleb  läbiarutada ja pakkuda parimad mõisted välja, mida saab aluseks  võtta poliitikakujundamise dokumentides.  

Kuna poliitikakujunduses kasutatav terminoloogia hakkab mõjutama  välja toimjaid, tuleks terminid määratleda praktikute, uurijate ja  pooliitikakujundajate koostöös. Korrastatud mõistete abil saab  korrastada institutsionaalse väja toimeloogika. 

  1. 20. novembri ümarlaua ettevalmistamine toimub Drive`is, Egge saadab välja Koja-poolse draive`i-lingi kus toimub 20.novembri koosoleku päevakava ja osalejate kokkuleppimine. Esialgse versiooni kinnitamiseks kutsume kokku zoomi-koosoleku novembri  esimesel nädalal. 

Memo koostas Egge Kulbok-Lattik, 19.10.2020