13.04.2021 juhatuse koosolek

16.00 – 16.05 loomeliitudega kohtumise ettevalmistus 

16.05 – 16.10 arutelu töö- ja tervishoiuministriga kohtumisest 

  1. 10 – 16.20 Kes teeb majandusaasta aruande?

16.20 – 16.30 #inimesesonvägi küsimused (kojas tegutsevate inimeste tutvustuskampaania sotsmeedias)

16.30 – 16.40 arutelu autoriõiguse seaduse asjus Justiitsministeeriumi vastuse põhjal 

  1. 40 – 16.50 arutleme, kuidas liikmeid kaasata: info, toetamine, osaluskultuur, osalemine, koosviibimine – vabaõhuüritus korraldada, noortekoda luua (mõelda strateegia)  

Teema-aastad:

2021 kaasamine

2022 planeerimine