13.04.2021 majanduse töörühma koosolek

Rail Baltici vastuseisuteemaline tekst, millele allkirjade kogumine mingi hetk algab.

agentuuriteemaline arutelu

loovsikute tugisüsteemi loomise arutelu 

Loovisikute tugistruktuuride loomine

silver economy – pansionaadi loomine

koolitused

taastumine

puhkeajad  

erarahastuseteemaline arutelu