20.04.2021 eestseisuse koosolek

16.00 – 16.10 Arutelu erinevate koja meediaväljundite (Sirbi ja Raadio 7) sisu üle

16.10 – 16.20 huvihariduse töörühma ülevaade (Egge) 

  1. oli avapauk, oluline HTM töödokumendi vastukaja. avalik pöördumine huvihariduse katusliitudega, uus teadmine – huviharidus (HH) pole noorsootöö alavadkond, vaid üks haridusliik. Algas koostöö liitudega, toimusid ümarlauad, kaasati ministeeriume. Kolmas sektor osutus kasulikuks ja tõhusaks –  HTM muutis põhikirja, osa HH läks täiskasvanuhariduse valdkonda, osa jäi noortevaldkobda. Robert Lippin HTMs veab tervikvaate väljakujundamist. Põhimõte on, et HH toimub hällista hauani.

Ümarlaudade teemad: kuidas HH mõjutab inimest, ühiskonda, millised institutsioonid on seotud, millised on HH katusliitude probleemid jne. Seni pole tervikvaadet olnud. Vanemaealistel pole ka kuhugi pöörduda, sest nende huvitegevus kuulub sotsiaalkaitse valdkonna alla. 11.juunil toimub kokkuvõttev lõpu-ümarlaud, kuhu on kaasatud KUM, HTM, sotsmin, justiitsmin, ülikoolid, uurijad, praktikud ja sihtrühmad.

Praegu on kasutusel eri terminid. Selleks on loodud eraldi töörühm, kellega jätkame 3.mail, et kasutatavates terminites selgust saada. Edasised kohtumised on augustis ja septembris. Huvid muutuvad läbi elu. Uusi oskusi tuleb omandada, et saaks töötada kasvõi osakoormusega ja olla ühiskonnaelus kaasas. 

16.20 – 16.25 Miina Martensoo – uus liikmekandidaat (ka noortekoja loomise Pille mõtte edasiarendus, tutvustab Hanna)

Mis noori paelub?  

16.25 – 16.45 tugistruktuuri kiri loomeliitudele 

Projekt meie tegevustest. Ministeeriumitega koostöö. Liitudega koostöö. 

Eesmärk, eelarve, partnerid

Seeniorkodu.

16.45 – 16. 55 konverentsiteemaline arutelu, taotlus ministeeriumile on läinud   

16.55 – 17.15 Meedia töörühma viimasel koosolekul sündis koja uue formaadi idee “Eesti kultuuritipud”, kes kõneleksid erinevatel ühiskonna valuteemadel. Arutelu. 

17.15 – 17. 30 Annetekoja arengud, Agentuuri arengud (Pille)

Finaali uus kuupäev, seminarid, võimalikud kuupäevad

17.30 – 17.40 koosolekute külastatavuse teema 

17.40 – 17.50 mõtteriiul, pangaseis, #inimesesonvägi, koja õnnitluskaart,   

17.50 – 18.00 vaba mikrofon