2020 08 27 rahvamajade töögrupi koosolek

2020 08 27 rahvamajade töögrupi koosolek zoomis kl 15.30-17.00

osalevad: Ülle Juht, Ülle Välimäe, Egge Kulbok-Lattik, Heili Vaus-Tamm

koosolekut juhtis: Egge Kulbok-Lattik

protokollis: Heili Vaus-Tamm

Koosoleku päevakord:

  1. Kultuuritöö ja kultuuritöötaja ameti renomee ja olukord kultuuri- ja rahvamajades
  2. Ühisprojekt koostöös Eesti Rahvamajade Ühingu ja Eesti Kultuuri Koda Rahvamajade ja Annetekoja töörühmadega:

 

  1. Teema: Kultuuritöö ja kultuuritöötaja ameti renomee ja olukord kultuuri- ja rahvamajades

Arutlus:

Kultuuritöötaja (kultuurikeskuses, rahvamajas) renomee

Akadeemiline haridus puudub, see on noorsootöö-keskne; kultuuritöötajaid koolitatakse täienduskoolitustel, või siis üldse mitte: KAS kultuuritöötaja amet on kadumas, muutumas või suisa uusi vorme võtmas.  https://lounapostimees.postimees.ee/7033104/kultuurimaja-uus-perenaine-on-elanud-nii-moskvas-kui-hollandis

Vaja on uurimust, et hinnata rahvamajade, kultuurikeskuste praegust olukorda ja selgitada nende vajadust omavalitsuse juhtidele. Praegu valdavalt ei saa rahul olla omavalitsuse suhtumisega maapiirkonna kultuuritöötajasse. Samas kultuuritöötaja renomee sõltub sellest, kui avatud on ta muutustele, kuidas oskab kaasata asutusi. Alati pole vaja viriseda, et raha pole. Vaja koolitusi töötajatele, et saada teada uutest praktikatest, teiste väärt kogemusest ja leida värskeid mõtteid. Elu ja inimesed muutuvad ümberringi kiiremini, vaja sellega kaasas käia.

Kultuurikeskuse roll 

Kultuurikeskus pole vaid peokorraldaja. Üritusi korraldavad ka teised. KK roll on säilitada traditsioone, hinnata ja väärtustada neid. KK on sotsiaalse elu keskus.

Rahvamaja kui ajalooline annetekoda. Aktiveerida kultuurihariduse andmist. Mitte vaid noorsootöö, vaid elukestev huvitegevus, huviharidus. Kult. töötaja õppes keskendutakse noorsootööle. Aga noor on vaid kaks kümnendit inimese elueast, kultuur peaks olema elu osa kõigis vanustes.  KK  hallata  terve kultuuri valdkond maakonnas, otsida juhendajad igale valdkonnale, leida võimalused ja rahastus erinevatele huvihariduse ja harrastuskunsti tegevustele.  Kuidas loomemajanduse uuringus rahvamajad  kajastatud?

Vaja teha huvihariduse ja kultuuritöö terminoloogia ümarlauda, kaasata huvihariduse katusorganisatsioonid.

 

  1. Teema: Ühisprojekt koostöös Eesti Rahvamajade Ühingu ja Eesti Kultuuri Koda Rahvamajade ja Annetekoja töörühmadega

 

Üldpealkiri: Rahvamajad – ajaloolised annetekojad

Projekti eesmärgiks on pöörata tähelepanu kultuuritöö ja kultuuritöötaja vajalikkusele üle kogu Eestimaa ja juhtida tähelepanu rahvamajade ajaloolisele rollile. Teiseks, sihiks on elavdada avalikke arutlusi regionaalse kultuuripoliitika üle ja luua Eesti Kultuuri koja ja maakondade vahel luua tihedam side.

Sündmus:   2020-2021 aastal üle Eesti rahvamajades – koosneb II osast

I Seminar  – ettekanne ja arutlus – kohaliku kultuurielu probleemide arutlus, selle eest vastutavad Egge, Ülle Juht ja Ülle Välimäe

II Annetekoja konkurss, vastutavad Pille Lill, Tiina Park, Egge Kulbok-Lattik, Heili Vaus-Tamm

I Seminar  – ettekanne ja arutlus – kohaliku kultuurielu probleemide arutlus, selle eest vastutavad Egge Kulbok-Lattik, Ülle Juht ja Ülle Välimäe

Arutlus: koos kohalike omavalitsusjuhtidega – räägime probleemidest, kuidas kootöö toimib EKK taotleks rahastust, aga initsiatiiv maakondadelt.

Liikumine “kultuur kui elustiil” maakondlikul initsiatiivil. Teha konkurss maakondade vahel,

kes saab selle liikumise esimesena endale. Mida selle raames maakond tahaks ära teha (praktilised tööd, loengud, perepäevad teemal Kultuur kui elustiil, kontserdid). Meedia kajastama seda. Ministeeriumile tutvustada. Maakonnas, kus see toimunud, panna heade mõtete pink ja päikeseenergial töötav latern. See jääb märgiks EKK tegevusest selles maakonnas.