23.03.2021 eestseisuse koosolek

16.00 – 16.15  Ülevaade pangaseisust ja muust ajakajalisest

16.15-16.45 haridusmininisteeriumiga kohtumise  (31.märts) teemade ettevalmistus 

16.45 – 17.00 Rail Balticu teema arutelu 

17.00 – 17.10  Tallinn muusikalinnana – kas osaleme? Arutelu

17.10 – 17.25 muusika töörühm alustab üleriigiliste infotundidega, kas selleks on potentsiaali ka teistel töörühmadel? Arutelu

17.25 – 17.45  meediaväljundites Raadio 7-s ja Sirbis Koja teemade üle arutelu  

Koja kujunduste arutelu

17.45 – 18.00 vaba mikrofon

18.00 – 19.00 vaba tund vestluseks