25.08.2020 majanduse töörühma protokoll

PROTOKOLL

Osalesid: Tiit Urva, Meelis Voolmaa, Aarne Toomsalu, Jako Kull, Egge Kulbok-Lattik, Heili Vaus-Tamm, Pille Lill, Martti Preem

Zoomis: Rait Rosin, Ruth Kulbas

Protokollis: Heili Vaus-Tamm

15.00-15.15 konverentsi teeside arendamine lähtuvalt muutunud olukorrast

  1.   tees jääb nii
  2.   tees ettepanek: kuidas teha nii, et maailm vajaks eesti kultuuri
  3.   tees ettepanek: kuidas teha nii, et jaksaksime hoida varasemate põlvede kõrgkultuurilisi pürgimusi?
  4.   tees jääb nii

15.15-15.30 laudade pakkumine edasi ja Aarne pakutu analüüs

lauad ja teesid – kas ühildada?

hariduse laud: mis on ühiskonna roll ja tähtsus?

Hariduse arengukavast, kultuuri kapitaliseerimisest. Selle teesi abil võimalik kapitaliseerida.

Vaja rõhutada õppijakeskset lähenemist.

Vaja oleks alustada ettevõtluskultuurist.

Töötlev tööstus ja kultuur on üksteisest kaugel.

Kultuur kui kapital´ sisu saab mõtte ja tähenduse kui saame valmis praktilise väärtusega organisatsioonilise lahenduse.

Kultuur kui kapital´ konverents arvestab muutustega maailmas – `thriving the trend´ on globaalne regionaalseks ja vastavalt kapital(iseerimine).

Eelnev annab lähtekoha konverentsi teeside lihvimiseks/tuunimiseks.

Konverentsi teesid jagatakse moderaatoritele.

Edasi peaks seega otsustatama teeside rõhuasetused – kolmes osas paneelidega formaadilahendus konverentsile on valmis.

15.30-15.40 USA eraisiku kultuuritoetusmudeli kohandamine Eestile.

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c5-muusika/erarahastuse-voimalikkus-kultuuris/