30.03.2021 majanduse töörühma koosolek

agentuur 2021. aastal novembri lõpus on EXPO. 

äriplaan – kasumlikkus – aastaks 2024 rahastab oma tegevuse ära

koostöölepe EKKga, EKK juurde loome selle

oma juriidiline keha 

sama suhe teha Annetekojaga

rahastus

uus koduleht jääks EKKle

agentuur saab oma kodulehe

loomeinimeste tugisüsteem

kohtumine loomeliitudega – kaardistame vajadused, täiendame, lihvime

(millised on vajadused, mis praegu pole kaetud (spetsialisti teenused näiteks), mis teenused, kes teenust osutaksid, mis kulud)

 

kvintessents sots.ministeeriumiga kohtumiselt sai läbi räägitud