8.09.2020 Pressiteade – Eesti Kultuuri Koja aastakonverents “Kultuur kui kapital” toimub siiski!

10. oktoobril 2020 toimub Hilton Tallinn Park Hotelli Konverentsikeskuses Eesti Kultuuri Koja aastakonverents eesmärgiga luua dialoog materiaalse ja kultuurilise kapitali loojate vahel. Konverents lükkus 2020. aasta kevadest sügisesse koroonapiirangute tõttu.

„Ka Eestis saab tarka majandust rajada hästiharitud, mitmekülgsete oskustega varustatud loominguline inimene. Sellise inimese kujunemine eeldab nii vaimseid kui ka materiaalseid võimalusi. Seetõttu on 2020. aasta konverentsi fookuses materiaalse ja vaimse kapitali seosed. Ilma esimeseta on vähe võimalusi ka teisel. Nendel teemadel tahamegi arutleda,“ ütleb Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik.   

Elame kiirelt muutuvas ajastus: viirus ja isolatsioon on muutnud nii majandust kui ka kultuuri. Teadmine planeedi reostatud loodusest ja elukeskkonnast ning piiratud ressursist on muutunud tavateadmiseks. Maailma avalikkus jälgib majanduse ning poliitiliste liidrite samme, mis viiksid kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendusteni. Kuhjunud probleemides on vankuma hakanud tavapärane vaade ekspansiivsele turumajandusele. Aga missugune on uus arengutee? Eesti ühiskond otsib selles olukorras oma teed targa majanduseni, mis kindlustaks siinse keele, kultuuri ja looduse kestlikkuse.

“Me vajame diskussiooni, et arutleda ohtude ja riskide üle, mis kaasnevad materiaalse kapitali liiga kitsa käsitlusega riigijuhtimises, teaduses, majanduses aga ka avaliku ruumi kujundamises,” ütleb Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Pille Lill. Ta lisab, et ühiskonna terviklikkuse ja tasakaalu säilimiseks vajame võrdselt nii materiaalset kui vaimset kapitali ning seda eriti just tänases muutunud maailmas.

 

Esinejateks on mitmed kultuuri-, ühiskonna- ja majandustegelased – Helen Arusoo, Rein Einasto, Ilona Gurjanova, Toomas Kiho, Leonhard Koort, Kalevi Kull, Armin Kõomägi, Andre Laanemets, Egge Kulbok-Lattik, Pille Lill, Silvia Lotman, Tõnis Lukas, Valdur Mikita, Kadri Männasoo, Mare Mätas, Tiina Park, Elena Past, Linnar Priimägi, Peeter Raudsepp, Urmo Raus, Jüri Reinvere, Killu Tõugu Sanborn (USA), Riina Solman, Tarmo Soomere, Toivo Tasa, Urve Tiidus, Maarja Vaino, Jaak Visnap ja Ülo Vooglaid. 

Konverentsil antakse üle 2014. aastal koostöös Kultuuriministeeriumiga loodud auhind “Kultuuri Tegu 2019”.

Koja veebilehelt www.kultuurikoda.eu leiab lisainfo ja saab osta pääsme (25-45€).

Aastakonverentsi ülekande partner on Postimees.

Koda avaldab tänu kõigile toetajatele sh Tallinna Kultuuriamet, Hotell Hilton, Kultuuriministeerium, Postimees jt 

Eesti Kultuuri Koda loodi 2011. aastal eesmärgiga ühendada juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine. Koja aastakonverentsid keskenduvad ühiskondlikult aktuaalsetele ning Eesti avalikkust kõnetavatele teemadele.