Vastus avalikule kirjale 31.03.2020

Eesti Kultuuri Koda
Vastus avalikule kirjale
31.03.2020

Eesti Kultuuri Koda on loodud 2011. aastal kodanikualgatusliku organisatsioonina ühendama loominguliste huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine.

Alates 2014 aastast annab Eesti Kultuuri Koda välja auhinda Kultuuri Tegu, mille eesmärgiks on märgata ja tunnustada Eesti ühiskonnas tegutsevaid inimesi, kelle ettevõtmised on inspireerivad, tulevikku vaatavad ja avalikku tähelepanu väärivad.

Vastavalt statuudile võib esitada Kultuuri Teo auhinna kandidaadiks igat teost, taiest või tegu, mis vastab järgmistele kriteeriumitele:

  • hoiab ja tugevdab Eesti Vabariigi kultuuri sisemist jõudu; 
  • kõnetab ühiskonda;
  • on kantud vabast, sõltumatust ja sotsiaal-kriitilisest vaimsusest;
  • panustab avalikku arutelukultuuri.

1. märtsiks 2020 saabus Eesti Kultuuri Koja eestseisusele 37 ettepanekut Kultuuri Teo auhinna kandidaatideks. Nende hulgast valisid eestseisuse liikmed salajase hääletuse käigus välja 5 nominenti. Enim hääli saanud 5 nominendi paremusjärjestuse selgitamine toimus Koja liikmete hulgas ning Kultuuri Tegu 2019 laureaadid kuulutatakse välja Koja konverentsil “Kultuur kui kapital” hotelli Hilton konverentsikeskuses (kuupäev eriolukorra tõttu edasi lükatud).

MTÜ Eesti Metsa Abiks osutus eestseisuse poolt nominentide hulka valituks kui vabaühendus, mille tegevus kõnetab ühiskonda ning on kantud vabast ja sõltumatust mõttelaadist. Nominatsioon tunnustab noori, kes hoiavad järjepidevalt avalikkuse tähelepanu Eesti loodushoiu teemadel. Mets on  eestlastele püha paik, mille kaitsmisel on vaja kasutada ausaid ja teaduspõhiseid argumente.

Kodanike eriarvamused on loomulikuks demokraatliku ühiskonna osaks. Vabaühendused esindavad inimeste erinevaid seisukohti aidates kaasa arutelu- ja suhtluskultuuri arengule ühiskonnas. Eesti Kultuuri Koda ei saa võtta vastutust eraisikute poolt sotsiaalmeedias (sh Facebooki) tehtud arvamusavalduste eest.

Eesti Kultuuri Koda lähtub nominentide valikul Kultuuri Teo statuudist ning Koja põhikirjalistest eesmärkidest.

Eesti Kultuuri Koja juhatus

Pille Lill
Kadri Alesmaa-Visnap
Egge Kulbok-Lattik
Jako Kull
Martti Preem