Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühma, partnerite  ja huvihariduse katusorganisatsioonide ja avalikule pöördumisele allakirjutanud inimeste koosolek 12. oktoobril 2020 kell 10.00-12.00

Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühma, partnerite  ja huvihariduse katusorganisatsioonide ja avalikule pöördumisele allakirjutanud inimeste koosolek 12. oktoobril 2020 kell 10.00-12.00

Osalesid: 

Päevakord:

Esmaspäeval, 12. oktoobril toimus zoomi-koosolek, kus vaagisime olukorda ja kavandasime järgmised sammud.

Kohtumise päevakava: 

  1. Egge Kulbok-Lattik annab ülevaate arengutest Eestis ja Euroopa uudistest ENO kohtumiselt 7.-8. oktoober, 2020

3.HTM asekantsler Kristi Nemvalts-Vinter annab ülevaate muutustest huvihariduse vallas

  1. Arutlus ja  avaliku ÜMARLAUA või seminari kokkukutsumine  

Arutasime:

Arutasime kuidas minna edasi Huvihariduse avaliku pöördumisega ja otsustasime järgmist:

  1. Avalikust pöördumisest oli niipalju kasu, et sõna huvihariduslisati Noorte arengukavasse noorsootöö osana sisse.

Vähemalt on sõna huviharidus nüüd selles arengukavas nähtavam.

Kuigi ideoloogiliselt on huviharidus palju kestvam nähtus, saadab inimest hällist-hauani ja on laiem mõiste kui noorsootöö ja seetõttu peaks olema need mõisted ja neile suunatud poliitikad paralleelsed, asuma üksteise kõrval, mitte üks teise alavaldkonnana.  See oli ka meie pöördumise üks põhipunkte.

  1. Me töötame eesmärgipäraselt edasi, kuid arvesse võttes muutunud konteksti, teeme seda tasahaaval järgmistel põhjustel:

– huvikoolid said päris suurt toetust oma tegevuste arendamiseks js selle-eest ollakse tänulikud, keegi ei taha vastuolla minna ministeeriumiga kui rahastajaga;

– lisaks, kontekst on muutumas: suvel asutati uus ühendamet, kus asub tööle rida spetsialiste ja on lootust, et kellegi tööreaks ja vastutuseks saab ka huvihariduse arendmine. Seoses sellega tuleb pisut oodata ja jälgida –  millised arengud on.

  1. Ettepanek: tuleb kokku kutsuda Huvihariduse ja noorsootöö terminite ja korralduse üle arutlev ümarlaud ülikoolide ja katusorganisatsioonidega, sest arengutsuunavad dokumendid käsitlevad huviharidust vildakalt ja kui me terminitega ei tegele, siis vildakas kontseptsioon juurdub aina ja veelgi enam. See võiks toimuda uuel aastal, sest sel aastal on liiga palju kevadest sügisesse lükkunud sündmusi, arutame seda koosolekul oktoobris. 
  1. Vahepeal kogume infot, september-oktoobertoob infot mitmelt poolt:

– loodetavasti kohtuvad huvihariduse katus-organisatsioonid traditsioonilisel ümarlaual haridus- ja teadusministriga;

– kultuurikoja juhatuse liikmed Egge ja Pille koondavad infot kohtudes ühendameti ja ministeeriumi töötajatega;

– Egge osaleb Riias huvihariduse-teemalisel konverentsil, kus Euroopa eksperdid koos, sealsed arengud ja teemad on tähtis teada;

Teeme ettepaneku koguneda zoomi koosolekule 12. oktoobril kell 10.00-12.00, et mõtteid ja infot vahetada teemade üle, millele Eesti Kultuuri Koja ja partnerite huvihariduse avalikus pöördumises tähelepanu juhiti ja kavandada järgmised sammud seoses

Huvihariduse ja noorsootöö terminoloogia ja korralduse ümarlauaga 2021.