Eestiseisuse koosolek 16. veebruaril 2021

Eestseisuse koosolek.

osalesid: Ülle Juht, Egge Kulbok-Lattik, Jako Kull, Pille Lill, Heili Vaus-Tamm, Aarne Toomsalu. Kahjuks ei olnud koos piisav arv inimesi, et sisulisi otsuseid vastu võtta, küll aga toimus sisukas arutelu nii mõnelgi teemal.

16.00 – 16.10 ülevaade tehtust, pangaseis (Heili) Siiani pole laekunud 2021 kultuuriministeeriumi toetus, tuleb küsida, kus see on. Kaheks perioodiks loodame, et on tegevjuhi palgaks raha. Oli palgaraha aastaks 2020. Aastaks 2021 pole veel laekunud. 

Võrumaa ajalehes ilmus artikkel laupäeval. Sakalas ilmus arvamusartikkel – Annetekojast.

16.10 – 16.35 Arutelu list ja arutlused listis – see tuleks läbi rääkida. Konkretiseerisime, mis mõtted kuhu listi lähevad. listid on: arutelud@kultuurikoda.eu

ja eestseisus@kultuurikoda.eu. Kõik, mis on päevakajaline ja seotud tegevustega, lähevad eestseisuse listi.Filosoofilisemad teemad ja arutlemised lähevad arutelu listi.

Arutelu teemal, kas ja mis kujul sooviks ja vajaks koda Kaidi Holmi konsultatsiooni. Kaidil oleks vaja lähteülesannet. Kojal vaja välja mõelda, kas üldse on soovi ja vajaduse tunnetamist konsultatsiooni järgi. 

Sõnastatud sai, et koja juhatus nagu president (varalised otsused, allkirjaõigus), ja eestseisus nagu parlament (arengusuunad, töörühmad). Meie arutelu ja arengukohad hetkel on teemade kaupa: põhikirja teema ja meelsuse teema.

Üks ettepanek on suhtuda kojasse kui vihmavarjuorganisatsioon, tööd teevad ja raha taotlevad-saavad töörühmad, kes on iseseisvamad, kui praegu. Seeläbi oleks võimalik ka institutsionaalseid liikmeid saada.    

16.35 – 16.50 koja juubeli tähistamise eri vormid ja etapid (sümpoosionile aja leidmine) 

Eestseisusega on plaanis sel pühapäeval kontserdile minna ja seejärel väike istumine teha. Suurem tähistamine tuleb läbi arutada, arvestades ka koroona olukorda. 

16.50 – 17.00 konverentsi ajurünnaku tutvustamine on sel neljapäeval. Ootame vähemalt 10 inimest. Täna õhtul meeldetuletus

17.00 – 17.10 muusika ümarlaua tutvustamine – lükkus edasi

17.10 – 17.25 töö liikmetega, plaanis alustada eestseisusest (rahulolu-uuringu mõte eestseisuse ja juhatuse liikmete hulgas.), samuti  sünnipäevakaardi kujundus ja eestseisuse liikmete sünnipäevad kõigepealt) Farišta. 

Avalik juhtimiskoolitus “Tunnustav juhtimine” – Meeskonnakoolitused, motivatsioonikoolitused ja juhtimiskoolitused (motivaator.ee) 

17.25 – vaba mikrofon

 petitsioon.savetheforest.ee – iga üks, kes soovib, on oodatud ise allkirjastama, samas ehk soovib ka koda allkirjastada. Paljud (üle 40) organisatsioonid on allkirjastanud, nende hulgas PÖFF, ELF ja ERL. Otsus: 23.02 enne tavapärase koosoleku ajal toimuvat annete ülekuulamist räägitakse korra petitsioonist.