Egge Kulbok-Lattik, huvihariduse töörühma juht võtab kokku 2020-21 hooajal tehtu

Kuna huviharidus haridusliigina mõjutab kultuurivälja – kunstide arengu ning kultuuriosaluse tagajana, siis on see Eesti Kultuuri Kojas olnud aastaid keskne teema: igal konverentsil on pühendatud sellele aega ja arutlusi, nüüd on käivitatud ka terminite töörühm.

2020.aasta juunis, pärast seda kui analüüsisime uut Noortevaldkonna arengukava 2030, saatis Eesti Kultuuri Koda (EKK) koos partneritega haridus- ja teadusministrile ning riigikogu kultuurikomisjoni liikmetele avaliku pöördumise.

Sügisel, 2020. aasta oktoobris algatas Haridus- ja Teadusministeerium huviharidusega seotud arenguprotsessi, eesmärgiga laiendada huvihariduse käsitlust, mis toetaks uues haridusstrateegias määratletud ideid õmblusteta haridusest  ja talendipoliitikast. 

EKK huvihariduse ümarlaud, mille üheks eesmärgiks on tuua ühe laua taha praktikud, teadlased ja poliitikakujundajad. Usume, et sellises kolmepoolses koostöös saab sündida  ühtemoodi arusaam ja hea pinnas poliitikakujunduseks, mis aitab valdkonna arengule kaasa. 

Laiemaks eesmärgiks ongi  aidata kujundada elukaare-ülest huvihariduse tervikvaadet ja huvihariduse tegevusvälja Eesti ühiskonnas.

11.juuni 2021 võtsime kokku aasta jooksul Eesti Kultuurikoja (EKK) huvihariduse töörühma,
Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) ja partnerite – huvihariduse ümarlaual kogutud vaated ja mõtted. Huvihariduse ümarlaua eesmärk on aidata kujundada huvihariduse tervikvaadet ja huvihariduse tegevusvälja Eesti ühiskonnas.

Kuna huviharidus haridusliigina mõjutab kultuurivälja – kunstide arengu ning kultuuriosaluse tagajana, siis on see Eesti Kultuuri Kojas olnud aastaid keskne teema: igal konverentsil on pühendatud sellele aega ja arutlusi, nüüd on käivitatud ka terminite töörühm.

Koosoleku esimeses pooles anti edasi praktikute ja uurijate vaated:

– kuidas huviharidus mõjutab inimest elukaare jooksul (noored,täiskasvanud, vanemaealised ja puuetega inimesed) ja ühiskonda;
– missugused on valdkonnaga seotud institutsioonid ja eri osapooled;
– millised on valdkonna ootused poliitikakujundajatele.

Seejärel tutvustasid ministeeriumite esindajad poliitikakujundajate vaadet, andes ülevaate huviharidusega seonduvatest visioonidest ja praktikatest oma haldusalas. Päevakava:

10.00-11.00 Ühisettekanne, Egge Kulbok-Lattik (EKK), Jane Miller-Pärnamägi (HUVE ja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit), Siirius Sikka (Vabaharidusliit), Tiina Tambaum (TLÜ, Demograafia keskus), Tauno Asuja (Puuetega Inimeste Koda), Piret Viirpalu (Kunstikoolide Liit)
11.05-11.15  Haridus- ja Teadusministeeriumi vaade: Elukaare-ülese huvihariduse kontseptsiooni lähtekohad, Merlin Tatrik (HTM)
11.15-11.25  Sotsiaalministeeriumi vaade: Huvihariduse mõjud tervisele ja heaolule, Triinu Täht ja Käthlin Mikiver (SOM)
11.25-11.35  Kultuuriministeeriumi vaade: Kultuuri- ja spordihuviharidusest, Asta Trummel ja Kaarel Nestor (KUM)
11.35-11.45  Justiitsministeeriumi vaade: Huviharidus vanglas, Kairi Piller-Petrov (Viru Vangla asedirektor) ja Taavi Kuuse (Viru Vangla III üksuse (noorteüksus) peaspetsialist).
11.50-12.00  Küsimused ja kokkuvõte – Piret Viirpalu (Eesti Kunstikoolide Liit)

Ettekanded leiate drive`i lingilt: https://drive.google.com/drive/folders/1PnEWobb-MiL8cigOgTa-SB68VZH88yt5?usp=sharing
Koosoleku salvestuse leiate: https://youtu.be/zPP20FsxN4Q

Suur tänu kõigile osalejatele, kaasamõtlejatele ja ettekandjatele!

Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühma partnerid:  HUVE (Huvihariduse esinduskogu), Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Erahuvialakoolide, Liit Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Leiutajate Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Huvihariduse teiseks töösuunaks oli terminite töörühma vedamine ja kokkukutsumine. Eesti Kultuuri Koda, Eesti Vabaharidus Liit, Eesti Huvihariduse Esinduskogu – HUVE, Eesti Keele Instituudi terminoloogid, Huvihariduse sõnastiku töörühm, uurijad Tartu ja Tallinna Ülikoolidest, ja teised seotud partnerid tulid kokku, eesmärgiga – korrastada mõistete tänapäevast kasutust huvihariduse, vabahariduse ja mitteformaalõppega seotud ajalooliselt Eestis kujunenud institutsionaalsetes võrgustikes, kus  on kujunenud mõistete tähendusväljad

Suur tänu kõigile osalejatele, kaasamõtlejatele ja ettekandjatele!

Kogu tööd nende kuude jooksul zoomis, aitas läbi viia koja tegevjuht Heili Vaus-Tamm ja Farištamo Eller – suur tänu neile!