Huvihariduse mõju ühiskonnale on laiem, kui me seda praegu teadvustame.

Pressiteade
18.05.2021
Eesti Kultuuri Koda

Eesti Kultuuri Koja töörühm hoiab tähelepanu keskmes huviharidust: toimub kaks ümarlauda, millest esimene analüüsib valdkonna ootusi, et sõnastada ettepanekud poliitikakujundajatele  ja teine uurib terminoloogiat.

Tehakse kokkuvõtteid aasta jooksul uuritust, kuidas huviharidus mõjutab inimest läbi kogu elukaare: milline on huvihariduse mõju ühiskonnale ja  missugused institutsioonid on seotud huviharidusega. Koondatud materjal viiakse hooaja lõpuarutelule 11. juunil, kus edasi juba koos ministeeriumite ja valdkonna esindajatega ühisele visioonile alus pannakse.   

“Ümarlaudade eesmärgiks on kaardistada huvihariduse mõjud, haaratud osapooled ja põhiprobleemid, et aidata kaasa tervikvaate kujundamisele,“ teeb Egge Kulbok-Lattik aastast kokkuvõtte.  Ta lisab, et analüüsi tulemusel ilmnes –  huviharidus mõjutab inimese identiteeti ja eneseväljendust, väärtusi ja oskusi, tervist ja heaolu. Ühiskonnale on see loomulikult majanduslik võit.  

Teine töösuund keskendub elukaarepõhise vaba- ja huvihariduse terminitele.  Koostöös nende valdkondade esindajate, teadlaste ja Eesti Keele Instituudi töötajatega korrastatakse oskuskeele korpust, mis on valdkondlikust killustumisest äärmiselt kirju. Egge Kulbok-Lattiku sõnul on terminitetöö on oluline, sest terminid on diskursiivsed ja kannavad tähendusi, mistõttu iga põlvkond peab terminid läbi mõtlema, et puhastada ja kokku leppida sobivad sõnad ning tähendusväljad.